Αρχική σελίδα » Ιστορικά Στοιχεία

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τρέχουσα Περιγραφή: Η Σχολή Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε.) του Πανεπι­στημίου Αθη­νών, ανασυγκροτήθηκε με το Άρθρο 2 του Π.Δ. 85/2013 (ΦΕΚ Α' 124 - 03/06/13) και αποτελεί μια απο τις οκτώ (8) συνολικά Σχολές του ΕΚΠΑ. Περιλαμβάνει τα Τμήματα: Βιολογίας, Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Μαθηματικών, Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Φυσικής και Χημείας. Επίσης περιλαμβάνει Μουσεία, Κήπους, Εργαστήρια, Βιβλιοθήκες, Αναγνωστήρια, Αίθουσες Η/Υ ...

Σκοπός: Θεμελιώδης σκοπός της Σχολής είναι η παραγωγή και η μετάδοση εξειδι­κευμένης γνώσης, μέσω της έρευνας και της διδιασκαλίας, καθώς και η κατάλληλη – υψηλού επιπέδου – επιστημονική κατάρτιση και προετοιμασία των φοιτητών για επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία ...

Στόχοι: Συστηματική έρευνα, επαύξηση του επιπέδου της επιστημονικής γνώσης και διαρκής προσφορά στην κοινωνία ...

Διακρίσεις: Αρκετά μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Σχολής έχουν διακριθεί ...

Ιστορική Αναδρομή: ...