Αρχική σελίδα » Οργάνωση & Διοίκηση » Γενική Συνέλευση

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

 

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από:

α) τον Κοσμήτορα της Σχολής,

β) τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής,

γ) τους εκπροσώπους  των φοιτητών σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής των περιπτώσεων α΄ και  β΄ (κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος για την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων), και

δ) τρεις εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος η σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής  είναι η ακόλουθη:

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

     
Ιωάννης Π. Εμμανουήλ Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Άλγεβρας Γραφείο: 326 (...)
  E-mail: emmanoui[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6358 - Fax: 210 727 6378

 

ΜΕΛΗ

 

Όλα τα Μέλη ΔΕΠ της Σ.Θ.Ε.


ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Ε.Π.

 

(Η Σ.Θ.Ε. δεν έχει Μέλη Ε.Ε.Π.)


ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.ΔΙ.Π.

 

Δρ. Χρήστος Γ. Γεωργιάδης Τμήμα: Βιολογίας
Μέλος ΕΔΙΠ Τομέα Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας Γραφείο: 26 (IV+12)
  E-mail: cgeorgia[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4249 - Fax: 210 727 ...

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.ΤΕ.Π.

 

Σοφία Ε. Κουνιά Τμήμα: Μαθηματικών
Μέλος ΕΤΕΠ Τομέα ... Γραφείο: Εργαστήριο Η/Υ
  E-mail: sophia[at]math.uoa[dot]gr
  Τηλέφωνο: 210 727 6463- Fax: 210 727 ...


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ: 

     
Λουκάς Θ. Πετροκόκκινος Τμήμα: Φυσικής
Μέλος ΕΤΕΠ Τομέα Πυρηνικής Φυσικής Γραφείο: 30 (V/3)
  E-mail: lpetrok[at]phys.uoa[dot]gr
  Τηλέφωνο: 210 727 6944 - Fax: 210 727 ...

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


(Δεν έχουν ορισθεί παρότι τους έχει ζητηθεί)