Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή Σημαντικής Είδησης

01.11.2019

Ανακοίνωση του Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε., Καθηγητή Ι. Εμμανουήλ

Από Κοσμήτορα Σ.Θ.Ε., Καθηγητή Ι. Εμμανουήλ

 

Η παρεμπόδιση της απρόσκοπτης λειτουργίας Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών, με μια ασυνήθιστη για τα τελευταία χρόνια συχνότητα και ένταση, σχεδόν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους μέχρι και σήμερα, προκαλεί έντονο προβληματισμό στα μέλη της Σχολής και έχει πολλές αρνητικές συνέπειες, καθώς:

1) Δεν επιτρέπει την ομαλή διεξαγωγή προγραμματισμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, θέτοντας σε κίνδυνο τη δυνατότητα κανονικής ολοκλήρωσης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο.

2) Παρακωλύει ερευνητικές δραστηριότητες μελών της Σχολής (στις οποίες συχνά συμμετέχουν φοιτητές του δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών, καθώς και μεταδιδακτορικοί ερευνητές) και δυσχεραίνει την ολοκλήρωση παραδοτέων χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων.

3) Δημιουργεί μια αρνητική εικόνα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και οδηγεί στην ακύρωση δραστηριοτήτων εξωστρέφειας, στις οποίες η Σχολή συμμετέχει (όπως είναι, για παράδειγμα, δραστηριότητες που είχαν προγραμματιστεί για την 1η Νοεμβρίου στο πλαίσιο της Ημέρας Ανοικτών Πυλών, αλλά τελικά ακυρώθηκαν).

Η συνέχιση αυτής της κατάστασης, με τις επαναλαμβανόμενες διακοπές της λειτουργίας Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών, δεν οδηγεί στη λύση κανενός από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Σχολή, αλλά, αντίθετα, επιφέρει ένα πλήγμα στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών,

Καθηγητής Ιωάννης Π. Εμμανουήλ