Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή Σημαντικής Είδησης

04.10.2016

Ομόφωνη Απόφαση του Συμβουλίου Κοσμητείας Σ.Θ.Ε. για το θέμα της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Από Κοσμήτορα Σ.Θ.Ε., Καθηγητή Κων. Βαρώτσο

 

Σήμερα 04/10/2016 το Συμβούλιο της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών αποφάσισε ομόφωνα για το πολύ σοβαρό θέμα της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας πτυχιούχων Σ.Θ.Ε. τα εξής:

1) H Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια των αποφοίτων Σ.Θ.Ε. πρέπει να δίδεται με το πτυχίο χωρίς δίδακτρα και χωρίς επέκταση του χρόνου των εξαμήνων σπουδών.

2) Τα Τμήματα της Σχολής μας θα αναπροσαρμόσουν το Πρόγραμμα Σπουδών τους καταλλήλως σύμφωνα με τη συζήτηση στην πρόσφατη Συνεδρίαση Συγκλήτου της 22ας-09-2016, ώστε να μην απαιτείται έκδοση ειδικού Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής- Διδακτικής Επάρκειας για τους πτυχιούχους Σ.Θ.Ε., βάσει ξεχωριστού κύκλου σπουδών σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο.

3) Πρέπει να επανεξεταστούν άμεσα το ισχύον νομικό πλαίσιο καθώς και οι διαδικασίες χορήγησης επάρκειας (αριθμός μαθημάτων και αντικείμενα μαθημάτων).

4) Δεδομένων των καθυστερήσεων για τις εγκρίσεις των προτάσεων των Τμημάτων μας, κρίνεται σκόπιμο να ληφθεί μέριμνα, προκειμένου οι απόφοιτοι της Σχολής Θετικών Επιστημών που είχαν Παιδαγωγική-Διδακτική Επάρκεια να συνεχίσουν να την έχουν.

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΡΩΤΣΟΣ