Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή Σημαντικής Είδησης

19.11.2019

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για τη θέση Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Ι.Φ.Ε.) της Σχολής Θετικών Επιστημών

Από Γραμματεία Κοσμητείας Σ.Θ.Ε.

 

Εκ μέρους του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Ι.Φ.Ε.) κ. Α. Χατζημωυσή, Προέδρου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Ι.Φ.Ε.) της Σ.Θ.Ε., για θητεία έως την 31η-08-2020, αναρτάται η επισυναπτόμενη Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για την εν λόγω θέση για το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Ι.Φ.Ε.) της Σχολής.