Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Λέκτορες

ΛΕΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

     
Ιωάννης Ξεξάκης Τμήμα: Χημείας
Λέκτορας Φυσικοχημείας (26/08/82) Γραφείο: 1 (...)
  E-mail: xexakis[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4552 - Fax: 210 727 4752

Μαρία - Σόνια Μελετίου - Χρήστου Τμήμα: Βιολογίας
Λέκτορας Φυσιολογίας Φυτών (19/07/94) Γραφείο: 30 (VΙ+4)
  E-mail: mmeleti[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4503 - Fax: 210 727 4702

Ιωάννης Μήτσης Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Λέκτορας Κοιτασματολογίας (03/06/09) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: mitsis[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4427 - Fax: 210 727 ...

Γεώργιος Ψυχάρης Τμήμα: Μαθηματικών
Λέκτορας Διδακτικής των Μαθηματικών: Χρήση Νέων Γραφείο: 111 (...)
Τεχνολογιών στη Διδασκαλία των Μαθηματικών (31/12/10) E-mail: gpsych[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6360 - Fax: 210 727 6410

Μαργαρίτα Δήμιζα Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Λέκτορας Μικροπαλαιοντολογίας - Περιβαλλοντικής Γραφείο: ... (...)
Μικροπαλαιοντολογίας (12/12/11) E-mail: mdimiza[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4920 - Fax: 210 727 ...

Κωνσταντίνος Ελευθεράτος Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Λέκτορας Φυσικής της Ατμόσφαιρας (12/12/11) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: kelef[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4133 - Fax: 210 727 ...

Κοσμάς Δ. Γαζέας Τμήμα: Φυσικής
Λέκτορας Παρατηρησιακής Φυσικής (12/12/11) Γραφείο: 18 (IV...)
  E-mail: kgaze[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6892 - Fax: 210 727 6753

Ζαχαρούλα Γκόνου - Ζάγκου Τμήμα: Βιολογίας
Λέκτορας Συστηματικής & Οικολογίας Μυκήτων (30/12/11) Γραφείο: 5 (VIIIα+4)
  E-mail: zgonou[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4324 - Fax: 210 727 4885

Μαριάννα Αντωνέλου Τμήμα: Βιολογίας
Λέκτορας Βιολογίας Ζωικού Κυττάρου (10/04/13) Γραφείο: 61 (Ν.Πτ.)
  E-mail: manton[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4873 - Fax: 210 727 4254

Εμμανουήλ Βασιλάκης Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Λέκτορας Τηλεανίχνευσης (10/04/13) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: evasilak[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4869 - Fax: 210 727 4096

Γεώργιος Καβύρης Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Λέκτορας Σεισμολογίας (10/04/13) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: gkaviris[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4841 - Fax: 210 727 ...

Αικατερίνη Κούλη Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Λέκτορας Στρωματογραφίας - Παλαιοντολογίας (10/04/13) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: akouli[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4896 - Fax: 210 727 ...

Παρασκευή Νομικού Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Λέκτορας Φυσικής Γεωγραφίας & Γραφείο: ... (...)
Γεωλογικής Ωκεανογραφίας (10/04/13) E-mail: evinom[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4865 - Fax: 210 727 ...

Σταματία Βασιλείου Τμήμα: Χημείας
Λέκτορας Οργανικής Χημείας - Σύνθεσης & Γραφείο: ... (...)
Μελέτης Βιοδραστικών Ενώσεων (10/04/13) E-mail: ...
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4292 - Fax: 210 727 ...

Χρήστος Τζάνης Τμήμα: Φυσικής
Λέκτορας Φυσικής και Δυναμικής του Κλίματος (17/01/14) Γραφείο: 18, V-3ος
  E-mail: chtzanis[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6937 - Fax: 210 727 5281

Μαρία Χατζάκη Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Λέκτορας Κλιματολογίας (15/07/14) Γραφείο:
  E-mail: marhat[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4192 - Fax: 210 727 4190