Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή Σημαντικής Είδησης

29.06.2020

Προκηρύξεις Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρων & Αναπληρωτών Προέδρων επτά Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

 

Εκ μέρους του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών, Καθηγητή κ. Ιωάννη Εμμανουήλ, και μετά την ψήφιση του Ν. 4692/2020 "Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις (Α´ 111)", αναρτώνται οι ακόλουθες Προκηρύξεις Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων επτά (7) Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών για θητεία δύο (2) ετών από την 01η-09-2020 έως την 31η-08-2022: