Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Λέκτορες

ΛΕΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 31/08/2018)

Κοσμάς Δ. Γαζέας Τμήμα: Φυσικής
Λέκτορας Παρατηρησιακής Φυσικής (12/12/11) Γραφείο: 18 (IV...)
  E-mail: kgaze[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6892 - Fax: 210 727 6753

Άννα Αθ. Κατερινοπούλου Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Λέκτορας Κρυσταλογραφίας - Πειραματικής  Γραφείο: ...
Ορυκτολογίας (31/12/13) E-mail: akaterin[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4938 - Fax: 210 727 ...

Σάμης Αβ. Τρέβεζας Τμήμα: Μαθηματικών
Λέκτορας Μαθηματικής Στατιστικής (26/06/14) Γραφείο: 208
  E-mail: strevezas[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - GoogleScholar Τηλέφωνο: 210 727 6346 - Fax: 210 727 6381

Ελένη Εμ. Γιαννακάκη Τμήμα: Φυσικής
Λέκτορας Πειραματικής Φυσικής της Ατμόσφαιρας (26/06/14) Γραφείο: 9 (V-3ος)
  E-mail: elina[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6928 - Fax: 210 727