Αρχική σελίδα » Ιστορικά Στοιχεία » Επίτιμοι Διδάκτορες

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

 

1912

             
    Charles Jean Julien Depéret - Professeur de Géologie et Paléontologie - Doyen de la Faculté des Sciences à l’ Université de Lyon et Membre de l'Académie des Sciences, France    
       
       
       
 

             
    Eugen von Halácsy - Arzt und Botaniker - Autor von "Conspectus Florae Graecae", Österreich
   
       
       
       
 

             
    Richard Carl Georg Lepsius - Professor für Mineralogie und Petrographie - Rektor der Technischen Universität Darmstadt, Deutschland    
       
       
       
 

             
    Alfred François Antoine Lacroix - Professeur au Muséum National d' Histoire Naturelle - Μembre de l'Academie des Sciences, France      
       
       
       
 

             
    Joseph Franz Maria Partsch - Professor für Geographie an der Philosophischen Fakultät der Universität Leipzig, Deutschland    
       
       
       
 

             
    Alfred Philippson - Professor für Geographie an der Universität Bonn, Deutschland    
       
       
       
 

 

1918

             
    Φωκίων Νέγρης - Υπουργός - Μεταλλειολόγος, Ελλάδα    
       
       
       
 

1937

             
    Othenio Lothar Franz Anton Louis Abel - Professor den Lehrstuhl für Paläonto- logie an der Universität Wien, Österreich    
       
       
       
 

             
    Giovanni Agamennone - Direttore del Servizio Sismico all'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geofisica a Roma, Italia    
       
       
       
 

             
    George David Birkhoff - Perkins Professor - Dean of the Faculty of Arts and Science at Harvard University, United States of America    
       
       
       
 

             
    Louis Victor Pierre Raymond de Broglie - Professeur de Physique Théorique à la Faculté des Sciences à l'Université de Paris - Membre de l'Académie des Sciences, France - Prix Nobel de Physique (1929)    
       
       
       
 

             
    Sir George Frederick Donnan - Professor of Physical Chemistry & Head of the Chemistry Department at University College, London, United Kingdom    
       
       
       
 

             
    Hans Karl August Simon von Euler-Chelpin - Professor of General and Organic Chemistry at Stockholm University, Sweden - Nobel Prize in Chemistry (1929)    
       
       
       
 

             
    Sir Arthur Harden - Emeritus Professor of Biochemistry at University of London, United Kingdom - Nobel Prize in Chemistry (1929)    
       
       
       
 

             
    Godfrey Harold Hardy - Sadleirian Professor of Pure Mathematics at University of Cambridge, United Kingdom    
       
       
       
 

             
   

David Hilbert - Professor für Mathematik an der Universität Göttingen, Deutschland

   
       
       
       
 

             
    René Charles Joseph Ernest Maire - Professeur de Botanique à la Faculté des Sciences de l'Université d'Alger, France    
       
       
       
 

             
    Otto Maull - Professor der Geographie an der Universität Graz, Österreich    
       
       
       
 

             
    Eugen Oberhummer - Professor der Geographie an der Universität Wien, Österreich    
       
       
       
 

             
    Émile Picard - Professeur de Calcul Différentiel, d'Analyse Supérieure et d'Algèbre Supérieure à l'Université de Paris - Membre de l'Académie des Sciences, France    
       
       
       
 

             
    Max Karl Ernst Ludwig Planck - Professor für Theoretische Physik an der Universität Berlin, Deutschland - Nobelpreis für Physik (1918)    
       
       
       
 

             
    Hans Gottfried Reck - Professor für Paläontologie an der Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland    
       
       
       
 

 

             
    Carl Renz - Professor für Geologie und Paläontologie an der Universität Breslau, Schlesien    
       
       
       
 

 

             
    Paul Sabatier - Professeur titulaire de la chaire de Chimie Générale et Doyen de la Faculté des Sciences de l'Université de Toulouse, France - Prix Nobel de Chimie (1912)    
       
       
       
 

 

             
    Sir William Napier Shaw - Professor of Meteorology at the Royal College of Science, London - Fellow of the Royal Society - United Kingdom    
       
       
       
 

 

             
    August Heinrich Sieberg - Außerordentlicher Professor für Geophysik und Leiter Reichszentrale für Erdbebenforschung der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Deutschland
   
       
       
       
 

 

             
    Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld - Ordinarius Professor für Physik und Direktor des Institut Theoretische Physik an der Universität München, Deutschland    
       
       
       
 

 

             
    Sir Joseph John Thomson - Honorary Professor of Physics and Master at Trinity College, Cambridge and Royal Institution, London - President of the Royal Society, United Kingdom - Nobel Prize for Physics (1906)    
       
       
       
 

 

             
    Wilhelm Oswald Alexander Tschirch - Apotheker und Professor für Pharmazie und Pharmakognosie an der Universität Bern, Schweiz    
       
       
       
 

 

             
    Heinrich Otto Wieland - Professor für Chemie an der Universität München, Deutschland - Nobelpreis für Chemie (1927)    
       
       
       
 

 

             
    Sir Arthur Smith Woodward - Keeper of Geology at the Department of Geology of the Natural History Museum, London - President of the Geological Society - Fellow of the Royal Society, United Kingdom    
       
       
       
 

1946

             
    Bernard Law Montgomery - 1st Viscount Montgomery of Alamein - Chief of the Imperial General Staff, United Kingdom    
       
       
       
 

1948

             
      Sir Julian Sorell Huxley - Fullerian Professor of Physiology at the Royal Institution of Great Britain - Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), United Kingdom    
       
       
       
 

1951

             
    Harold Clayton Urey - Distinguished Service Professor of Chemistry at the Institute for Nuclear Studies, University of Chicago, United States of America - Nobel Prize for Chemistry (1934)    
       
       
       
 

1952

             
    Dwight David Eisenhower - President at Columbia University - Supreme Commander of the North Atlantic Treaty Organization (NATO), United States of America    
       
       
       
 

1954

             
    Niels Henrik David Bohr - Professor of Theoretical Physics and Head of the Institute for Theoretical Physics at Copenhagen University, Denmark - Nobel Prize in Physics (1922)    
       
       
       
 

1961

             
    Bartel Leendert van der Waerden - Dutch Mathematiker und Historiker der Mathematik - Professor für Mathematik an der Universität Zürich, Schweiz    
       
       
       
 

             
    Theodore von Kármán - Hungarian-American Mathematician, Aerospace Engineer and Physicist - Professor Emeritus, California Institute of Technology - Honorary President of the International Union of Theoretical and Applied Mechanics, United States of America    
       
       
       
 

             
    Othmar Kühn - Professor für Paläontologie und Paläobiologie - Direktor des Paläontologischen Instituts der Universität Wien, Österreich    
       
       
       
 

1963

             
    Jean-Jacques Marie Joseph Trillat - Professeur Titulaire de Microscopie et Diffraction Electroniques à la Faculté des Sciences de l'Université de Paris - Membre de l'Académie des Sciences, France    
       
       
       
 

1968

             
    Maurice-Marie Janot - Codirecteur de l'Institut de Chimie des Substances Naturelles du CNRS - Membre de l'Académie des Sciences, France    
       
       
       
 

1975

             
    Angeliki Arvanitaki - Chalazonitis - Chercheur au Départemnent de Neurophysiologie Cellulaire de l'Institut de Neurophysiologie et Psychophysiologie, CNRS, France    
       
       
       
 

1976

             
    Calyampudi Radhakrishna Rao - Jawaharlal Nehru Professor & Director-Secretary of the Indian Statistical Institute, India    
       
       
       
 

1987

             
    Yiannis N. Moschovakis - Professor of Mathematics, Department of Mathematics, University of California, United States of America    
       
       
       
 

             
   

Constantine M. Dafermos - Alumni-Alumnae University Professor of Applied Mathematics, Brown University, Providence, Rhode Island, United States of America

   
       
       
       
 

             
    Alexander S. Kechris - Professor of Mathematics, California Institute of Technology, Pasadena, California, United States of America    
       
       
       
 

             
    Bruno Battaglia - Professore di Genetica nell' Universita di Padova, Italia    
       
       
       
 

             
    Peter Karlson - Professor für Physiologische Chemie und Vizepräsident der Philipps-Universität Marburg, Deutschland    
       
       
       
 

             
    Hans Jürgen Overbeck - Prof. Dr. Max-Planck-Institut für Limnologie und Direktor am Max-Plank-Institut. Leiter der Abteilung Limnologie/Mikrobenökologie, Plön, Deutschland    
       
       
       
 

             
    Luc Antoine Montagnier - Professeur de Virologie, Institut Pasteur, Paris, France - Prix Nobel de Physiologie ou Médecine (2008)    
       
       
       
 

             
    Keith R. Porter - Distinguished Research Professor of Biology at the University of Pennsylvania, United States of America    
       
       
       
 

             
    Achilles N. Papapetrou - Ex Directeur du Laboratoire de Physique Théorique de l'Institut Henri Poincaré et Directeur de Recherche au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), France    
       
       
       
 

             
    Nicholaos Th. Varopoulos - Professeur des Mathématiques et leurs interactions à l'Institut de Mathématiques de l'Université Pierre et Marie Curie (Université Paris VI), France    
       
       
       
 

             
    George C. Papanicolaou - Professor of Mathematics and Director of the Division of Wave Propagation and Applied Mathematics at the Courant Institute of New York University, United States of America    
       
       
       
 

             
    Stamatis Cambanis - Professor of Electrical Engineering at the University of North Carolina, Chapel Hill, United States of America    
       
       
       
 

             
    Sergei Petrovich Novikov - Head of the Chair in Higher Geometry and Topology at the Lomonosov Moscow State University - Head of the Department of Geometry and Topology of the Mathematical Institute of the USSR Academy of Sciences, Union of Soviet Socialist Republics    
       
       
       
 

1988

             
    Evangelos Moudrianakis - Professor of Biology at the Department of Biology, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, United States of America    
       
       
       
 

             
    George Pappas - Professor of Neurobiology at the Department of Psychiatry & Anatomy, College of Medicine, University of Illinois, Chicago, United States of America    
       
       
       
 

             
    George Stamatoyannopoulos - Professor of Medicine and Genome Sciences, Director Markey Molecular Medicine Center at the University of Washington, Seattle, United States of America    
       
       
       
 

             
    Peter Traub - Direktor im Max-Planck-Institut für Zellbiologie, Ladenburg, Deutschland    
       
       
       
 

1990

             
    John Η. Argyris - Ehemaliger Direktor des Instituts für Statik und Dynamik Aeronautics and Space Marine (ISD) und Direktor des Institut für Computeranwendungen der Universität Stuttgart, Deutschland    
       
       
       
 

1991

             
    Roald Hoffmann - John A. Newman Professor of Physical Science at Cornell University, United States of America - Nobel Prize in Chemistry (1981)    
       
       
       
 

             
    Leo Esaki -  IBM Researcher at Thomas J. Watson Research Center - Member of the Japan Academy, Japan - Nobel Prize in Physics (1973)    
       
       
       
 

             
    François Jacob - Professeur de Génétique Cellulaire au Collège de France, Paris - Membre de l'Académie des Sciences, France - Prix Nobel de Physiologie et de Médecine (1965)    
       
       
       
 

1992

             
    Jan Houghton Brunn - Professeur Émérite de Géologie à l'Université de Paris-Sud (Paris XI), Orsay, France    
       
       
       
 

             
    Helmuth Zapfe - Emeritierter Professor für Paläontologie der Universität Wien - Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Österreich    
       
       
       
 

             
    Jean Aubouin - Professeur Émérite de Géologie à l'Université Pierre et Marie Curie, Paris - Membre de l'Académie des Sciences, France    
       
       
       
 

             
    Jean-Marie Lehn - Professeur de Chimie des Interactions Moléculaires au Collège de France, Paris, France - Prix Nobel de Chimie (1987)    
       
       
       
 

             
    Jack Zussman - Emeritus Professor of the School of Earth, Atmospheric & Environmental Sciences at the University of Manchester, United Kingdom    
       
       
       
 

             
    Henri Paul Cartan - Professeur Émérite à la Faculté des Sciences d'Orsay (Université Paris-Sud) - Membre de l'Académie des Sciences, France    
       
       
       
 

             
    Jean Leray - Professeur Émérite de Théorie des Équations Différentielles et Fonctionnelles au Collège de France - Membre de l'Académie des Sciences, France    
       
       
       
 

1993

             
    Friedrich Ernst Peter Hirzebruch - Professor an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn - Direktor des Max-Planck-Institut für Mathematik, Bonn - Präsident der European Mathematical Society, Deutschland    
       
       
       
 

             
    Laurent-Moïse Schwartz - Professeur Émérite à l'Universite de Paris et École Polytechnique, Palaiseau - Membre de l'Académie des Sciences, France    
       
       
       
 

             
    Henry Taube - Professor Emeritus of Chemistry at Stanford University, California, United States of America - Nobel Prize in Chemistry (1983)    
       
       
       
 

1994

             
    Rolf Krebs - Professor für Pharmakologie und Toxikologie an der Universität Mainz - Vizepräsident des Vorstands der Boehringer Ingelheim, Deutschland    
       
       
       
 

             
    Emmanuel Aronis - Professor of Chemistry at Sydney University, Australia    
       
       
       
 

1995

             
    Samuel Kotz - Professor of Mathematics in the College of Business and Management at the University of Maryland, United States of America    
       
       
       
 

             
    Kyriakos C. Nicolaou - Professor of Chemistry at the University of California, San Diego - Director of the Department of Chemistry at Scripps Research Institute, United States of America    
       
       
       
 

             
    Heinrich Pfeiffer - Ehemaliger Generalsekretär der Alexander von Humboldt-Stiftung - Vizepräsident des Vorstandes des Human Frontier Science Programms, Deutschland    
       
       
       
 

             
    Thomas Samuel Kuhn - Professor Emeritus of Philosophy at the Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, United States of America    
       
       
       
 

             
    Paul Ricœur - Professeur Émérite de Philosophie à l'Université Paris-X Nanterre, France    
       
       
       
 

1996

             
    Nils Spjeldnæs - Professor Emeritus of Historical Geology at the University of Oslo, Norway    
       
       
       
 

             
    Demetrios Christodoulou - Professor of Mathematics at Princeton University, United States of America    
       
       
       
 

             
    Seiya Uyeda - Professor of the Institute of Oceanic Research and Development at the Tokai University - Professor Emeritus of Geophysics at the University of Tokyo - Member of the Japan Academy, Japan    
       
       
       
 

             
    Kirill Y. Kondratyev - Former Professor of Atmospheric Physics at the University of Leningrad - Member of USSR (Russian) Academy of Sciences, Russian Federation    
       
       
       
 

             
    Richard Charles Lewontin - Professor of Zoology and Biology at Harvard University, Cambridge, Massachusetts, United States of America    
       
       
       
 

             
    Jean-Pierre Serre - Professeur Honoraire d' Algèbre et de Géométrie à Collège de France - France    
       
       
       
 

1997

             
    Sir Isaiah Berlin - Professor Emeritus of Philosophy at Oxford University, United Kingdom    
       
       
       
 

             
    Hans Albert - Emeritierter Professor für Soziologie und Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim, Deutschland    
       
       
       
 

             
    Volker Jacobshagen - Professor für Geologie an der Freien Universität Berlin, Deutschland    
       
       
       
 

             
    Emil Constantinescu - President of Romania - Professor of Geology at the University of Bucharest, Romania    
       
       
       
 

             
    Ernest Jeffrey Moniz - Under Secretary of Energy at the United States Department of Energy - Head of the Department of Physics at Massachusetts Institute of Technology, United States of America    
       
       
       
 

             
    Jerome Karle - Chair of Science as Chief Scientist at the Laboratory for the Structure of Matter of the U.S. Naval Research Laboratory in Washington, D.C., United States of America - Nobel Prize in Chemistry (1985)    
       
       
       
 

             
    Isabella Helen Lugoski - Karle - Head of the X-Ray Diffraction Group at the Laboratory for the Structure of Matter of the U.S. Naval Research Laboratory in Washington, D.C., United States of America    
       
       
       
 

1998

             
    Jean Dercourt - Professeur de Géologie à l'Université Pierre et Marie Curie (Université Paris VI) - Membre de l'Académie des Sciences, France    
       
       
       
 

             
    Paul Jozef Crutzen - Mitglied des Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften und Direktor des Abteilung Atmosphärenchemie des Max-Planck-Institut, Mainz, Deutschland - Nobelpreis für Chemie (1995)    
       
       
       
 

             
    Hilary Whitehall Putnam - Professor of Philosophy at Harvard University, Cambridge, Massachusetts, United States of America    
       
       
       
 

1999

             
    Theodore Wilbur Anderson - Professor Emeritus of Statistics and Economics at Stanford University, California, United States of America    
       
       
       
 

             
    Herman Chernoff - Professor Emeritus of Applied Mathematics at Massachusetts Institute of Technology and of Statistics at Harvard University, United States of America    
       
       
       
 

             
    Jean Laplanche - Professeur Émérite de Psychanalyse à la Sorbonne (Université Paris VII), France    
       
       
       
 

2000

             
    Τhomas Maniatis - Professor of Molecular and Cellular Biology in the Faculty of Arts and Sciences at the Harvard University, Cambridge, Massachusetts, United States of America    
       
       
       
 

2002

             
    Reinhard Stock - Professor am Institut für Kernphysik der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main - Vorsitzender des Wissenschaftlichen Rats des GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, Deutschland    
       
       
       
 

             
    Gary Stanley Becker - Professor of Economics and Sociology at the University of Chicago, Illinois, United States of America - Nobel Memorial Prize in Economic Sciences (1992)    
       
       
       
 

             
    Richard Allen Posner - Senior Lecturer in Law at the University of Chicago Law School, Illinois, United States of America    
       
       
       
 

             
    Reinhold Zippelius - Emeritierter Professor für Rechtsphilosophie und Öffentliches Recht an der Universität Erlangen-Nürnberg, Deutschland    
       
       
       
 

2003

             
    Sir Geoffrey Ernest Richard Lloyd - Emeritus Professor of Ancient Philosophy and Science at the University of Cambridge, United Kingdom    
       
       
       
 

             
    Marietta Issidoridou - Radovich - Professor of Anatomy & Cell Biology at the University of Illinois College of Medicine, Chicago, Illinois, United States of America    
       
       
       
 

             
    Jean Iliopoulos - Directeur de Recherche au Laboratoire de Physique Théorique de l'Ecole Normale Supérieure, Paris - Membre de l' Academie des Sciences, France    
       
       
       
 

             
    Rudolf Emil Kálmán - Hungarian-American Electrical Engineer - Professor Emeritus at the University of Florida, United States of America - Emeritierter Professor für Mathematik an der Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich, Schweiz
   
       
       
       
 

             
    William A. Berggren - Distinguished Visiting Professor of the Department of Earth and Planetary Sciences at Rutgers State University of New Jersey, United States of America    
       
       
       
 

             
    Marie-Pierre Aubry - Professor of Historical Geology and Paleontology in the Department of Earth and Planetary Sciences at Rutgers State University of New Jersey, United States of America    
       
       
       
 

2004

             
    Christos H. Papadimitriou - C. Lester Hogan Professor of Electrical Engineering and Computer Sciences at Berkeley University of California, United States of America    
       
       
       
 

             
    Gerhard J. Müller - Professor am Institut für Medizinische Physik und Lasermedizin der Charité-Universitätsmedizin Berlin, Deutschland    
       
       
       
 

             
    John Forbes Nash, Jr. - Senior Research Mathematician of Department of Mathematics at Princeton University, United States of America - Nobel Memorial Prize in Economic Sciences (1994)    
       
       
       
 

2005

             
    Michael Frede - Professor of the History of Philosophy at University of Oxford, United Kingdom    
       
       
       
 

             
    Martha Craven Nussbaum - Ernst Freund Distinguished Service Professor of Law and Ethics in the Law School and Philosophy Department at the University of Chicago, Illinois, United States of America    
       
       
       
 

2006

             
    Claudio Scazzocchio - Professeur Génétique Moléculaire des Microorganismes, Université Paris - Sud 11, Institut de Génétique et Microbologie, Paris, France    
       
       
       
 

             
    Athanassios S. Fokas - Professor of Nonlinear Mathematical Science in the Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics at University of Cambridge, United Kingdom    
       
       
       
 

             
    Brian F. C. Clark - Professor of Biostructural Chemistry, Department of Molecular Biology, University of Aarhus, Denmark    
       
       
       
 

             
    Charalambos D. Aliprantis - James Brooke Henderson Distinguished Professor of Economics and Professor of Mathematics at Indiana University – Purdue University Indianapolis, United States of America    
       
       
       
 

2007

             
    Reinhard Zellner - Professor für Physikalische Chemie und Direktor des Instituts für Physikalische Chemie an der Universität Duisburg-Essen, Deutschland    
       
       
       
 

             
    Horst Schneider - Professor für Geologie und Geochemie an der Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Deutschland    
       
       
       
 

             
    Edward Christian Prescott - Professor and W. P. Carey Chair in the Department of Economics at Arizona State University, United States of America - Nobel Prize in Economics (2004)    
       
       
       
 

             
    Virgil Percec - Roy Vagelos Chair and Professor of Chemistry in the Department of Chemistry at University of Pennsylvania, United States of America    
       
       
       
 

             
    Quentin Robert Duthie Skinner - Regius Professor of History at University of Cambridge, United Kingdom    
       
       
       
 

2008

             
    John E. Roemer - Elizabeth S. and A. Varick Stout Professor of Political Science and Economics at Yale University, New Haven, Connecticut, United States of America    
       
       
       
 

             
    Joseph Sifakis - Directeur de Recherche au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et le fondateur du Laboratoire Verimag à Grenoble, France    
       
       
       
 

             
    Fritz F. Steininger - Österreichische Paläontologe - Professor für Historische Geologie und Paläontologie an der J. W. Goethe Universität Frankfurt/Main und als Direktor des Forschungsinstitutes und Naturmuseum Senckenberg nach Frankfurt, Deutschland    
       
       
       
 

2009

             
    Ivar Sigmund Angell Isaksen - Professor Emeritus of Meteorology at University of Oslo, Norway    
       
       
       
 

             
    Fotis Kafatos - Emeritus Professor, Laboratory of Immunogenomics, Imperial College, London, United Kingdom    
       
       
       
 

             
      Γεώργιος Κοντόπουλος - Ακαδημαϊκός - Ομότιμος Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελλάδα    
       
       
       
 

             
    Rajendra Kumar Pachauri - Chairman of the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and Director General of The Energy and Resources Institute (TERI), New Delhi, India    
       
       
       
 

             
    Krzysztof Matyjaszewski - J. C. Warner Professor of the Natural Sciences in the Department of Chemistry at the Mellon College of Science, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, United States of America    
       
       
       
 

             
    Michael Friedman - Frederick P. Rehmus Family Professor of Humanities in the Philosophy Department at Stanford University, California, United States of America    
       
       
       
 

             
    Peter Andreas Grünberg - Ausserplanmässiger Professor an der Universität zu Köln - Forschungswissenschaftler der Forschungszentrum Jülich, Deutschland - Nobelpreis für Physik (2007)    
       
       
       
 

             
    John G. Proakis - Emeritus Professor of Electrical and Computer Engineering at Northeastern University, Boston, Massachusetts, United States of America    
       
       
       
 

2010

             
    Susan Solomon - Senior Scientist in the Chemical Sciences Division of Earth System Research Laboratory at National Oceanic and Atmospheric Administration, Boulder, Colorado, United States of America    
       
       
       
 

             
    Guy Brasseur - Direktor des Climate Service Center (CSC) in Hamburg und Externe Mitglied des Max-Planck-Institut für Meteorologie, Deutschland    
       
       
       
 

             
    Stamatios M. Krimigis - Head Emeritus of the Space Department Applied Physics Laboratory at Johns Hopkins University Laurel, Maryland, United States of America - Member of the Academy of Athens    
       
       
       
 

2011

             
    Arthur P Cracknell - Professor in Atmospheric Physics at University of Dundee, United Kingdom    
       
       
       
 

2012

             
    Sir David Hopwood - Emeritus Professor of Genetics at the University of East Anglia, United Kingdom    
       
       
       
 

             
    Dr. h.c. Axel Ullrich - Professor in der Abteilung für Molekularbiologie am Max-Planck-Institut für Biochemie, Martinsried, Deutschland    
       
       
       
 

             
    David J. W. Piper - Adjunct Professor of Marine Geology and Sedimentology at Dalhousie and Saint Mary's Universities - Research Scientist at Geological Survey of Canada (Atlantic) at the Bedford Institute of Oceanography, Halifax, Nova Scotia, Canada    
       
       
       
 

             
    Georgia Pe-Piper - Professor of Geology in the Department of Geology at Saint Mary's University, Halifax, Nova Scotia, Canada
   
       
       
       
 

2013

             
    Israel Pecht - The Morton & Anne Kleiman Professor of Chemical Immunology at Weizmann Institute of Science, Israel    
       
       
       
 

             
    Johan Sundberg - Professor at the Department of Speech, Music and Hearing of the KTH Royal Institute of Technology - Sweden    
       
       
       
 

2014

             
    Philip Pettit - Laurance S. Rockefeller University Professor of Politics and Human Values at Princeton University and Distinguished Professor of Philosophy at the Australian National University    
       
       
       
 

             
    Lillian C. McDermott - Professor of Physics and Director of the Physics Education Group at the University of Washington, United States of America    
       
       
       
 

             
    Phokion G. Kolaitis - Distinguished Professor of Computer Science and Chair of the Computer Science Department at University of California, Santa Cruz, United States of America    
       
       
       
 

2017

             
    Arne Strid - Emeritus Professor of Lund University, Sweden & Honorarprofessor der Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin, Germany      
       
       
       
 

             
    Jean-Pierre Sauvage - Professeur émérite de l’ Université de Strasbourg, Director of Inorganic Laboratory, Directeur de Recherche émérite du CNRS. Distinguished Visiting Scholar, Northwestern University - France - Nobel Prize in Chemistry (2016)    
       
       
       
 

             
   

Jean-Pierre Kahane - Professeur émérite à l' Université Paris-Sud 11 et Membre de l' Académie des Sciences - France

   
       
       
       
 

             
    Narayanaswamy Balakrishnan - Distinguished University Professor at the Department of Mathematics and Statistics of the McMaster University Hamilton, Ontario - Canada    
       
       
       
 

             
    Panagiotis Souganidis - Charles H. Swift Distinguished Service Professor in Mathematics and the College Department of Mathematics of the University of Chicago - United States of America