Αρχική σελίδα » Οργάνωση & Διοίκηση » Κοσμητεία

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

 

Σύμφωνα με το Νόμο "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις"  (4485/2017 – ΦΕΚ Α’ 114 – 04/08/17), η Κοσμητεία αποτελείται από:  α) τον Κοσμήτορα της Σχολήςβ) τους Προέδρους των Τμημάτωνγ) τους εκπροσώπους  των φοιτητών σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Κοσμητείας των περιπτώσεων α΄ και  β΄ (κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος για την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων), και δ) τρεις εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής.

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος η σύνθεση της Κοσμητείας είναι η ακόλουθη:

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

     
Ιωάννης Π. Εμμανουήλ Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Άλγεβρας Γραφείο: 326 (...)
  E-mail: emmanoui[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6358 - Fax: 210 727 6378

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

     
Ισιδώρα Σ. Παπασιδέρη Τμήμα: Βιολογίας
Καθηγήτρια Κυτταρικής & Αναπτυξιακής Βιολογίας Γραφείο: 33 (Χ+8)
  E-mail: ipapasid[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4546 - Fax: 210 727 4742

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

     
Ευθύμιος Λ. Λέκκας Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Γραφείο: ... (...)
  E-mail: elekkas[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4410 - Fax: 210 727 4783

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

     
Απόστολος Ν. Μπουρνέτας Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Στοχαστικής Επιχειρησιακής Έρευνας Γραφείο: 320 (...)
  E-mail: aburnetas[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6437 - Fax: 210 727 6381

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

     
Κωνσταντίνος Ι. Δημητρακόπουλος Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Καθηγητής Λογικής Γραφείο: ...
  E-mail: cdimitr[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5523 - Fax: 210 727 5530

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

     
Αντώνιος Μ. Πασχάλης Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Λογικής Σχεδίασης & Αρχιτεκτονικής Γραφείο: Α 39
  E-mail: paschalis[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5231 - Fax: 210 727 5214

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

     
Γεώργιος Σ. Τόμπρας Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Ηλεκτρονικής Φυσικής Γραφείο: 17 (IV...)
  E-mail: gtombras[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6784 - Fax: 210 727 6801

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

     
Χριστίνα - Άννα Δ. Μητσοπούλου Τμήμα: Χημείας
Καθηγήτρια Ανόργανης Χημείας Γραφείο: 1 (...)
  E-mail: cmitsop[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4452 - Fax: 210 727 4435

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Κωνσταντίνος Ι. Καρτάλης Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας Γραφείο: 7 (V-3)
  E-mail: ckartali[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6774 - Fax: 210 727 6791

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Δημήτριος Α. Βαρουτάς Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Αν. Καθηγητής Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης & Σχεδιασμού Γραφείο: Β 18
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων E-mail: arkas[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5318 - Fax: 210 727 5214

 


ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Ε.Π.

 

(Η Σ.Θ.Ε. δεν έχει Μέλη Ε.Ε.Π.)


ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.ΔΙ.Π.

Δρ. Κυριακή Γ. Παύλου Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Μέλος ΕΔΙΠ Τομέα Γεωφυσικής & Γεωθερμίας Γραφείο: 16
  E-mail: kpavlou[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4791 - Fax: 210 727 ...

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.ΔΙ.Π.

Δρ. Δημήτριος Μ. Καζάνης Τμήμα: Βιολογίας
Μέλος ΕΔΙΠ Τομέα Βοτανικής - Γραφείο: 28 (VIIIb+4)
Βοτανικό Μουσείο ΕΚΠΑ E-mail: dkazanis[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4363 - Fax: 210 727 4885


ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.ΤΕ.Π. 

Σοφία Ε. Κουνιά Τμήμα: Μαθηματικών
Μέλος ΕΤΕΠ Τομέα ... Γραφείο: Εργαστήριο Η/Υ
  E-mail: sophia[at]math.uoa[dot]gr
  Τηλέφωνο: 210 727 6463- Fax: 210 727 ...


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.ΤΕ.Π.

     
Λουκάς Θ. Πετροκόκκινος Τμήμα: Φυσικής
Μέλος ΕΤΕΠ Τομέα Πυρηνικής Φυσικής Γραφείο: 30 (V/3)
  E-mail: lpetrok[at]phys.uoa[dot]gr
  Τηλέφωνο: 210 727 6944 - Fax: 210 727 ...

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


(Δεν έχουν ορισθεί παρότι τους έχει ζητηθεί)

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Στην Κοσμητεία ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του προαναφερόμενου Νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος (όταν εκδοθούν) καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:

α) έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της Σχολής και των Τμημάτων της,

β) χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική της Σχολής και την πορεία ανάπτυξής της, στο πλαίσιο της πολιτικής του Ιδρύματος και προβαίνει σε τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων,

γ) επεξεργάζεται τις εισηγήσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων για τη δημιουργία νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π., καθώς και μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις στη Σύγκλητο,

δ) εισηγείται στη Σύγκλητο, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, τα καταρτιζόμενα για πρώτη φορά και τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, τα οποία τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης της θητείας μελών Δ.Ε.Π.,

ε) κατανέμει τα κονδύλια του τακτικού προϋπολογισμού στα Τμήματα, στα Εργαστήρια, στις Κλινικές και στα Μουσεία της Σχολής, όταν αυτά δεν ανήκουν σε Τμήματα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου,

στ) εισηγείται τη διεξαγωγή και συντονίζει τα κοινά μαθήματα Τμημάτων της Σχολής με άλλα Τμήματα της ίδιας ή άλλης Σχολής,

ζ) διατυπώνει γνώμη για τον προγραμματικό σχεδιασμό του Ιδρύματος, κατά το σκέλος που αφορά στη Σχολή,

η) οργανώνει και καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της Κοσμητείας,

θ) προτείνει στη Σύγκλητο δημιουργία νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. ύστερα από εισήγηση των Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων,

ι) λαμβάνει την πρωτοβουλία ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ Τμημάτων της Σχολής ή με Τμήματα άλλων Σχολών, προκειμένου να ενισχυθεί η διεπιστημονικότητα των προγραμμάτων σπουδών.