Αρχική σελίδα » Οργάνωση & Διοίκηση » Κοσμητεία

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

 

 

Σύμφωνα με το Νόμο "Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις"  (Ν.4957/2022 – ΦΕΚ Α’ 141 – 21/07/22), η Κοσμητεία αποτελείται από: α) τον Κοσμήτορα της Σχολής, β) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής, γ) έναν εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), εφόσον υπηρετούν στα Τμήματα της Σχολής μέλη των εν λόγω κατηγοριών προσωπικού, και δ) τους εκπροσώπους των φοιτητών των Τμημάτων της Σχολής σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των μελών της Κοσμητείας των περ. α) και β), οι οποίοι αναδεικνύονται μεταξύ των εκπροσώπων των φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων με ελάχιστη εκπροσώπηση ενός φοιτητή ανά κύκλο σπουδών, εφόσον τα Τμήματα της Σχολής οργανώνουν προγράμματα σπουδών και για τους τρεις κύκλους.

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος η σύνθεση της Κοσμητείας είναι η ακόλουθη:

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

     
Ιωάννης Π. Εμμανουήλ Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Άλγεβρας Γραφείο: 326 (...)
  E-mail: emmanoui[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6358

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Βάιος Λάππας Τμήμα: Αερο/μικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
Καθηγητής Συστημάτων  Αεροδιαστημικής Γραφείο: ...
  E-mail: ...
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: ...

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Νεκτάριος Κρανίτης Τμήμα: Αερο/μικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
Αν. Καθηγητής Σχεδίασης Αξιόπιστων Ψηφιακών Συστηµάτων Γραφείο: ...
  E-mail: ...
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: ...

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Αριστείδης Κ. Παρμακέλης Τμήμα: Βιολογίας
Αν. Καθηγητής Βιοποικιλότητας & Οικολογίας Πληθυσμών Γραφείο: 41 (ΙΧ+4)
  E-mail: aparmakel[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4736

ΑΝΑΠΛΗΤΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Δημήτριος Γ. Χατζηνικολάου Τμήμα: Βιολογίας
Αν. Καθηγητής Μικροβιακής Βιοτεχνολογίας Γραφείο: 44 (V+4)
  E-mail: dhatzini[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4140

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ασημίνα Π. Αντωναράκου Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγήτρια Μικροπαλαιοντολογίας - Θαλάσσιας Γεωλογίας - Γραφείο: ... (...)
Διδακτικής των Γεωεπιστημών E-mail: aantonar[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4166

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ιωάννης Δ. Αλεξόπουλος Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Αν. Καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής - Τεχνικής & Γραφείο: ... (...)
Περιβαλλοντικής Γεωφυσικής E-mail: jalexopoulos[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4106

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Αντώνιος Ε. Χατζημωϋσής Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Καθηγητής Σύγχρονης Φιλοσοφίας Γραφείο: ... (...)
  E-mail: ahatzimoysis[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5563

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Αριστοτέλης Α. Τύμπας Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Καθηγητής Ιστορίας της Τεχνολογίας στους Γραφείο: ... (...)
Νεότερους Χρόνους E-mail: tympas[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5544

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Σωτήριος Θ. Νοτάρης Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Αριθμητικής Ανάλυσης με έμφαση στην Γραφείο: 225 (...)
Προσεγγιστική Θεωρία E-mail: notaris[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6389

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Αντώνιος Δ. Οικονόμου Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας Γραφείο: 330 (...)
  E-mail: aeconom[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6351

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Δημήτριος Χ. Γουνόπουλος Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών Γραφείο: B 9
  E-mail: dg[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5227

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Παναγιώτης Α. Ροντογιάννης Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Θεωρίας Γλωσσών Προγραμματισμού Γραφείο: Β8
  E-mail: prondo[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5102

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Έκτορας - Εμμανουήλ Γ. Νισταζάκης Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Οπτικών Επικοινωνιών Γραφείο: 19 (IV...)
  E-mail: enistaz[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6710

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Παρασκευάς Α. Σφήκας Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Πειραματικής Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων Γραφείο: ...
  E-mail: sphicas[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6883

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Ευρύκλεια Σ. Λιανίδου Τμήμα: Χημείας
Καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας - Κλινικής Ανάλυσης Γραφείο: 1 (...)
  E-mail: lianidou[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4319 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Θωμάς Μ. Μαυρομούστακος Τμήμα: Χημείας
Καθηγητής Οργανικής Χημείας - Φαρμακοχημείας Γραφείο: ...(...)
  E-mail: tmavrom[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4471

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Τμήμα: Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας
Καθηγητής Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Γραφείο: ...
  E-mail: konspap[at]uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 222 80 99701

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Μαρία Π. Τζαμτζή Τμήμα: Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας
Καθηγήτρια Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου Γραφείο: ...
  E-mail: mtzamtzi[at]uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 222 80 ...

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Ε.Π.

 

(Η Σ.Θ.Ε. δεν έχει Μέλη Ε.Ε.Π.)


ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.ΔΙ.Π.

Δρ. Κυριακή Γ. Παύλου Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Μέλος ΕΔΙΠ Τομέα Γεωφυσικής & Γεωθερμίας Γραφείο: 16
  E-mail: kpavlou[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4791

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.ΔΙ.Π.

Δρ. Δημήτριος Μ. Καζάνης Τμήμα: Βιολογίας
Μέλος ΕΔΙΠ Τομέα Βοτανικής - Γραφείο: 28 (VIIIb+4)
Βοτανικό Μουσείο ΕΚΠΑ E-mail: dkazanis[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4363


ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.ΤΕ.Π. 

Σοφία Ε. Κουνιά Τμήμα: Μαθηματικών
Μέλος ΕΤΕΠ Τομέα ... Γραφείο: Εργαστήριο Η/Υ
  E-mail: sophia[at]math.uoa[dot]gr
  Τηλέφωνο: 210 727 6463


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.ΤΕ.Π.

     
Λουκάς Θ. Πετροκόκκινος Τμήμα: Φυσικής
Μέλος ΕΤΕΠ Τομέα Πυρηνικής Φυσικής Γραφείο: 30 (V/3)
  E-mail: lpetrok[at]phys.uoa[dot]gr
  Τηλέφωνο: 210 727 6944

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


(Δεν έχουν ορισθεί παρότι τους έχει ζητηθεί)

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Στην Κοσμητεία ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του προαναφερόμενου Νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος (όταν εκδοθούν) καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:

α) ασκεί τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της Σχολής και των Τμημάτων της, 

β) χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική της Σχολής, καθώς και την πορεία ανάπτυξής της και εγκρίνει ετησίως το αναπτυξιακό σχέδιο του άρθρου 27, σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), καθώς και την Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας,

γ) λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των δράσεων της Σχολής,

δ) εγκρίνει, μετά από εισήγηση των Συνελεύσεων των Τμημάτων, τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Τμημάτων της Σχολής,

ε) κατατάσσει σε φθίνουσα σειρά προτεραιότητας τα γνωστικά αντικείμενα των μελών Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις ανάγκες των Τμημάτων, εφόσον αυτά δεν έχουν καταταχθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος, 

στ) απορρίπτει αιτιολογημένα αιτήματα για την πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., που έχουν συμπεριληφθεί στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, αν υφίστανται μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων της ίδιας ή άλλης Σχολής, που δύνανται να καλύψουν τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές, εργαστηριακές και λοιπές ανάγκες ενός Τμήματος για την επίτευξη οικονομίας κλίμακας εντός της ίδιας Σχολής και του Α.Ε.Ι.,

ζ) εισηγείται προς τη Σύγκλητο τις ανάγκες των Τμημάτων για την επιλογή εντεταλμένων διδασκόντων, εφόσον η επιλογή αυτών βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό, κατόπιν πρότασης των Συνελεύσεων των Τμημάτων, 

η) εισηγείται προς τον Πρύτανη τις ανάγκες σε διοικητικό προσωπικό σχετικά με τη στελέχωση των υπηρεσιών της Σχολής, των Τμημάτων της και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων της,

θ) εισηγείται προς το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. τις ανάγκες για την ομαλή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και λοιπού επιστημονικού έργου της Σχολής και των Τμημάτων της, προκειμένου να καλυφθούν από την επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογισμού του Α.Ε.Ι., και αν αυτός δεν επαρκεί, από την ετήσια κατανομή ίδιων πόρων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.),

ι) εγκρίνει το μητρώο γνωστικών αντικειμένων κάθε Τμήματος της Σχολής και δύναται να το αναπέμπει στη Συνέλευση του Τμήματος, αν διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα παρουσιάζουν εξαιρετική στενότητα και περιορισμένο επιστημονικό πεδίο, στοχεύοντας σε εξατομικευμένες περιπτώσεις,

ια) εγκρίνει το Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο μητρώο γνωστικών αντικειμένων, 

ιβ) προτείνει στο Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. τον εκπρόσωπο της Σχολής στην Επιτροπή Ερευνών,

ιγ) εισηγείται προς τη Σύγκλητο τον εκπρόσωπο της Σχολής στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης,

ιδ) αναζητά πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεις, δωρεές, οικονομικές ενισχύσεις και χορηγίες για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και εν γένει δραστηριοτήτων της Σχολής και των Τμημάτων της, καθώς και για την αναβάθμιση των υποδομών τους,

ιε) εισηγείται προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. την εκτέλεση έργων και μελετών για την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού της Σχολής και των Τμημάτων της, σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο του Α.Ε.Ι. και την εθνική στρατηγική για την ανώτατη εκπαίδευση,

ιστ) συντονίζει τη διεξαγωγή των κοινών μαθημάτων Τμημάτων της Σχολής με άλλα Τμήματα της ίδιας ή άλλης
Σχολής του Α.Ε.Ι.,

ιζ) εισηγείται την ένταξη μαθημάτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων της Σχολής στον ιδρυματικό κατάλογο, 

ιη) καθορίζει τις πρόσθετες ειδικές προϋποθέσεις για τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων της Σχολής, από φοιτητές άλλων προγραμμάτων σπουδών της ίδιας ή άλλης Σχολής, εφόσον η παρακολούθησή τους απαιτεί εξειδικευμένες
γνώσεις, όπως εργαστήρια και κλινικές ασκήσεις,

ιθ) εγκρίνει το αναπτυξιακό σχέδιο της Σχολής και διατυπώνει γνώμη για το στρατηγικό σχέδιο, κατά το μέρος
που αφορά στη Σχολή,

κ) συνεργάζεται με τα Τμήματα, προκειμένου να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ αυτών για την προαγωγή της διδασκαλίας και της έρευνας και την ενίσχυση της διεπιστημονικότητας των προγραμμάτων σπουδών,

κα) εισηγείται προς τη Σύγκλητο την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση ή κατάργηση διεπιστημονικών πανεπιστημιακών εργαστηρίων ή πανεπιστημιακής κλινικής ή πανεπιστημιακού μουσείου της Σχολής και

κβ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό του λειτουργίας του Α.Ε.Ι.