Αρχική σελίδα » Πληροφορίες » Χρηματοδοτήσεις Συνεδρίων » Χρηματοδοτήσεις Μελών Πανεπιστημιακής Κοινότητας για Συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια (ΕΛΚΕ 13233)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΑΠΟ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΚΕ 13233 (ΠΡΩΗΝ 10812)

Στην παρούσα ιστοσελίδα αναρτώνται τα Πρακτικά της Επιτροπής Κοσμητόρων - η οποία είναι υπεύθυνη για τη Χρηματοδότηση Συμμετοχής σε Διεθνή Συνέδρια - σύμφωνα με την ημερομηνία συνεδρίασής της και όλες οι εγκριθείσες αιτήσεις χρηματοδότησης μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας της Σχολής για συμμετοχή σε διεθνή Συνέδρια από κονδύλια του Προγράμματος «Ενίσχυση της Έρευνας» με κωδικό "ΕΛΚΕ 13233" (πρώην 10812).

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά την ιστοσελίδα Χρηματοδοτήσεις Συνεδρίων, καθώς και τα περιεχόμενα σε αυτήν έγγραφα, προκειμένου να ενημερωθείτε διεξοδικά σχετικά με τους όρους και τη διαδικασία έγκρισης της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα.

Ημερομηνία
Τίτλος
Αρχείο
31/01/2017 Πρακτικό της Επιτροπής Κοσμητόρων της 31ης Ιανουαρίου 2017
30/12/2016 Πρακτικό της Επιτροπής Κοσμητόρων της 30ης Δεκεμβρίου 2016
14/11/2016 Πρακτικό της Επιτροπής Κοσμητόρων της 14ης Νοεμβρίου 2016
04/11/2016 Πρακτικό της Επιτροπής Κοσμητόρων της 4ης Νοεμβρίου 2016
18/10/2016 Πρακτικό της Επιτροπής Κοσμητόρων της 18ης Οκτωβρίου 2016
30/09/2016 Πρακτικό της Επιτροπής Κοσμητόρων της 30ης Σεπτεμβρίου 2016
14/09/2016 Πρακτικό της Επιτροπής Κοσμητόρων της 14ης Σεπτεμβρίου 2016
05/09/2016 Πρακτικό της Επιτροπής Κοσμητόρων της 5ης Σεπτεμβρίου 2016
26/08/2016 Πρακτικό της Επιτροπής Κοσμητόρων της 26ης Αυγούστου 2016
25/07/2016 Πρακτικό της Επιτροπής Κοσμητόρων της 25ης Ιουλίου 2016
04/07/2016 Πρακτικό της Επιτροπής Κοσμητόρων της 4ης Ιουλίου 2016
15/06/2016 Πρακτικό της Επιτροπής Κοσμητόρων της 15ης Ιουνίου 2016
25/05/2016 Πρακτικό της Επιτροπής Κοσμητόρων της 25ης Μαίου 2016
27/04/2016 Πρακτικό της Επιτροπής Κοσμητόρων της 27ης Απριλίου 2016
08/04/2016 Πρακτικό της Επιτροπής Κοσμητόρων της 8ης Απριλίου 2016
29/03/2016 Πρακτικό της Επιτροπής Κοσμητόρων της 29ης Μαρτίου 2016
09/03/2016 Πρακτικό της Επιτροπής Κοσμητόρων της 9ης Μαρτίου 2016 

01/02/2016

 Πρακτικό της Επιτροπής Κοσμητόρων της 1ης Φεβρουαρίου 2016
11/12/2015  Πρακτικό της Επιτροπής Κοσμητόρων της 11ης Δεκεμβρίου 2015
09/10/2015  Πρακτικό της Επιτροπής Κοσμητόρων της 9ης Οκτωβρίου 2015
28/08/2015   Πρακτικό της Επιτροπής Κοσμητόρων της 28ης Αυγούστου 2015