Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις & Ειδήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20-07-2020 Ανακοίνωση εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σ.Θ.Ε.

  Εκ μέρους του Προέδρου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.), Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Στυλιανού Λόζιου, για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Γεωλογίας και...


20-07-2020 Ανακοίνωση εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Βιολογίας της Σ.Θ.Ε.

  Εκ μέρους της Προέδρου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.), Καθηγήτριας κ. Σοφίας Ριζοπούλου, για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών...


20-07-2020 Ανακοίνωση εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φυσικής της Σ.Θ.Ε.

  Εκ μέρους του Προέδρου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.), Επίκουρου Καθηγητή κ. Αρκάδιου Μανουσάκη-Κατσικάκη, για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φυσικής της...


15-07-2020 Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για τη θέση Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της ΣΘΕ

  Εκ μέρους του Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών κ. Ιωάννη Σταυρακάκη, Προέδρου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος...


15-07-2020 Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για τη θέση Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ι.Φ.Ε. της ΣΘΕ

  Εκ μέρους του Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης κ. Χρήστου Παπαθεοδώρου, Προέδρου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του...


15-07-2020 Διαπίστωση της ΚΕΕ σχετικά με τις εκλογές για τη θέση Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών της ΣΘΕ

  Εκ μέρους του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών κ. Δημητρίου Χελιώτη, Προέδρου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών...


15-07-2020 Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για τη θέση Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χημείας της ΣΘΕ

  Εκ μέρους του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Χημείας κ. Ευάγγελου Μπακέα, Προέδρου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χημείας της...


Αποτελέσματα 22 μέχρι 28 από τα συνολικά 77