Αρχική σελίδα » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

02.02.2018

Νέο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης με τίτλο: "Big Earth Data"

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Σ.Θ.Ε.

 

 

Ένα νέο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης με τίτλο: "Big Earth Data" του εκδοτικού οίκου Taylor & Francis φιλοδοξεί αφενός να καλύψει το κενό στο διεπιστημονικό κλάδο των Big Data, που έχουν προκύψει από τη μέτρηση και την παρακολούθηση της γης, τις περιβαλλοντικές διεργασίες και αλλαγές, καθώς και την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων και γης - τα οποία γίνονται σταδιακά μια νέα κινητήρια δύναμη επιστημονικών ανακαλύψεων και καινοτομίας της γνώσης για την Επιστήμη των Συστημάτων της Γης (Earth System Science) - και αφετέρου να καταστεί μια αποδοτική και υψηλής ποιότητας πλατφόρμα για την προώθηση της ανταλλαγής, της επεξεργασίας και των αναλύσεων "big data".

Το περιοδικό, μέσω μιας ανοικτής πολιτικής δεδομένων, θα δημοσιεύει ερευνητικά θέματα που σχετίζονται με ποιοτικές μελέτες "big data" σε όλο το φάσμα των Επιστημών της Γης, την εξερεύνηση της ιστορίας της και της μελλοντικής της εξέλιξης, είτε ως πρωτότυπα ερευνητικά άρθρα είτε ως άρθρα ανασκόπησης, data papers και technical notes, με περιγραφές συνόλων δεδομένων, ώστε να προωθείται συστηματικά η αρχή της ανταλλαγής δεδομένων και της επαναχρησιμοποίησής τους.

Ενδεικτικά τα κυριότερα θέματα που θα καλύπτει το περιοδικό περιλαμβάνουν: Παρατήρηση της Γης, Γεωγραφία, Γεωλογία, Ατμοσφαιρική Επιστήμη, Θαλάσσια Επιστήμη, Γεωφυσική και Γεωχημεία.

     
 

Associate Editor του περιοδικού είναι ο Κοσμήτορας της Σ.Θ.Ε., Καθηγητής Κ. Βαρώτσος, και Editor-in Chief ο διάσημος Καθηγητής Guo Huadong του Institute of Remote Sensing and Digital Earth της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών και Πρόεδρος της International Society for Digital Earth. 

    Επισυνάπτεται πρόσφατο σχετικό άρθρο του τελευταίου στο περιοδικό Nature