Αρχική σελίδα » Υποδομές » Υπηρεσίες Υποστήριξης » Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής

ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Στεγάζεται δίπλα στο Αμφιθέατρο ΦΜ3 (Επίπεδο/Στάθμη + 4) απέναντι από την Κοσμητεία

Το Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής, απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους (επιστημονικό, διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό) και τους φοιτητές της Σχολής. Πρωταρχικός σκοπός του είναι η παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δηλαδή η προάσπιση, προαγωγή και βελτίωση της υγείας.

Αντικείμενο:

 
Αντικείμενο του Ιατρείου Εργασιακής Υγιεινής είναι:
   
Η αναγνώριση παραγόντων κινδύνου στον εργασιακό χώρο.
   
Η διατύπωση μέτρων προστασίας και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
   
Η αντιμετώπιση της ασθένειας και του ατυχήματος.
   
Η οργάνωση και παροχή Α' Βοηθειών σε όλα τα μέλη της Σχολής.
   
Η συλλογή και καταγραφή δεδομένων που έχουν επιδημιολογικό ενδιαφέρον.
   
Η ενημέρωση, εκπαίδευση και γενικά η ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής της υγείας (ατομική υγιεινή, κάπνισμα, αλκοολισμός κ.ά.).
   

Ανθρώπινο Δυναμικό:

   
Υπεύθυνη Ιατρείου Εργασιακής Υγιεινής Σ.Θ.Ε.: Δρ. Χαρά Καραγεώργου, ΜSc Νοσηλεύτρια, Π.Ε.
Τηλέφωνο: 210 727 4391 - Κινητό: 697 336 2218 - Fax: 210 727 4046
E-mail: hkara[at]admin.uoa[dot]gr
   

Επικοινωνία:

   
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 727 4391
Ωράριο Λειτουργίας: 10:00 - 18:00
   

Με πρωτοβουλία του Ιατρείου Εργασιακής Υγιεινής οργανώθηκε και λειτουργεί Τράπεζα Αίματος η οποία καλύπτει ανάγκες των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας και ενισχύει το θεσμό της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Η στήριξη της Τράπεζας Αίματος επιτυγχάνεται με την οργάνωση εθελοντικών αιμοδοσιών τόσο στη Σχολή Θετικών Επιστημών, όσο και σε άλλα Τμήματα και Σχολές του Πανεπιστημίου.

Κάθε χρόνο στο πλαίσιο λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος του Ε.Κ.Π.Α. διοργανώνονται, κατά μέσο όρο, τρεις (3) αιμοδοσίες, σε συνεργασία με το «Λαϊκό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών»,

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος θα διεξαχθούν εθελοντικές αιμοδοσίες στην Αίθουσα Αιμοδοσίας τις ακόλουθες ημερομηνίες: 19-20/03, 14-15/05

Το Συμβούλιο της Κοσμητείας στη συνεδρίασή του της 14/10/2010, αποφάσισε: α) να δίνεται μόνον μία (1) φιάλη αίματος ανά αιτούντα εκτός κι αν είναι αιμοδότης, οπότε θα εξετάζεται περαιτέρω (πχ. από πότε είναι αιμοδότης, η συχνότητα κ.λπ.) και β) δικαίωμα έχουν μόνον οι φοιτητές, τα μέλη ΔΕΠ και οι υπάλληλοι ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ και οι διοικητικοί υπάλληλοι μόνιμοι ή ΙΔΑΧ. Όχι οι συμβασιούχοι ή αποσπασμένοι στο ΕΚΠΑ, εκτός και αν είναι αιμοδότες στην Τράπεζα Αίματος του ΕΚΠΑ. Το αίμα χορηγείται για την κάλυψη αναγκών των ιδίων ή συγγενικών τους προσώπων, μετά από τη συμπλήρωση και αποστολή της σχετικής αίτησης, (αντίγραφο της οποίας υπάρχει στη Γραμματεία της Κοσμητείας και στο Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής της Σχολής) είτε μέσω fax στο: 210 727 4046, είτε μέσω e-mail στη διεύθυνση: deansos[at]uoa[dot]gr

Στο Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής της Σχολής. τηρείται αρχείο των αιμοδοτών, αλλά και αρχείο με τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των χρηστών της Τράπεζας Αίματος το οποίο είναι στη διάθεση των μελών του Συμβουλίου της Κοσμητείας. Επίσης οποιοδήποτε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας μπορεί να λάβει γνώση αυτών, κατόπιν αίτησής του και εγκρίσεώς της από το Συμβούλιο της Κοσμητείας της Σχολής.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή όλων στις εθελοντικές αιμοδοσίες κρίνεται ιδιαίτερα απαραίτητη, καθώς οι ανάγκες για αίμα στη χώρα είναι ιδιαίτερα αυξημένες, τόσο εξαιτίας χρόνιων νοσημάτων που χρήζουν συχνών μεταγγίσεων, όσο και έκτακτων περιστατικών που προκύπτουν. Oι εθελοντές αιμοδότες σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες είναι οι πλέον ασφαλείς δότες αίματος, καθώς προβαίνουν στη διαδικασία με καθαρά ανθρωπιστικά κίνητρα και χωρίς την πίεση του επείγοντος, μιάς σοβαρής ασθένειας συγγενικού τους προσώπου.