Αρχική σελίδα » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

07.09.2018

Ορισμός εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα της ΣΘΕ

Από Κοσμήτορα ΣΘΕ, Καθηγητή Ι. Εμμανουήλ

 

Ορισμός εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Θετικών Επιστημών