Αρχική σελίδα » Υποδομές » Υπηρεσίες Υποστήριξης » Πυρασφάλεια - Πυροπροστασία

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η μέριμνα για τα θέματα πυροπροστασίας καθώς και ο έλεγχος ανά τακτά χρονικά διαστήματα της καλής λειτουργίας των μέσων πυρόσβεσης συμβάλλουν σημαντικά στην άμεση κατάσβεση πυρκαγιών χωρίς προβλήματα ή ελλείψεις και στην ορθή εκκένωση των χώρων, ενώ η οργάνωση της πυρασφάλειας συντείνει στην πρόληψη εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Η Πυρασφάλεια - Πυροπροστασία των εγκαταστάσεων της Σχολής υλοποιείται από τον Υπεύθυνο και την Ομάδα Πυρασφάλειας κάθε Τμήματος. Σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 4992/14.01.2013 έγγραφο του Κοσμήτορα:

Ο Υπεύθυνος Πυρασφάλειας ενός Τμήματος καλείται από το προσωπικό της Τηλεδιοίκησης - Πυρανίχνευσης της Σχολής στην περίπτωση που προκληθεί κάποιος συναγερμός φωτιάς σε χώρο του Τμήματός του και απαιτείται να επιβοηθηθεί το προσωπικό πυρόσβεσης με οποιονδήποτε τρόπο.

Η Ομάδα Πυρασφάλειας κάθε Τμήματος αποτελείται από ορισμένα άτομα τα οποία είναι επί μέρους αρμόδια για συγκεκριμένους χώρους των εγκαταστάσεών του και μπορεί εναλλακτικά να επικοινωνεί μαζί τους το προσωπικό της Τηλεδιοίκησης - Πυρανίχνευσης της Σχολής σε κάθε περίπτωση ανάγκης, ανάλογα με το σημείο των εγκαταστάσεων ή τους κοινόχρηστους χώρους ενός Τμήματος στους οποίους διαπιστώνεται συναγερμός φωτιάς.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Νικόλαος Σκαρπέλης Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγητής Κοιτασματολογίας: Μεταλλογένεσης Ελλάδος - Γραφείο: ... (...)
Έρευνας Εντοπισμού Ορυκτών Πρώτων Υλών E-mail: skarpelis[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4210 - Κιν: 693 285 0465

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ & ΟΜΑΔΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

       
Τμήμα Βιολογίας Τμήμα Φυσικής
       
Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Τμήμα Χημείας
       
Τμήμα Μαθηματικών Τμήμα Φαρμακευτικής
       
Τμήμα Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
       
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών    

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Κυριάκος Γεωργίου Τμήμα: Βιολογίας
Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσιολογίας Φυτών Γραφείο: 26 (VΙ+4)
Πρόεδρος του Τμήματος E-mail: kgeorghi[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4656 - Κιν: 694 467 3002

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Δημήτριος Χατζηνικολάου Τμήμα: Βιολογίας
Επίκουρος Καθηγητής Μικροβιακής Βιοτεχνολογίας Γραφείο: 44 (V+4)
Υπεύθυνος Επιπέδων 0 (Ισόγειο) και +4 (1ος όροφος) E-mail: dhatzini[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4140 - Κιν: 693 278 2004

Σκαρλάτος Ντέντος Τμήμα: Βιολογίας
Επίκουρος Καθηγητής Ζωολογίας Γραφείο: 14 (VI+12)
Υπεύθυνος Επιπέδων +8 (2ος όροφος) και +12 (3ος όροφος) E-mail: sdedos[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4705 - Κιν: 698 512 3041

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Νικόλαος Σκαρπέλης Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγητής Κοιτασματολογίας: Μεταλλογένεσης Ελλάδος - Γραφείο: ... (...)
Έρευνας Εντοπισμού Ορυκτών Πρώτων Υλών E-mail: skarpelis[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4210 - Κιν: 693 285 0465

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Παναγιώτης Πομώνης Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Επίκουρος Καθηγητής Πετρολογίας Πυριγενών Πετρωμάτων Γραφείο: ... (...)
Υπεύθυνος Επιπέδων +... (... όροφος) και +... (... όροφος) E-mail: ppomonis[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4844 - Κιν: 693 729 3393

Σωκράτης Ρουσιάκης Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Λέκτορας Στρωματογραφίας - Παλαιοντολογίας Γραφείο: ... (...)
Υπεύθυνος Επιπέδων +... (... όροφος) και +... (... όροφος) E-mail: srousiak[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4169 - Κιν: 693 275 9289

Ευάγγελος Λόγος Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Γεωλόγος (Ι.Δ.Α.Χ.) Γραφείο: ... (...)
Υπεύθυνος Επιπέδων +... (... όροφος) και +... (... όροφος) E-mail: eklogos[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4152 - Κιν: 694 452 3075

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Παναγιώτης Σταυρινός Τμήμα: Μαθηματικών
Αναπληρωτής Καθηγητής Διαφορικής Γεωμετρίας, Γεωμετρίας Γραφείο: 322 (...)
των Χώρων Finsler & Εφαρμογών της - Επόπτης Κτιρίου E-mail: pstavrin[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6416 - Κιν: 693 423 7815

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Ευάγγελος Ράπτης Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Θεωρίας Ομάδων Γραφείο: 211 (...)
Υπεύθυνος Εργαστηρίων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών E-mail: eraptis[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6347 - Κιν: ...

Νικόλαος Παπαναστασίου Τμήμα: Μαθηματικών
Αναπληρωτής Καθηγητής Θεωρίας Μέτρου & Πραγματικών Γραφείο: 109 (...)
Συναρτήσεων - Υπεύθυνος Επιπέδου +... (1ος όροφος) E-mail: npapanas[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6370 - Κιν: ...

Αντώνιος Οικονόμου Τμήμα: Μαθηματικών
Αναπληρωτής Καθηγητής Στοχαστικής Επιχειρησιακής Έρευνας Γραφείο: 330 (...)
Υπεύθυνος Επιπέδου +... (3ος όροφος) E-mail: aeconom[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6351 - Κιν: 694 525 7505

Ιάκωβος Ανδρουλιδάκης Τμήμα: Μαθηματικών
Επίκουρος Καθηγητής Γεωμετρίας Γραφείο: 212 (...)
Υπεύθυνος Επιπέδου +... (2ος όροφος) E-mail: iandroul[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6423 - Κιν: 695 014 5749

Φώτιος Σιάννης Τμήμα: Μαθηματικών
Επίκουρος Καθηγητής Στατιστικής Γραφείο: 230 (...)
Υπεύθυνος Επιπέδου +... (2ος όροφος) E-mail: fsiannis[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6502 - Κιν: 697 760 1060

ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

  Τμήμα:
  Γραφείο:
  E-mail:
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 - Κιν: ...

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

  Τμήμα:
  Γραφείο:
  E-mail:
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 - Κιν: ...

  Τμήμα:
  Γραφείο:
  E-mail:
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 - Κιν: ...

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ιωάννης Κοτρώνης Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Επ. Καθηγητής Τεχνικών Προγραμματισμού Γραφείο: Β 2
Παράλληλων Συστημάτων & Εφαρμογών E-mail: cotronis[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5223 - Κιν: 694 888 4119

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Τμήμα:
  Γραφείο:
  E-mail:
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 - Κιν: ...

  Τμήμα:
  Γραφείο:
  E-mail:
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 - Κιν: ...

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Ιωάννης Αυγέρης Τμήμα: Φυσικής
Ε.Ε.Δ.Ι.Π. Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος - Μετεωρολογίας Γραφείο: 16 (V...)
Επόπτης Κτιρίου & Συνεδριακού Κέντρου "Αριστοτέλης" E-mail: javger[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6842 - Κιν: 697 230 2701

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Νικόλαος Καλτσουνίδης Τμήμα: Φυσικής
Επιστημονικός Συνεργάτης Γραφείο: 13 (V...)
Υπεύθυνος για τα Κτίρια Ι και V E-mail: nkalts[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6840 - Κιν: 693 923 0337

Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος Τμήμα: Φυσικής
Ε.Ε.ΔΙ.Π. - Υπεύθυνος Εργαστηρίων Γραφείο: 23 (IV...)
Υπεύθυνος για τo Κτίριo ΙV E-mail: pkonstan[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6718 - Κιν: 694 445 2240

Χρήστος Κύρκος Τμήμα: Φυσικής
Ε.Τ.Ε.Π. - Τεχνική Υποστήριξη Γραφείο: 12 (IV...)
Υπεύθυνος για τα Κτίρια ΙΙ και ΙΙΙ E-mail: ckyrkos[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6772 - Κιν: 693 213 1000

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Ανδρέας Κούτσελος Τμήμα: Χημείας
Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσικοχημείας - Γραφείο: 11 (...)
Στατιστικής Μηχανικής E-mail: akoutsel[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4536 - Κιν: 694 602 8035

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Γεώργιος Παπαδογιαννάκης Τμήμα: Χημείας
Αναπληρωτής Καθηγητής Βιομηχανικής Χημείας & Κατάλυσης Γραφείο: ... (...)
Υπεύθυνος Επιπέδων ... (Ισόγειο) και +... (1ος όροφος) E-mail: papadogianakis[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4235 - Κιν: 697 747 4732

Αθανάσιος Γκιμήσης Τμήμα: Χημείας
Αναπληρωτής Καθηγητής Οργανικής Χημείας Γραφείο: ... (...)
Υπεύθυνος Επιπέδων +... (2ος όροφος) και +... (3ος όροφος) E-mail: gimisis[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4928 - Κιν: 697 381 8845

Ευάγγελος Μπακέας Τμήμα: Χημείας
Επίκουρος Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας Γραφείο: 18 (...)
Υπεύθυνος Επιπέδων +... (4ος όροφος) και +... (5ος όροφος) E-mail: bakeas[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4154 - Κιν: 693 233 8186

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Μιχαήλ Ράλλης Τμήμα: Φαρμακευτικής
Επίκουρος Καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Γραφείο: ... (...)
  E-mail: rallis[at]pharm.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4699 - Κιν: 697 550 5955

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Βασίλειος Ρούσσης Τμήμα: Φαρμακευτικής
Καθηγητής Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων Γραφείο: ... (...)
Υπεύθυνος Επιπέδων +... (... όροφος) και +... (... όροφος) E-mail: roussis[at]pharm.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4592 - Κιν: 694 461 5117

Αγγελική Κουρουνάκη Τμήμα: Φαρμακευτικής
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Χημείας Γραφείο: ... (...)
Υπεύθυνη Επιπέδων +... (... όροφος) και +... (... όροφος) E-mail: angeliki[at]pharm.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4818 - Κιν: 697 438 8878

Ευάγγελος Γκίκας Τμήμα: Φαρμακευτικής
Λέκτορας Φαρμακευτικής Χημείας Γραφείο: ... (...)
Υπεύθυνος Επιπέδων +... (... όροφος) και +... (... όροφος) E-mail: vgikas[at]pharm.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4519 - Κιν: 693 704 3535

Αριστείδης Δοκουμετζίδης Τμήμα: Φαρμακευτικής
Λέκτορας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Γραφείο: ... (...)
Υπεύθυνος Επιπέδων +... (... όροφος) και +... (... όροφος) E-mail: adokoum[at]phram.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4122 - Κιν: 694 367 1674

Παναγιώτης Πολυχρονόπουλος Τμήμα: Φαρμακευτικής
Ι.Δ.Α.Χ. Εργαστηριακών Εφαρμογών Γραφείο: ... (...)
Υπεύθυνος Επιπέδων +... (... όροφος) και +... (... όροφος) E-mail:
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4584 - Κιν: 697 378 1146

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Βαλσαμής Βαλσαμάκης Βιβλιοθήκη Σ.Θ.Ε.
Βιβλιοθηκονόμος - Υπεύθυνος Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης Γραφείο: ... (...)
Υπεύθυνος Ολόκληρου του Κτιρίου της Βιβλιοθήκης E-mail: vvalsam[at]lib.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6527 - Κιν: 693 736 3670

Παναγιώτα Παπακωνσταντοπούλου Βιβλιοθήκη Σ.Θ.Ε.
Βιβλιοθηκονόμος Ε.Τ.Ε.Π. Γραφείο: ... (...)
Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Ολόκληρου του Κτιρίου της Βιβ/κης E-mail: ppapako[at]lib.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6486 - Κιν: 697 467 2318

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Παναγιώτης Κούσουλας Βιβλιοθήκη Σ.Θ.Ε.
Βιβλιοθηκονόμος Γραφείο: ... (...)
Υπεύθυνος Επιπέδων -... (Υπόγειο) και +... (1ος όροφος) E-mail: pkousoul[at]lib.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6475 - Κιν: 698 043 3095

Χρυσούλα Δουμετζιάνου Βιβλιοθήκη Σ.Θ.Ε.
Βιβλιοθηκονόμος Γραφείο: ... (...)
Υπεύθυνη Επιπέδων +... (2ος όροφος) και +... (3ος όροφος) E-mail: xdoumetz[at]lib.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6534 - Κιν: 693 802 8161

Μυρτώ Γκιούλη Βιβλιοθήκη Σ.Θ.Ε.
Βιβλιοθηκονόμος Γραφείο: ... (...)
Υπεύθυνη Επιπέδων +... (3ος όροφος) και +... (4ος όροφος) E-mail: mgiouli[at]lib.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6538 - Κιν: 695 794 2929