Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή Σημαντικής Είδησης

20.09.2016

Ορισμός Εκπροσώπου Φοιτητών στην Κοσμητεία

Από Κοσμήτορα Σ.Θ.Ε., Καθηγητή Κων. Βαρώτσο

 

Καλούνται οι φοιτητές της Σχολής Θετικών Επιστημών να εκλέξουν τον εκπρόσωπό τους (ένα Τακτικό μέλος και ένα Αναπληρωματικό) για το Συμβούλιο Κοσμητείας της ΣΘΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Σύμφωνα με το Ν.4076/12 και τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 2β, άρθρ. 49 του Ν. 4009/2011, ο εκπρόσωπος των φοιτητών εκλέγεται από το σύνολο των αντίστοιχων ενεργών φοιτητών, με ενιαίο ψηφοδέλτιο και άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.

Η θητεία του εκπροσώπου των φοιτητών στο Συμβούλιο Κοσμητείας είναι ετήσια και ο εκπρόσωπος τους παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Το έγγραφο με το όνομα του εκπροσώπου των φοιτητών θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία της Κοσμητείας το συντομότερο δυνατόν.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών

Κωνσταντίνος Α. Βαρώτσος

Καθηγητής Τμήματος Φυσικής