Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή Σημαντικής Είδησης

11.11.2020

Διάκριση για Ερευνητική Εργασία του Εργαστηρίου Οργανικής Χημείας (από την Ερευνητική Ομάδα της Αναπλ. Καθηγήτριας Βικτωρίας Μαγκριώτη)

Από Κοσμήτορα Σ.Θ.Ε. Καθηγητή κ. Ι. Εμμανουήλ

 

Η ερευνητική ομάδα της Αναπλ. Καθηγήτριας Βικτωρίας Μαγκριώτη από το Εργαστήριο Οργανικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με την ομάδα των Dr J.-F. Cavalier και Dr. S. Cannan από το Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes Macromoléculaires, Institut de Microbiologie de la Méditerranée, CNRS Marseille, France, δημοσίευσε μια σειρά β-λακτονών μεσαίας και μακριάς αλυσίδας, με στόχο τη μελέτη της αντιμυκοβακτηριακής τους δράσης (https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cmdc.201800720).

Πρόσφατα, η δημοσίευση αυτή επιλέχθηκε μαζί με ορισμένες άλλες της τελευταίας διετίας από το περιοδικό ChemMedChem για να συμπεριληφθεί στα Hot Topics 2020: Antimicrobials (bit.ly/cmc-2020-Antimicrobials). Το περιοδικό ChemMedChem είναι ένα από τα σημαντικότερα περιοδικά, στα οποία δημοσιεύεται πρωτότυπη έρευνα πάνω σε θέματα Φαρμακοχημείας.

Η συγκεκριμένη εργασία εντάσσεται σε ένα πλαίσιο παγκόσμιας έρευνας για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων κατά της φυματίωσης, που προκαλείται είτε από τα κοινά στελέχη του Mycobecterium tuberculosis, είτε από μεταλλαγμένου τύπου στελέχη τα οποία παρουσιάζουν μέτριου ή υψηλού βαθμού αντίσταση στα ήδη γνωστά φάρμακα.

 

Οι β-λακτόνες που σχεδιάστηκαν και συντέθηκαν ήταν είτε μονοϋποκατεστημένες στην α- ή στη β-θέση του λακτονικού δακτυλίου είτε α,β-διϋποκατεστημένες. Μελετήθηκαν ως ρακεμικά μείγματα και ορισμένες από αυτές έδειξαν ενδιαφέρουσα δράση έναντι των Mycobecterium tuberculosis και marinum, ενώ ελάχιστη έως μηδαμινή ήταν η δράση τους έναντι του M. abscessus. Η συνεργασία των δύο ομάδων συνεχίζεται με τη διερεύνηση των μυκοβακτηριακής δράσης οπτικά καθαρών β-λακτονών, αλλά και άλλου τύπου οργανικών ενώσεων. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα http://users.uoa.gr/~vmagriot/ 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών, Καθηγητής Ιωάννης Π. Εμμανουήλ