Αρχική σελίδα » Υποδομές » Βιβλιοθήκες & Αναγνωστήρια » Κεντρική Βιβλιοθήκη

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

  Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 08:00 - 19:00 & Σάββατο 09:00 - 14:00  
  Ωράριο Eξυπηρέτησης Xρηστών: Δευτέρα - Παρασκευή 08:30 - 19:00 & Σάββατο 09:00 - 14:00  

Γραμματείας: Δευτέρα - Παρασκευή 08:30 - 15:00   Γραφείου Διαδανεισμού: Δευτέρα - Παρασκευή 08:30 -15:00
Τηλ. Επικοινωνίας: Πληροφορίες: 210 727 6599 & 6519
Γραμματεία: 210 727 6525 Fax: 210 727 6524
Ιστοχώρος: www.lib.uoa.gr/sci E-Mail Βιβλιοθήκης: sci[at]lib.uoa[dot]gr E-Mail Δανεισμού: sci-loan[at]lib.uoa[dot]gr
 

Τοποθεσία & Εξοπλισμός:

Η Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών στεγάζεται σε αυτόνομο τριώροφο κτήριο το οποίο βρίσκεται μεταξύ των κτηρίων των Τμημάτων Μαθηματικών και Φυσικής και το συνολικό εμβαδόν της είναι 6.315 τ.μ. Διαθέτει: έξι (6) Αναγνωστήρια με 550 θέσεις μελέτης, τέσσερεις (4) Αίθουσες Ομαδικής Μελέτης (ΑΟΜ) των έξι ατόμων, Αίθουσα Υπολογιστών με είκοσι τέσσερα (24) τερματικά και δωρεάν χρήση του διαδικτύου για τα μέλη της, καθώς και επτά (7) Σταθμούς Αναζήτησης στον Ανοιχτό Κατάλογο Δημόσιας Πρόσβασης (OPAC) των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

   
Σχεδιάγραμμα Χωροθέτησης Η Κεντρική Είσοδος της Βιβλιοθήκης

Εσωτερική Διαρρύθμιση:

   
Στον πρώτο όροφο υπάρχουν τα Βιβλιοστάσια 1 και 2 τα οποία φιλοξενούν το σύνολο σχεδόν των βιβλίων της Βιβλιοθήκης. Στο Βιβλιοστάσιο 2 βρίσκονται τα Διδασκόμενα Συγγράμματα (ΔΣ) και τα Σπάνια Βιβλία (ΣΒ). Στον όροφο αυτό υπάρχει ακόμη ένας Σταθμός Αναζήτησης στον Ανοιχτό Κατάλογο Δημόσιας Πρόσβασης (OPAC) των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ένα Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών και χώροι υγιεινής.
   
   
Στον δεύτερο όροφο υπάρχουν τα Βιβλιοστάσια 3, 4, 5 και 6 στα οποία βρίσκονται τα παλαιότερα τεύχη περιοδικών, δεμένα ή άδετα. Στο Βιβλιοστάσιο 6, εκτός από τα περιοδικά, φιλοξενείται ακόμη: α) το Πληροφοριακό Υλικό (Π), β) οι Διπλωματικές (Πτυχιακές) Εργασίες (ΠΕ), γ) οι Μεταπτυχιακές Διπλωματικές (ΜΔ), δ) οι Διδακτορικές Διατριβές (ΔΔ) και ε) το Οπτικοακουστικό Υλικό. Στον ίδιο όροφο - σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο - βρίσκονται οι πολύτιμες εκδόσεις, μια Αίθουσα Συνεδριάσεων, ένα Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών και χώροι υγιεινής - και για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).
 
   
Στον τρίτο όροφο υπάρχει ένα Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών, μια Αίθουσα Αναζήτησης στον Ανοιχτό Κατάλογο Δημόσιας Πρόσβασης (OPAC) των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ένα Αναγνωστήριο για τη μελέτη του Υλικού Άμεσης Πληροφόρησης και των Χαρτών, ένα Αναγνωστήριο/Εκθετήριο Νεοεισερχόμενων Βιβλίων & Περιοδικών, η Αίθουσα Υπολογιστών, Αναγνωστήρια, δύο (2) Αίθουσες Ομαδικής Μελέτης (ΑΟΜ), η Αίθουσα Φωτοτύπησης Υλικού της Βιβλιοθήκης (Φ/Τ), μια Αίθουσα με Σταθμούς Εργασίας για την υποστήριξη Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), το Γραφείο Διαδανεισμού & Τεκμηρίωσης και χώροι υγιεινής.
 
   
Στον τέταρτο όροφο βρίσκεται η Γραμματεία της Βιβλιοθήκης, ένα Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών, μια Αίθουσα Αναζήτησης στον Ανοιχτό Κατάλογο Δημόσιας Πρόσβασης (OPAC) των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών, δύο (2) Αναγνωστήρια, δύο (2) Αίθουσες Ομαδικής Μελέτης (ΑΟΜ), η Αίθουσα Εκδηλώσεων, το Γραφείο του Υπεύθυνου Λειτουργίας, καθώς και τα  Γραφεία του υπόλοιπου Προσωπικού της Βιβλιοθήκης.
   

Συλλογή της Βιβλιοθήκης:

Η Συλλογή της Βιβλιοθήκης καλύπτει στο μεγαλύτερο μέρος της τις ακόλουθες θεματικές κατηγορίες: Μαθηματικά, Χημεία, Φαρμακευτική, Βιολογία, Γεωλογία & Γεωπεριβάλλον, Φυσική, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες. Η Συλλογή χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με τη δυνατότητα πρόσβασης:

  1. Συλλογή Ανοιχτής Πρόσβασης, η οποία περιλαμβάνει βιβλία, διδασκόμενα συγγράμματα, περιοδικά, οπτικοακουστικό υλικό, διδακτορικές διατριβές, διπλωματικές και πτυχιακές εργασίες, ανάτυπα εργασιών, σημειώσεις μαθημάτων, λεξικά, εγκυκλοπαίδειες και χάρτες. Τα βιβλία είναι ταξινομημένα και ταξιθετημένα σύμφωνα με το δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης Dewey, ενώ τα περιοδικά έχουν ταξιθετηθεί με απόλυτη αλφαβητική σειρά τίτλου. Το υλικό της συλλογής μπορεί να αναζητηθεί μέσα από τον Ανοιχτό Κατάλογο Δημόσιας Πρόσβασης (OPAC) των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών (OPAC: Open Public Access Catalog).
     
  2. Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης, η οποία περιλαμβάνει σπάνιο και πολύτιμο υλικό που φυλάσσεται σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα. Oι χρήστες έχουν πρόσβαση ύστερα από ειδική άδεια, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μόνον σε χώρο της Βιβλιοθήκης που θα υποδείξει το προσωπικό της. Ωστόσο, το υλικό της συγκεκριμένης συλλογής μπορεί να αναζητηθεί μέσα από τον Ανοιχτό Κατάλογο Δημόσιας Πρόσβασης (OPAC) των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών (OPAC: Open Public Access Catalog).
     
  Επίσης είναι διαθέσιμη η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αθηνών "ΠΕΡΓΑΜOΣ", η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς και περιλαμβάνει μια σειρά από επιμέρους ψηφιακές συλλογές, όπως: α) του Ιστορικού Αρχείου, β) τη Συλλογή Μουσικής Βιβλιοθήκης "K. A. Ψάχου", γ) το Λαογραφικό Αρχείο και τη Μουσειακή Συλλογή του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας, δ) τη Θεατρική Συλλογή, ε) τη Συλλογή Ιατρικών Εικόνων, στ) τη Συλλογή του Μουσείου Ορυκτολογίας και Πετρολογίας, ζ) τη Συλλογή δημοσιευμένων εκλογικών αποτελεσμάτων, η) τη Συλλογή του Αρχείου των Ελληνικών κοινοτήτων της Κωνσταντινούπολης καθώς και θ) βυζαντινά και μεταβυζαντινά χειρόγραφα του Σπουδαστηρίου Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας.
     
  Περαιτέρω, είναι διαθέσιμη η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Γκρίζας Βιβλιογραφίας» του Πανεπιστημίου Αθηνών η οποία περιλαμβάνει πτυχιακές εργασίες, μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης και διδακτορικές διατριβές, που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο αντίστοιχων Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών (Προπτυχιακών ή Μεταπτυχιακών κύκλων). Οι όροι πρόσβασης και χρήσης περιγράφονται αναλυτικά στην ιστοθέση της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης «Γκρίζας Βιβλιογραφίας».

Με απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης της Σχολής Θετικών Επιστημών, από τον Ιούνιο του 2011 και εντεύθεν, οι μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης και οι διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται στα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών και στο Τμήμα Φαρμακευτικής κατατίθενται υποχρεωτικά στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Γκρίζας Βιβλιογραφίας» του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με την ίδια απόφαση, η κατάθεση των πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στα παραπάνω Τμήματα είναι προαιρετική.
     

Όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΕΚΠΑ και οι χρήστες της Βιβλιοθήκης, έχουν τις ακόλουθες δυνατότητες:

Δυνατότητα πρόσβασης και αναζήτησης στον ενιαίο Ανοιχτό Κατάλογο Δημόσιας Πρόσβασης(OPAC) των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών (OPAC: Open Public Access Catalog). Για την αναζήτηση στον Ανοιχτό Κατάλογο Δημόσιας Πρόσβασης των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου από το χώρο της Βιβλιοθήκης, υπάρχουν ειδικοί χώροι με ηλεκτρονικούς υπολογιστές οι οποίοι προορίζονται αποκλειστικά για τη χρήση αυτή.
     
Δυνατότητα αναζήτησης και πρόσβασης στον κατάλογο με τις συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίες υποστηρίζουν περισσότερους από 1.000 τίτλους περιοδικών. Η αναζήτηση του επιθυμητού περιοδικού γίνεται είτε αλφαβητικά είτε με βάση τη Βιβλιοθήκη που ενδιαφέρει το χρήστη. Πολλά από τα τεύχη των περιοδικών αυτών υπάρχουν και σε ηλεκτρονική μορφή.
     
Δυνατότητα αναζήτησης και πρόσβασης στα πλήρη κείμενα των άρθρων των περιοδικών του Δικτύου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-LINK: Hellenic Academic Libraries Link, το οποίο υποστηρίζει περισσότερους από 9.000 τίτλους περιοδικών, αλλά και δυνατότητα πρόσβασης στις βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων με τις οποίες έχει συνάψει σύμβαση το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
     
Δυνατότητα πρόσβασης σε Ηλεκτρονικά Βιβλία, Λεξικά και Εγκυκλοπαίδειες. Η χρήση της υπηρεσίας αυτής υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και τα τεκμήρια παρέχονται μόνον για προσωπική μελέτη. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.
     
Δυνατότητα ομόσπονδης ενιαίας αναζήτησης στο σύνολο σχεδόν των ηλεκτρονικών πηγών (κυρίως βιβλιογραφικών βάσεων και ηλεκτρονικών βιβλίων) στις οποίες έχει απευθείας συνδρομή το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ως υπηρεσία πρόσθετης αξίας - αν στα αποτελέσματα αναζήτησης συμπεριλαμβάνονται τίτλοι στους οποίους είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο - διατίθεται απευθείας διασύνδεση σε αυτό.
     
Δυνατότητα πρόσβασης στους Ανοιχτούς Δημόσιους Κατάλογους (OPACs) των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω της πύλης "Ζέφυρος" η οποία αποτελεί ένα ομοιογενές περιβάλλον για την αναζήτηση και ανάκτηση βιβλιογραφικών πληροφοριών που αφορούν όλα σχεδόν τα διαθέσιμα στη συλλογή τους βιβλία, περιοδικά και κάθε άλλου είδους υλικό.
     
Δυνατότητα πρόσβασης σε πληθώρα βιβλιογραφικών πηγών πληροφόρησης που διατίθενται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, μέσω του περιβάλλοντος ανοιχτής πρόσβασης "Αργώ" του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), όπως: α) βάσεις δεδομένων που παράγει ή διαθέτει το ΕΚΤ (π.χ. Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών), β) κατάλογοι των συλλογών Ειδικών Βιβλιοθηκών, Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων που εδρεύουν στην Ελλάδα, γ) κατάλογοι βιβλιοθηκών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. δ) κατάλογοι βιβλιοθηκών από Ευρώπη και Αμερική, ε) διάφορες συλλογές περιοδικών εκδόσεων κλπ.
     
Δυνατότητα αναζήτησης και παραγγελίας άρθρων από επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, μέσω αυτοματοποιημένων online διαδικασιών οι οποίες υποστηρίζονται από το Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών (ΥΚΒ) του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, το κόστος και τους χρόνους απόκρισης μπορείτε να βρείτε εδώ.
     
Δυνατότητα ασύρματης (WiFi) ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, στον 3ο και στον 4ο όροφο της Βιβλιοθήκης για όσους φοιτητές διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό (laptop, PDA, κινητό τηλέφωνο κ.λ.π με δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο) και λογαριασμό στο Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.) του Πανεπιστημίου.
     

Όλες οι ηλεκτρονικές πηγές και συναφείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται στον ιστοχώρο των Βιβλιοθηκών & Υπηρεσιών Πληροφόρησης (ΒΥΠ), ο οποίος φιλοξενείται και συντηρείται από το Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών (ΥΚΒ) του ΕΚΠΑ.

Η πρόσβαση στις συνδρομητικές ηλεκτρονικές πηγές είναι εφικτή μόνο μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών (είτε από τους χώρους του Πανεπιστημίου είτε μέσω λογαριασμού dial-up σύνδεσης του Πανεπιστημίου), κατόπιν αναγνώρισης των IP διευθύνσεων του ΕΚΠΑ, ενώ δεν απαιτείται και - κατά συνέπεια - δε χορηγείται κάποιο username ή password. Ως υπηρεσία πρόσθετης αξίας, για τη διευκόλυνση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΕΚΠΑ, παρέχεται, σε συνεργασία με το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (Κ.ΛΕΙ.Δ.Ι.), η υπηρεσία πρόσβασης μέσω Ιδεατών Δικτύων (Virtual Private Networks) για χρήση από απομακρυσμένα δίκτυα ή εναλλακτικά δίκτυα πρόσβασης (πχ ADSL).

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

Αναγνωστήρια

 

 

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει έξι (6) σύγχρονα Αναγνωστήρια με 550 θέσεις μελέτης, τα οποία λειτουργούν
από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30 - 19:00 και το Σάββατο 09:00 - 14:00

Αίθουσες Ομαδικής Μελέτης (ΑΟΜ)

       
  Η Βιβλιοθήκη διαθέτει τέσσερεις (4) Αίθουσες Ομαδικής Μελέτης (ΑΟΜ) των έξι ατόμων, δύο (2) στον 3ο και δύο (2) στον 4ο όροφο. Οι Αίθουσες Ομαδικής Μελέτης στον 3ο όροφο λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30 - 19:00 και το Σάββατο 09:00 - 14:00, ενώ οι Αίθουσες Ομαδικής Μελέτης στον 4ο όροφο λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30 - 15:00. Για τη διαθεσιμότητα των αιθουσών αυτών οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται σχετικά από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης στον 3ο και 4ο όροφο της Βιβλιοθήκης.

Για τη χρήση Αίθουσας Ομαδικής Μελέτης, η ομάδα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) άτομα, τα οποία είναι εγγεγραμμένα μέλη της Βιβλιοθήκης. Ο χρόνος χρήσης ορίζεται σε τρεις (3) ώρες με δικαίωμα παράτασης εφόσον δεν υπάρχει αυξημένη ζήτηση. Το κλειδί της παραλαμβάνεται από το Γραφείο Εξυπηρέτησης του 3ου και 4ου ορόφου.
 
       

Αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ)

       
  Η Βιβλιοθήκη διαθέτει Αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) με είκοσι τέσσερα (24) τερματικά, η οποία λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30 - 19:30 και το Σάββατο 09:00 - 14:00.  
     
  Δικαίωμα χρήσης των υπολογιστών της Βιβλιοθήκης έχουν όλα τα μέλη της που διαθέτουν κάρτα δανεισμού.  
     
  Η χρήση των υπολογιστών γίνεται με σειρά προτεραιότητας. Κάθε χρήστης της Βιβλιοθήκης μπορεί να χρησιμοποιεί τον σταθμό εργασίας (Η/Υ) για μία ώρα. Σε κάθε υπολογιστή επιτρέπεται να εργάζεται μόνον ένα άτομο, εκτός αν πρόκειται για συγγραφή εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει προ- ηγουμένως να έχει ενημερωθεί το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.  
       
  Στους υπολογιστές επιτρέπεται η συγγραφή εργασιών με τη χρήση κοινών εφαρμογών γραφείου, καθώς και η περιήγηση στο διαδίκτυο μόνο για τη συλλογή πληροφοριών που συμβάλλουν στην εκπαιδευτική ή την ερευνητική διαδικασία. Δεν επιτρέπεται η άσκοπη περιήγηση στο διαδίκτυο και η εγκατάσταση ή δημιουργία διαφόρων προγραμμάτων.  
     
  Το αρμόδιο προσωπικό της Βιβλιοθήκης έχει δικαίωμα να επέμβει και να άρει το δικαίωμα χρήσης, όποτε θεωρεί, ότι κάποιος χρήστης παραβιάζει τους κανόνες χρήσης των υπολογιστών της Βιβλιοθήκης.  
       

Σταθμοί Εργασίας για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

       
 

Η Βιβλιοθήκη έχει εξοπλιστεί με σταθμούς εργασίας και εξειδικευμένα βοηθήματα για την υποστήριξη Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ).

Συγκεκριμένα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον 3ο όροφο της Βιβλιοθήκης, υπάρχουν τρεις (3) θέσεις εργασίας που καλύπτουν άτομα με τύφλωση, μειωμένη όραση, κινητική αναπηρία ή κώφωση. Οι σταθμοί εργασίας είναι εξοπλισμένοι με ειδικές συσκευές και λογισμικό για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, στο διαδίκτυο και στις συλλογές της Βιβλιοθήκης για όλα τα εμποδιζόμενα άτομα και ιδιαίτερα για όσους έχουν προβλήματα στο χειρισμό έντυπου υλικού (εντυποαναπηρία). Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο πλαίσιο της συγγραφής εργασιών από τους Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) ή και κατά τη συνεργασία των ΦμεΑ με τους εθελοντές συμφοιτητές που υποστηρίζουν τις σπουδές τους.

 
    Περισσότερες πληροφορίες για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στις Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως: περιγραφή του εξοπλισμού, σύντομα και αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης κ.ά., διατίθενται στην ιστοθέση: LibAccessATHINA.  
     
  Και οι δύο είσοδοι της Βιβλιοθήκης (κεντρική είσοδος και είσοδος από το Τμήμα Μαθηματικών) πληρούν τα κριτήρια προσβασιμότητας.  
     

Δανεισμός Υλικού

       
  Ο δανεισμός γίνεται με επίδειξη της Κάρτας - Μέλους (ή Κάρτας Δανεισμού) της Βιβλιοθήκης. Η κάρτα εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου στη Γραμματεία της Βιβλιοθήκης, χρησιμοποιείται μόνον από τον κάτοχό της και δεν μεταβιβάζεται.  
     
  Για την έκδοση Κάρτας - Μέλους/Δανεισμού απαιτούνται:  
     
  α) Αίτηση Έκδοσης Κάρτας - Μέλους. Μπορείτε να τη βρείτε στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Χρηστών της Βιβλιοθήκης ή να την εκτυπώσετε από εδώ  
     
  β) Αστυνομική Ταυτότητα  
     
  γ) Ταυτότητα Μέλους της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (Ταυτότητα ΕΚΠΑ ή Φοιτητική Ταυτότητα)  
     
  δ) Δύο (2) φωτογραφίες ή μία (1) για τους φοιτητές που διαθέτουν τη νέα ακαδημαϊκή ταυτότητα, τα μέλη ΔΕΠ και το λοιπό προσωπικό του ΕΚΠΑ που επιθυμούν να χρησιμοποιούν την ταυτότητα του ΕΚΠΑ και ως κάρτα-μέλους της Βιβλιοθήκης.  
     
  Η τήρηση του αρχείου με τα παραπάνω στοιχεία υπόκειται στο Νόμο περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδο- μένων. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης, τηλεφώνου, ιδιότητας ή απώλειας της κάρτας μέλους/δανεισμού ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Γραμματεία της Βιβλιοθήκης και αυτή να προχωρήσει σε ακύρωση της κάρτας και επανέκδοση νέας.  
       
  Οι χρήστες αφού αναζητήσουν το υλικό που τους ενδιαφέρει μέσα από τον Ανοιχτό Κατάλογο Δημόσιας Πρόσβασης των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών (OPAC: Open Public Access Catalog) από οποιονδήποτε υπολογιστή - για τη διευκόλυνση τoυς διατίθενται εντός της Βιβλιοθήκης επτά (7) Σταθμοί Αναζήτησης για εύρεση τίτλων, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους - εντοπίζουν κατόπιν στα βιβλιοστάσια το υλικό (βιβλίο, διδασκόμενο σύγγραμμα, περιοδικό, εφημερίδα, CD-Rom, κ.ά.), που έχουν αναζητήσει ηλεκτρονικά.  
     
  Στη συνέχεια κατευθύνονται είτε σε ένα από τα Αναγνωστήρια για μελέτη, είτε στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Χρηστών του 1ου και 3ου ορόφου με την κάρτα δανεισμού τους ώστε να οριστεί και ο χρόνος επιστροφής του υλικού. Εάν η επιστροφή δεν γίνει στην προκαθορισμένη ημερομηνία υπάρχουν συνέπειες ως προς τις περαιτέρω δυνατότητες δανεισμού.  
     
  Ο αριθμός των βιβλίων που μπορεί να δανειστεί κάθε χρήστης καθώς και η διάρκεια δανεισμού (σε ημερολογιακές ημέρες) εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία ανήκει, όπως φαίνεται παρακάτω:  
       
 

Μέλη ΔΕΠ της Σχολής Θετικών Επιστημών και του Τμήματος Φαρμακευτικής: Μέχρι 7 βιβλία για 30 ημέρες.  
     
  Μεταπτυχιακοί Φοιτητές της Σχολής Θετικών Επιστημών και του Τμήματος Φαρμακευτικής, καθώς και το Προσωπικό του ΕΚΠΑ: Μέχρι 3 βιβλία για 10 ημέρες.  
     
  Προπτυχιακοί Φοιτητές της Σχολής Θετικών Επιστημών και του Τμήματος Φαρμακευτικής: Μέχρι 2 βιβλία για 4 ημέρες και μέχρι 2 Διδασκόμενα Συγγράμματα (ΔΣ) για 30 ημέρες.  
     
  Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) της Σχολής Θετικών Επιστημών και του Τμήματος Φαρμακευτικής: Μέχρι 5 βιβλία για 15 ημέρες.  
     
  Οι τελειόφοιτοι για να πάρουν το πτυχίο τους, οφείλουν να επιστρέψουν στη Βιβλιοθήκη το υλικό που έχουν δανειστεί. Εφόσον επιστραφεί το υλικό, ο χρήστης προμηθεύεται την ειδική βεβαίωση μη οφειλής υλικού.  
     
  Στο πλαίσιο του νόμου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων τα ονόματα των δανειζομένων δεν είναι ανακοινώσιμα.  
       
  Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού
 
       
 

Η Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού αφορά:

α) χάρτες, οι οποίοι δανείζονται μόνο για μικρό χρονικό διάστημα εντός της ημέρας για φωτοτύπηση που δεν μπορεί να γίνει στο φωτοτυπείο που υπάρχει εντός της Βιβλιοθήκης και

 
  β) οπτικοακουστικό υλικό (κασέτες, CD-ROM, δισκέτες floppy, DVD που αποτελούν ή όχι συνοδευτικό υλικό βιβλίου), το οποίο δανείζεται μόνο για 24 ώρες εκτός Βιβλιοθήκης.  
       
  Συλλογή Μακροχρόνιου Δανεισμού
 
       
  Η Συλλογή Μακροχρόνιου Δανεισμού αφορά τα συγγράμματα (ΔΣ) που διδάσκονται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σπουδών των Προπτυχιακών Κύκλων των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών και του Τμήματος Φαρμακευτικής.  
     
  Δικαίωμα μακροχρόνιου δανεισμού των συγγραμμάτων αυτών έχουν μόνον οι προπτυχιακοί φοιτητές μέλη της Βιβλιοθήκης και κατά προτεραιότητα όσοι από αυτούς δεν δικαιούνται δωρεάν συγγράμματα. Οι τελευταίοι οφείλουν να προσκομίζουν στη Γραμματεία της Βιβλιοθήκης βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματός τους για το ότι δεν δικαιούνται δωρεάν συγγράμματα.  
       
  Υλικό το οποίο ΔΕΝ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ
 
       
  Το παρακάτω υλικό δεν δανείζεται. Η χρήση του επιτρέπεται μόνον εντός των Aναγνωστηρίων της Βιβλιοθήκης:  
     
  πληροφοριακό υλικό (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, βιβλιογραφίες, κτλ.),  
     
  περιοδικά και εφημερίδες,  
     
  σπάνιο υλικό,  
     
  διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές εργασίες, διπλωματικές - πτυχιακές εργασίες (για τις οποίες αυτό έχει δηλωθεί εγγράφως από τον συγγραφέα).  
       
  Ανανέωση Δανεισμένου Υλικού  
       
      Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης έχουν δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμένου υλικού έως και δύο (2) φορές και οι Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) δικαιούνται μία (1) ανανέωση. Με το πέρας της τελευταίας ανανέωσης και την μεσολάβηση 15 ημερολογιακών ημερών, ο χρήστης μπορεί να δανειστεί εκ νέου το ίδιο τεκμήριο.  
     
  Ειδικά για τη Συλλογή Μακροχρόνιου Δανεισμού ανανέωση του δανεισμού μπορεί να γίνει μόνο μία (1) φορά.  
     
  Η ανανέωση γίνεται την ημέρα που έχει οριστεί η επιστροφή του υλικού είτε τηλεφωνικά (τηλ. 210 727 6519), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (sci-loan[at]lib.uoa[dot]gr), είτε φέρνοντας το υλικό στη Βιβλιοθήκη, εκτός εάν υπάρχει ήδη κράτηση από άλλο χρήστη. Δεν γίνεται ανανέωση δανεισμού στο υλικό που επιστρέφεται εκπρόθεσμα.  
       
  Κράτηση Υλικού    
       
  Κάθε χρήστης ο οποίος χρειάζεται υλικό που είναι ήδη δανεισμένο έχει δικαίωμα κράτησης. Η κράτηση μπορεί να γίνει είτε στα Γραφεία Εξυπηρέτησης, είτε τηλεφωνικά (τηλ. 210 727 6519), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (sci-loan[at]lib.uoa[dot]gr).  
     
  Το ανώτατο όριο κράτησης υλικού ανά χρήστη είναι δύο (2) τεκμήρια. Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη σειρά προτεραιότητας και την επιστροφή του τεκμηρίου. Εάν δεν ζητηθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, χάνεται το δικαίωμα της κράτησης. Για το υλικό στο οποίο έχει γίνει κράτηση από περισσότερους τους ενός χρήστες, η περίοδος δανεισμού μειώνεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων.  
       
  Ανάκληση Υλικού    
       
  Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης δανεισμένου υλικού σε περιπτώσεις αυξημένης ζήτησης.  
       

Διαδανεισμός Βιβλίων & Άρθρων

    (Προς το παρόν αυτή η υπηρεσία είναι δυνατή μόνον για τα άρθρα)  
       
  Το Γραφείο Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης αναλαμβάνει να αναζητήσει βιβλία και άρθρα περιοδικών τα οποία είναι αναγκαία για τη μελέτη και την έρευνα των χρηστών και δεν υπάρχουν στη Συλλογή της Βιβλιοθήκης αλλά στη Συλλογή Βιβλιοθηκών άλλων Ιδρυμάτων.
 
     
  Δυνατότητα παραγγελίας βιβλιογραφίας μέσω του ιστοχώρου των Βιβλιο- θηκών & Υπηρεσιών Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ προς το Γραφείο Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης έχουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου.  
       
 

Για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία ενός επιθυμητού άρθρου - το οποίο δεν είναι διαθέσιμο στα ηλεκτρονικά ή έντυπα περιοδικά του ΕΚΠΑ - θα πρέπει πρώτα να το εντοπίσετε είτε στον Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είτε στον Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών της Βρετανικής Βιβλιοθήκης (British Library). Ωστόσο, για να αναζητήσετε το επιθυμητό άρθρο στους προαναφερόμενους προμηθευτές θα πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζετε τον τίτλο του περιοδικού, καθώς και το συγκεκριμένο τεύχος ή έτος δημοσίευσης.  
       
  Κατόπιν η ειδική φόρμα αίτησης για παραγγελία άρθρων είναι δυνατόν να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά, με απαραίτητη προϋπόθεση την πληρότητα και εγκυρότητα των στοιχείων της ζητούμενης βιβλιογραφίας. Στη συνέχεια η αίτηση-παραγγελία αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Διαδανεισμού υπογεγραμμένη και με πλήρη τα στοιχεία του χρήστη. To κόστος διαδανει- σμού βαρύνει τον χρήστη.

Το Γραφείο Διαδανεισμού λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30 - 15:00.
 
       

Σεμινάριο Εκπαίδευσης Χρηστών

       
  Η Βιβλιοθήκη έχει ως στόχο την συμβολή στην πληροφοριακή παιδεία των χρηστών της. Η ανάπτυξη της πληρο- φοριακής δεξιότητας καθιστά τους χρήστες ικανούς να εντοπίζουν την πληροφορία σε διάφορες πηγές, αναγνωρίζοντας τις καταλληλότερες κάθε φορά και κατανοώντας τη διαδικασία πρόσβασης σε αυτές.  
     
  Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους η Βιβλιοθήκη οργανώνει σεμινάριο για τους πρωτοετείς φοιτητές σχετικά με τις λειτουργίες της Βιβλιοθήκης, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τον Ανοικτό Κατάλογο Δημόσιας Πρόσβασης (ΟPAC) των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και άλλων Βιβλιοθηκών, την πρόσβαση σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά και γενικά όλες τις δυνατότητες που έχουν οι χρήστες σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης.  
     
  Παράλληλα, κάθε Δευτέρα και ώρες 10.00 – 12.00 πραγματοποιείται εκπαιδευτική ξενάγηση στους χώρους της Βιβλιοθήκης, η οποία απευθύνεται σε όλους τους χρήστες της και αποσκοπεί στην ενημέρωση, την εξοικείωση και στην όσο το δυνατόν καλύτερη εκμετάλευση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών (πληροφορίες στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του 3ου ορόφου).  
       

Φωτοτύπηση Υλικού

       
  Στον 3ο όροφο της Βιβλιοθήκης υπάρχουν φωτοτυπικά μηχανήματα για την εξυπηρέτηση των χρηστών της (εκτός Σαββάτου). Η φωτοτύπηση γίνεται πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.  
     
  Η φωτοτύπηση του έντυπου υλικού δεν είναι εφικτή στις περιπτώσεις που η φυσική του κατάσταση δεν το επιτρέπει και ανήκει σε σπάνιο ή πληροφοριακό υλικό. Το κόστος της φωτοτύπησης βαρύνει τον χρήστη.  
     

Όροι Χρήσης της Βιβλιοθήκης

       
  Σχετικά με τους όρους χρήσης της Βιβλιοθήκης μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά από τον Κανονισμό Χρηστών.