Αρχική σελίδα » Υποδομές » Υπηρεσίες Υποστήριξης » Πυρασφάλεια - Πυροπροστασία

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η μέριμνα για τα θέματα πυροπροστασίας καθώς και ο έλεγχος ανά τακτά χρονικά διαστήματα της καλής λειτουργίας των μέσων πυρόσβεσης συμβάλλουν σημαντικά στην άμεση κατάσβεση πυρκαγιών χωρίς προβλήματα ή ελλείψεις και στην ορθή εκκένωση των χώρων, ενώ η οργάνωση της πυρασφάλειας συντείνει στην πρόληψη εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Η Πυρασφάλεια - Πυροπροστασία των εγκαταστάσεων της Σχολής υλοποιείται από τον Υπεύθυνο και την Ομάδα Πυρασφάλειας κάθε Τμήματος. Σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 553/21.01.2019 έγγραφο του Κοσμήτορα:

Ο Υπεύθυνος Πυρασφάλειας ενός Τμήματος καλείται από το προσωπικό της Τηλεδιοίκησης - Πυρανίχνευσης της Σχολής στην περίπτωση που προκληθεί κάποιος συναγερμός φωτιάς σε χώρο του Τμήματός του και απαιτείται να υποβοηθηθεί το προσωπικό πυρόσβεσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Η Ομάδα Πυρασφάλειας κάθε Τμήματος αποτελείται από ορισμένα άτομα τα οποία είναι επί μέρους αρμόδια για συγκεκριμένους χώρους των εγκαταστάσεών του και μπορεί εναλλακτικά να επικοινωνεί μαζί τους το προσωπικό της Τηλεδιοίκησης - Πυρανίχνευσης της Σχολής σε κάθε περίπτωση ανάγκης, ανάλογα με το σημείο των εγκαταστάσεων ή τους κοινόχρηστους χώρους ενός Τμήματος στους οποίους διαπιστώνεται συναγερμός φωτιάς.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ & ΟΜΑΔΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

       
Τμήμα Βιολογίας Τμήμα Φυσικής
       
Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Τμήμα Χημείας
       
Τμήμα Μαθηματικών Τμήμα Φαρμακευτικής
       
Τμήμα Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
       
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών    

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Σκαρλάτος Ντέντος Τμήμα: Βιολογίας
Αναπληρωτής Καθηγητής Ζωολογίας Γραφείο: 14 (VI+12)
Συντονιστής Πυρασφάλειας Τμήματος E-mail: sdedos[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4705 - Κιν: 698 512 3041

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

     

Δρ. Σύλβια Παπαβασιλείου Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου
Αναπληρωτής Επόπτης Τμήματος Γραφείο: 46 (VIIIΒ+12)
  E-mail: spapabas[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4942 - Fax: 210 727 4635
   
     

Δρ. Ιωάννης Μπαζός Βοτανικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών
  Γραφείο: 34 (ΙΧ+4) - Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: ibazos[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4240
   
     

Δρ. Ιωάννης Αναστασίου Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
  Γραφείο: 17 (IV+12)
  E-mail: ianastasiou[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV - - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4603
   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σωκράτης Ι. Ρουσιάκης Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Επ. Καθηγητής  Παλαιοντολογίας Σπονδυλωτών Γραφείο: ... (...)
  E-mail: srousiak[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4169 - Κιν: 693 275 9239

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δρ. Κωνσταντίνος Ι. Σούκης Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Μέλος ΕΔΙΠ Τομέα Δυναμικής - Τεκτονικής & Γραφείο: ...
Εφαρμοσμένης Γεωλογίας E-mail: soukis[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4869 - Κιν: 697 708 2921

     
Δρ. Γεώργιος Α. Λύρας Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Μέλος ΕΔΙΠ Τομέα Ιστορικής Γεωλογίας & Παλαιοντολογίας Γραφείο: ...
Μουσείο Παλαιοντολογίας & Γεωλογίας ΕΚΠΑ E-mail: glyras[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4897 - Κιν: 697 220 5843

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Δημήτριος Ν. Γατζούρας Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Μαθηματικής Ανάλυσης - Συναρτησιακής Ανάλυσης -  Γραφείο: 227
Θεωρίας Τελεστών - Θεωρίας Μέτρου E-mail: dgatzouras[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6320 - Fax: 210 727 6398

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Ευαγγελία Σ. Αθανασιάδου - Κόττα Τμήμα: Μαθηματικών
Επ. Καθηγήτρια Συγκλίσεων Ακολουθιών Συναρτήσεων & Εφαρ- Γραφείο: 312 (...)
μογών στις Συναρτησιακές Διαφορικές Εξισώσεις E-mail: eathan[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6402 - Κιν: 694 843 0000

Δρ. Κωνσταντίνος Π. Γκότσης Τμήμα: Μαθηματικών
Μέλος ΕΔΙΠ Γραφείο: ...
  E-mail: cgotsis[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 ... - Fax: 210 727 ...

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Αριστείδης Ν. Χατζής Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Καθηγητής Φιλοσοφίας & Θεωρίας Θεσμών & Δικαίου Γραφείο: ... (...)
(Κτήριο Γραμματείας, Εργαστήριο, Αίθουσες Διδασκαλίας, Βιβ/θήκη)  E-mail: ahatzis[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5565 - Κιν: 695 100 0079

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Αριστοτέλης Α. Τύμπας Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Καθηγητής Ιστορίας της Τεχνολογίας στους Γραφείο: ... (...)
Νεότερους Χρόνους E-mail: tympas[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5544 - Κιν: 697 761 4149

Γεώργιος Βλάχος Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Επιστάτης (ΙΔΑΧ) Γραφείο: ... (...)
  E-mail:
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 - Κιν: 698 730 1099

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Νικόλαος Βλαχάκης Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
  Γραφείο:
  E-mail:
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5111 - Κιν: 694 669 5477

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Άννα Ζαχαρία Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
  Γραφείο:
  E-mail:
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5111 - Κιν: 697 961 9831

Δημήτριος Κατσιάνης Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
  Γραφείο:
  E-mail:
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5319 - Κιν: 697 724 9060

Ιωάννης Κοτρώνης Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
  Γραφείο:
  E-mail:
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5223 - Κιν: 694 888 4119

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Γεώργιος Α. Διαμάντης Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής Γραφείο: 7 (I...)
Στοιχειωδών Σωματιδίων E-mail: gdiam[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6970 - Κιν: 697 379 7584

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Δημήτριος Α. Φασουλιώτης Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Πειραματικής Φυσικής Γραφείο: 36 (V...)
Στοιχειωδών Σωματιδίων E-mail: dfassoul[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6955 - Fax: 210 727 6987

Νικόλαος Β. Σαρλής Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Πειραματικής Φυσικής Γραφείο: 2 (IV-8)
Στερεάς Κατάστασης E-mail: nsarlis[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6736 - Fax: 210 727 6711

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Παναγιώτης Α. Κυρίτσης Τμήμα: Χημείας
Αν. Καθηγητής Ανόργανης Χημείας  Γραφείο: 4 (...)
  E-mail: kyritsis[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4268 - Κιν: 697 155 7280

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Ιωάννης Σ. Παπαευσταθίου Τμήμα: Χημείας
Αν. Καθηγητής Ανόργανης Χημείας Γραφείο: 6 (...)
  E-mail: gspapaef[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4840 - Κιν: 694 240 5718

Αθανάσιος Α. Τσεκούρας Τμήμα: Χημείας
Επ. Καθηγητής Φυσικοχημείας - Χημικής Γραφείο: 5 (...)
Θερμοδυναμικής Συστημάτων E-mail: thanost[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4518 - Fax: 210 727 4752

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Μιχαήλ Ράλλης Τμήμα: Φαρμακευτικής
Επίκουρος Καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Γραφείο: ... (...)
  E-mail: rallis[at]pharm.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4699 - Κιν: 697 550 5955

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Βασίλειος Ρούσσης Τμήμα: Φαρμακευτικής
Καθηγητής Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων Γραφείο: ... (...)
  E-mail: roussis[at]pharm.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4592 - Κιν: 694 461 5117

Αγγελική Κουρουνάκη Τμήμα: Φαρμακευτικής
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Χημείας Γραφείο: ... (...)
  E-mail: angeliki[at]pharm.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4818 - Κιν: 697 438 8878

Ευάγγελος Γκίκας Τμήμα: Φαρμακευτικής
Λέκτορας Φαρμακευτικής Χημείας Γραφείο: ... (...)
  E-mail: vgikas[at]pharm.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4519 - Κιν: 693 704 3535

Κωνσταντίνος Δεμέτζος Τμήμα: Φαρμακευτικής
Καθηγητής Γραφείο: ... (...)
  E-mail:
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 - Κιν: 697 388 5467

Νεκτάριος Αληγιάννης Τμήμα: Φαρμακευτικής
Αν. Καθηγητής Γραφείο: ... (...)
  E-mail:
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 - Κιν: 697 359 3237

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ερασμία Γαλαζούδη Βιβλιοθήκη Σ.Θ.Ε.
  Γραφείο: ... (...)
Υπεύθυνη Ολόκληρου του Κτιρίου της Βιβλιοθήκης  E-mail: egalaz[at]uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6487 - Κιν: 693 221 9548

Παναγιώτα Παπακωνσταντοπούλου Βιβλιοθήκη Σ.Θ.Ε.
Βιβλιοθηκονόμος Ε.Τ.Ε.Π. Γραφείο: ... (...)
Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Ολόκληρου του Κτιρίου της Βιβ/κης E-mail: ppapako[at]lib.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6486 - Κιν: 697 467 2318

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Παναγιώτης-Βαϊος Αλοϊζι Βιβλιοθήκη Σ.Θ.Ε.
  Γραφείο: ... (...)
Υπεύθυνος Επιπέδων: Υπόγειο κτηρίου & Επίπεδο -8 (1ος όροφος) E-mail: valoizi[at]uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6455 - Κιν: 694 737 8685

Χρυσούλα Δουμετζιάνου Βιβλιοθήκη Σ.Θ.Ε.
  Γραφείο: ... (...)
Υπεύθυνη Επιπέδων -4 (2ος όροφος) και 0 (3ος όροφος) E-mail: xdoumetz[at]lib.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6534 - Κιν: 693 802 8161

Μυρτώ Γκιούλη Βιβλιοθήκη Σ.Θ.Ε.
Βιβλιοθηκονόμος Γραφείο: ... (...)
Υπεύθυνη Επιπέδων -4 (2ος όροφος) και 0 (3ος όροφος) E-mail: mgiouli[at]lib.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6538 - Κιν: 695 794 2929

Λήδα Καλαντζοπούλου Βιβλιοθήκη Σ.Θ.Ε.
  Γραφείο: ... (...)
Υπεύθυνη Επιπέδων -4 (2ος όροφος) και 0 (3ος όροφος) E-mail: kalantz[at]uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6520 - Κιν: 693 227 0384

Θεοδώρα Καλέση Βιβλιοθήκη Σ.Θ.Ε.
  Γραφείο: ... (...)
Υπεύθυνη Επιπέδων +4 (4ος όροφος) και Ταράτσας Κτηρίου E-mail: tkalesi[at]uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6530 - Κιν: 697 570 5515

Παναγιώτα Ναστούλη Βιβλιοθήκη Σ.Θ.Ε.
  Γραφείο: ... (...)
Υπεύθυνη Επιπέδων +4 (4ος όροφος) και Ταράτσας Κτηρίου E-mail: reanastouli[at]uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6529 - Κιν: 694 979 2702