Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή Σημαντικής Είδησης

06.09.2018

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας & Γεωχημείας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Από Κοσμήτορα ΣΘΕ, Καθηγητή Ι. Εμμανουήλ

 

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών για θητεία ενός (1) ακαδημαϊκού έτους μέχρι τις 31-08-2019