Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή Σημαντικής Είδησης

19.09.2018

Ανακήρυξη Υποψηφίου για τη θέση του Διευθυντή Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Σ.Θ.Ε.

 

Εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος αναρτάται η συνημμένη ανακήρυξη υποψηφίου για τη θέση του Διευθυντή του Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σ.Θ.Ε.