Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή Σημαντικής Είδησης

17.10.2019

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπου Ε.T.E.Π. στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε.

Από Γραμματεία Κοσμητείας Σ.Θ.Ε.

 

Εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών αναρτάται η συνημμένη ανακήρυξη που αφορά το θέμα.