Αρχική σελίδα » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

13.09.2019

Προκηρύξεις εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε.

Από Γραμματεία Κοσμητείας Σ.Θ.Ε.

 

Εκ μέρους του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών, Καθηγητή κ. Ι. Εμμανουήλ αναρτώνται τα παρακάτω συνημμένα έγγραφα που αφορούν το θέμα:

Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού στη Γενική Συνέλευση της Σ.Θ.Ε. Ε.Κ.Π.Α για θητεία δύο ετών από 01-12-2019

Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού στην Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. Ε.Κ.Π.Α. για θητεία δύο ετών από 01-12-2019