Αρχική σελίδα » Πληροφορίες » Χρηματοδοτήσεις Συνεδρίων » Χρηματοδοτήσεις Τμημάτων για Διοργάνωση Ημερίδων και Συνεδρίων (ΕΛΚΕ 10824)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ & ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

ΑΠΟ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΚΕ 10824

Στην παρούσα ιστοσελίδα παρουσιάζονται αναλυτικά, ανά Τμήμα και σύμφωνα με την ημερομηνία έγκρισης της Κοσμητείας, όλες οι εγκριθείσες αιτήσεις χρηματοδότησης των Τμημάτων της Σχολής για τη διοργάνωση Ημερίδων και Συνεδρίων από κονδύλια του Προγράμματος «Ενίσχυση της έρευνας μέσω της διοργάνωσης Συνεδρίων» με κωδικό "ΕΛΚΕ 10824", τα οποία διαχειρίζεται το Συμβούλιο της Κοσμητείας.

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά την ιστοσελίδα Χρηματοδοτήσεις Συνεδρίων, καθώς και τα περιεχόμενα σε αυτήν έγγραφα, προκειμένου να ενημερωθείτε διεξοδικά σχετικά με τους όρους και τη διαδικασία έγκρισης της συμμετοχής του Τμήματός σας στο Πρόγραμμα.

       
Τμήμα Βιολογίας Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
       
Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Τμήμα Φυσικής
       
Τμήμα Μαθηματικών Τμήμα Χημείας
       
Τμήμα Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Τμήμα Φαρμακευτικής

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Τίτλος Συνεδρίου ή Αιτιολόγηση Δαπάνης Ημ/νια Έγκρισης Τμήματος Ημ/νια Έγκρισης Κοσμητείας Συνολικό Ποσό Ημ/νια Υπογραφής Εντολής Πληρωμής
 Έξοδα Αναγόρευσης Επίτιμων Διδακτόρων 24/10/2012 15/11/2012 2.000,00 04/12/2012

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Τίτλος Συνεδρίου ή Αιτιολόγηση Δαπάνης Ημ/νια Έγκρισης Τμήματος Ημ/νια Έγκρισης Κοσμητείας Συνολικό Ποσό Ημ/νια Υπογραφής Εντολής Πληρωμής
Διοργάνωση Training School (Σάμος 26-30/8/13)   15/04/2013 635,20 29/01/2014
Διοργάνωση Training School (Σάμος 26-30/8/13)   15/04/2013 571,28 29/01/2014
Διοργάνωση Training School (Σάμος 26-30/8/13)   15/04/2013 266,64 31/12/2013
Διοργάνωση Training School (Σάμος 26-30/8/13)   15/04/2013 243,64 30/09/2013
Διοργάνωση Training School (Σάμος 26-30/8/13)   15/04/2013 451,64 30/09/2013
Διοργάνωση Training School (Σάμος 26-30/8/13)   15/04/2013 106,00 12/09/2013
Διοργάνωση Training School (Σάμος 26-30/8/13)   15/04/2013 200,64 12/09/2013
Διοργάνωση Training School (Σάμος 26-30/8/13)   15/04/2013 122,00 12/09/2013
Διοργάνωση Training School (Σάμος 26-30/8/13)   15/04/2013 634,06 12/09/2013
Διοργάνωση Training School (Σάμος 26-30/8/13)   15/04/2013 665,66 12/09/2013
Διοργάνωση Training School (Σάμος 26-30/8/13)   15/04/2013 481,00 12/09/2013
Διοργάνωση Training School (Σάμος 26-30/8/13)    15/04/2013 481,00 12/09/2013
Διοργάνωση Training School (Σάμος 26-30/8/13)   15/04/2013 263,64 12/09/2013
Διοργάνωση Training School (Σάμος 26-30/8/13)   15/04/2013 423,04 06/09/2013
Διοργάνωση Training School (Σάμος 26-30/8/13)   15/04/2013 6.083,50 05/09/2013
Διοργάνωση Training School (Σάμος 26-30/8/13)   15/04/2013 244,00 05/09/2013
Διοργάνωση Training School (Σάμος 26-30/8/13)   15/04/2013 308,64 05/09/2013
Διοργάνωση Training School (Σάμος 26-30/8/13)   15/04/2013 288,04 05/09/2013
Διοργάνωση Training School (Σάμος 26-30/8/13)   15/04/2013 782,00 04/09/2013
Διοργάνωση Training School (Σάμος 26-30/8/13)   15/04/2013 222,50 03/09/2013
Διοργάνωση Training School (Σάμος 26-30/8/13)   15/04/2013 222,50 03/09/2013
Έξοδα Ομιλητή κ. Χ. Τσίκου   23/02/2012 719,00 04/04/2012
Έξοδα Ομιλητή Prof. J. P. Calvo 06/05/2011 10/06/2011 885,00 11/03/2011
Έξοδα Ομιλητή Prof. M. Leeder 06/05/2011 10/06/2011 588,00 11/07/2011

 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Τίτλος Συνεδρίου ή Αιτιολόγηση Δαπάνης Ημ/νια Έγκρισης Τμήματος Ημ/νια Έγκρισης Κοσμητείας Συνολικό Ποσό Ημ/νια Υπογραφής Εντολής Πληρωμής
Ημερίδα «Athens Probability Colloquium»   18/12/2014 1.000,00  
Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου Μ3ST 2015   18/12/2014 2.500,00  
Διοργάνωση Παγκοσμίου Συνεδρίου SLA 2014   09/10/2014 1.260,00 16/12/2014
Διοργάνωση Παγκοσμίου Συνεδρίου SLA 2014   28/05/2014 2.500,00 21/10/2014
Διεξαγωγή Ελληνο-Σουηδικής Ημερίδας   19/07/2013 500,00  
Ημερίδα Τομέα Στατιστικής και Επιχ/κής Έρευνας   06/12/2012 1.188,30 04/02/2014
Ημερίδα Τομέα Στατιστικής και Επιχ/κής Έρευνας   24/05/2013 811,70 04/02/2014
Ημερίδα Τομέα Στατιστικής και Επιχ/κής Έρευνας 04/12/2012 15/03/2013 834,00 09/07/2013
 'Εξοδα Διαμονής Συνέδρων "Reaction - Diffusion Systems with Gradient Structure 04/12/2012 06/12/2012 990,00 10/06/2013
11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωμετρίας 04/12/2012 06/12/2012 1.000,00 06/06/2013
Contemporary Algebra & Geometry in Greece 23/10/2012 15/11/2012 1.415,00  
Έξοδα Ομιλητή κ. Γραφάκου   15/11/2012 1.000,00 14/12/2012
Συμπληρωματική Ενίσχυση M3ST 2012 25/09/2012 28/09/2012 1.495,00 02/11/2012
Έξοδα Ομιλητή κ. B. Virag 27/09/2012 28/09/2012 1.200,00  
Έξοδα Ομιλητή κ. W. Wilczynski 17/07/2012 26/07/2012    
Έξοδα Ομιλητή Dr. Kumar Chand 17/07/2012 26/07/2012 180,00 08/10/2012
 Έξοδα Ομιλητών: Prof. Τ. Meyer,
Prof. T. Schick & Prof. J. R. Parker
19/06/2012 05/07/2012 1.200,00  
 Έξοδα Ομιλητή Prof. David Hodge 19/06/2012 05/07/2012 511,72 19/07/2012
10th Geometry & Physics "Quantum Geometry" 24/04/2012 24/05/2012 2.500,00 (Δεν έγινε χρήση)
M3ST 2012 13/03/2012 06/04/2012 3.500,00 02/11/2012
Έξοδα Ομιλητή κ. Π. Βασιλείου 22/11/2011 06/12/2011 320,70 25/04/2012
Έξοδα Ομιλητή κ. Γ. Πετρίδη 29/11/2011 06/12/2011 292,00 16/01/2012
 Έξοδα Ομιλητή Καθ. κ. Σ. Πρασσίδη 15/03/2011 10/06/2011 234,76 18/07/2011
 Έξοδα Ομιλητή Prof. R. Fournier 15/03/2011 10/06/2011 352,00 24/10/2011

 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Τίτλος Συνεδρίου ή Αιτιολόγηση Δαπάνης Ημ/νια Έγκρισης Τμήματος Ημ/νια Έγκρισης Κοσμητείας Συνολικό Ποσό Ημ/νια Υπογραφής Εντολής Πληρωμής
Έξοδα φιλοξενίας Prof. Timothy Williamson   29/01/2015 500  
Διοργάνωση Διεθνούς Διημερίδας   18/12/2014 1.500,00  
Διοργάνωση Διεθνούς Hμερίδας
Μαθηματικής Λογικής
  18/12/2014 1.500,00 14/01/2015

 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Τίτλος Συνεδρίου ή Αιτιολόγηση Δαπάνης Ημ/νια Έγκρισης Τμήματος Ημ/νια Έγκρισης Κοσμητείας Συνολικό Ποσό Ημ/νια Υπογραφής Εντολής Πληρωμής
Οργάνωση Συνεδρίου Κρυπτογραφίας EUROCRYPT   26/04/2013 2.800,00 28/05/2013
OWASP 23/05/2012 24/05/2012 2.499,36 17/07/2012
7th Athens Colloquium on Algorithms & Complexity 23/05/2012 24/05/2012 6.900,00 04 & 24/09/2012
SSDBM 2012 23/05/2012 24/05/2012 4.000,00 17/09/2012
Euro-MPI 2011 (18-21/09/2011) 09/06/2011 10/06/2011 520,00  
ECML PKDD (05-09/09/2011) 09/06/2011 10/06/2011 520,00  
IOLTS 2011 (July 2011) 09/06/2011 10/06/2011 519,67 21/07/2011
 8ο Συμπόσιο Λογικής (04-08/07/2011) 09/06/2011 10/06/2011 472,00 18/10/2011
GW 2011 (25-27/07/2011) 09/06/2011 10/06/2011 519,72 13/07/2011

 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Τίτλος Συνεδρίου ή Αιτιολόγηση Δαπάνης Ημ/νια Έγκρισης Τμήματος Ημ/νια Έγκρισης Κοσμητείας Συνολικό Ποσό Ημ/νια Υπογραφής Εντολής Πληρωμής
Διοργάνωση Ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου Εταιρίας Φυσικής Υψηλών Ενεργειών     2.500,00  
Επιστημονική Ημερίδα Τομέα Πυρηνικής Φυσικής & Στοιχειωδών Σωματιδίων     500,00  
Διοργάνωση Ημερίδας Θεωρητικής Φυσικής   09/10/2014 652,60 22/12/2014
 22ο Συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Φυσικής που συδιοργανώνεται με το Τμήμα Χημείας   25/06/2013 1.500,00 26/06/2013
 Συνδιοργάνωση του 29ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Επιστήμης Υλικών   21/06/2013 2.997,89 20/12/2013
Έξοδα μετακίνησης της Δρ. Π. Παπακωνσταντίνου από το Ερευνητικό Κέντρο Orsay Γαλλίας   24/05/2013 600,00  
 Eξόδα διαμονής του Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Dundee κ. Arthur P. Cracknell   05/04/2013 975,00 23/04/2013
 Έκδοση αναμνηστικού τόμου στη μνήμη του Καθηγ. Απόστολου Φλόκα και τη διοργάνωση Hμερίδας   01/03/2013 2.100,00  
ESA SSA SN-IV3 meeting &
MMDB Technical meeting
10/12/2012 06/12/2012 866,91 20/12/2012
COMECAP 2012 28/05/2012 05/07/2012 1.373,68 20/07/2012
6ο Διεθνές Συνέδριο Ελ/κής Κρυσταλ/κής Εταιρείας 20/02/2012 06/04/2012 999,60 08/10/2012
Οξειδωτικότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα 16/01/2012 23/02/2012 800,00 23/04/2012
COMECAP 2012 12/12/2011 23/02/2012 994,46 06/06/2012
Θερινά Σχολεία - Κέρκυρα 14/11/2011 06/12/2011 500,00 22/12/2011
MEMSWAVE 2011 20/06/2011 12/07/2011 1.199,70 28/09/2011

 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Τίτλος Συνεδρίου ή Αιτιολόγηση Δαπάνης Ημ/νια Έγκρισης Τμήματος Ημ/νια Έγκρισης Κοσμητείας Συνολικό Ποσό Ημ/νια Υπογραφής Εντολής Πληρωμής
12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χημείας   03/07/2014 1.281,60 14/11/2014
Διεθνές Συνέδρίο "Mass Spectrometry and Health"   28/05/2014 2.479,12 19/12/2014
9th Aegean Analytikal Chemistry Days   31/01/2014 2.340,00 13/10/2014
22ο Συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Φυσικής που συδιοργανώνεται με το Τμήμα Χημείας   07/06/2013 109,45 26/06/2013
22ο Συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Φυσικής που συδιοργανώνεται με το Τμήμα Χημείας   07/06/2013 443,04 26/06/2013
22ο Συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Φυσικής που συδιοργανώνεται με το Τμήμα Χημείας   07/06/2013 628,40 26/06/2013
 Έξοδα μετακίνησης ομιλητών από την Επιτροπή Σεμιναρίων   01/03/2013 453,96 20/05/2013

 

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Τίτλος Συνεδρίου ή Αιτιολόγηση Δαπάνης Ημ/νια Έγκρισης Τμήματος Ημ/νια Έγκρισης Κοσμητείας Συνολικό Ποσό Ημ/νια Υπογραφής Εντολής Πληρωμής
Διοργάνωση Workshop (12-13/05/2013)   24/05/2013 4.018,00 03/07/2013
15ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Φαρμακοχημείας 09/04/2012 05/05/2012 5.900,00 24/07/2012
1ο Συνέδριο Φαρμακευτικών Επιστημών: Από την Έρευνα στην Κοινωνία 09/04/2012 05/05/2012 3.400,00 24/07/2012
1ο Συνέδριο Φαρμακευτικών Επιστημών: Από την Έρευνα στην Κοινωνία 06/02/2012 23/02/2012 2.585,00 11/05/2012