Αρχική σελίδα » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

27.11.2019

Ανακοίνωση εκλογής Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Ι.Φ.Ε.) της Σ.Θ.Ε.

Από Γραμματεία Κοσμητείας Σ.Θ.Ε.

 

Εκ μέρους του Προέδρου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Ι.Φ.Ε.) της Σχολής Θετικών Επιστημών για θητεία έως την 31η-08-2020, Αν. Καθηγητή κ. Α. Χατζημωυσή, αναρτάται η συνημμένη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών που έλαβαν χώρα σήμερα, Τετάρτη 27/11/2019.