Αρχική σελίδα » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

28.09.2018

Ανακοίνωση εκλογής Διευθυντή Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας & Γεωχημείας Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Σ.Θ.Ε.

 

Εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος αναρτάται η συνημμένη ανακοίνωση εκλογής Διευθυντή του Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σ.Θ.Ε.