Αρχική σελίδα » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

16.10.2018

Πρόγραμμα της σειράς δημόσιων διαλέξεων του Τμήματος ΙΦΕ

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Σ.Θ.Ε.

 

Εκ μέρους του Προέδρου του Τμήματος  Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Καθηγητή Κ. Δημητρακόπουλου, αναρτάται το συνημμένο αρχείο που αφορά το θέμα.