Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή Σημαντικής Είδησης

17.05.2016

Προκήρυξη Υποτροφιών του Κληροδοτήματος "Χρύσανθου & Αναστασίας Καρύδη"

Από Κοσμήτορα Σ.Θ.Ε., Καθηγητή Κων. Βαρώτσο

 

Εκ μέρους του Τμήματος Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης, αναρτάται η συνημμένη Προκήρυξη Υποτροφιών του Κληροδοτήματος "Χρύσανθου & Αναστασίας Καρύδη" ακαδημαϊκού έτους 2015-16, η σχετική αίτηση των υποψηφίων, καθώς και η υπεύθυνη δήλωση με το προβλεπόμενο από το νόμο κείμενο.