Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή Σημαντικής Είδησης

07.11.2016

Νέες οδηγίες ΕΛΚΕ για τη συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

 

Δεδομένων των αλλαγών που έχουν προκύψει από τον Ν. 4412/2016 (08/08/2016) για τις προμήθειες, σας ενημερώνουμε ότι:

Για τις μετακινήσεις που έχουν εγκριθεί και δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμα (άρα δεν έχουν εκδοθεί σχετικά παραστατικά) παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλουν άμεσα στον ΕΛΚΕ αίτημα έγκρισης απευθείας ανάθεσης με τα mails με τα οποία ζητάνε προσφορά για εισιτήριο ή με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά των πτήσεων. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται μέσω διαδικτύου ως αίτημα υποβολής προσφοράς θεωρείται η εκτύπωση των τιμών και των χαρακτηριστικών των πτήσεων από τη σχετική ιστοσελίδα.

Στην περίπτωση κατά την οποία η μικρότερη τιμή των εισιτηρίων προσφέρεται από επιχείρηση ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων μέσω διαδικτύου γίνεται ταυτόχρονα και η έκδοση του εισιτηρίου.

Αντίστοιχα για την διαμονή απαιτούνται τα mails υποβολής προσφοράς προς τουλάχιστον δύο προμηθευτές και οι 2 προσφορές.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, δεν θα πρέπει να εκδίδουν οποιοδήποτε παραστατικό πριν ενημερωθούν από την Επιτροπή Ερευνών ότι έχει αναρτηθεί στην Διαύγεια σχετική Απόφαση Έγκρισης της δαπάνης.

Για το λόγο αυτό και επειδή τα χρονικά περιθώρια δεν θα επαρκούν, καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή αν από την υποβολή της στον ΕΛΚΕ δεν μεσολαβεί τουλάχιστον 1 μήνας μέχρι την ημερομηνία μετακίνησης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Ελ. Αλεξοπούλου στον ΕΛΚΕ (Τηλ: 210 727 5006 - 210 727 5010)