Αρχική σελίδα » Υποδομές » Κτιριακές Εγκαταστάσεις

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις τις Σχολής βρίσκονται στο Νότιο-Ανατολικό τμήμα της Πανεπιστημιούπολης, αλλά και … Τα κτίρια της καλύπτουν περίπου … τετραγωνικά μέτρα. Το …% από αυτά είναι Αίθουσες Διδασκαλίας, Βιβλιοθήκες και Αναγνωστήρια ενώ ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό καταλαμβάνουν τα Μουσεία και τα Εργαστήρια (περίπου …%) ...