Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Καθηγητές

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 31/12/2015)

Νικόλαος Γ. Καλουπτσίδης
Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Επεξεργασίας Σημάτων & Γραφείο: Β 22
Θεωρίας Συστημάτων (19/09/88) E-mail: kalou[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5304 - Fax: 210 727 ...

Κωνσταντίνος Ν. Παπανικόλας Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Πειραματικής Πυρηνικής & Γραφείο: 7 (...)
Σωματιδιακής Φυσικής (22/01/90) E-mail: cnp[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6884 - Fax: 210 727 6987

Μιχαήλ Γ. Χατζόπουλος Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Πληροφορικής & Αριθμητικής Γραφείο: Β 11
Ανάλυσης (26/06/91) E-mail: mike[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5203 - Fax: 210 727 5214

Γεώργιος Χ. Κουμουλλής Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Μαθηματικής Ανάλυσης (21/02/92) Γραφείο: 309 (...)
  E-mail: gkoumoul[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6317- Fax: 210 727 6398

Λάζαρος Φ. Μεράκος Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (14/05/93) Γραφείο: Β 15
  E-mail: merakos[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5323 - Fax: 210 727 5601

Δημήτριος Ι. Παπανικολάου Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγητής Τεκτονικής Γεωλογίας - Δυναμικής Γεωλογίας - Γραφείο: ...
Γεωλογίας Ελλάδος - Νεοτεκτονικής (07/01/94) E-mail: dpapan[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4403 - Fax: 210 727 4096

Μιχαήλ Α. Κουππάρης Τμήμα: Χημείας
Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας - Γραφείο: 16 (...)
Φαρμακευτικής Ανάλυσης (31/08/94) E-mail: koupparis[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4559 - Fax: 210 727 4750

Νικόλαος Δ. Αλικάκος Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Διαφορικών Εξισώσεων με Γραφείο: 313 (...)
Μερικές Παραγώγους (08/09/94) E-mail: nalikako[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6325 - Fax: 210 727 6398

Βασίλειος Α. Δουγαλής Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Αριθμητικής Ανάλυσης (23/02/95) Γραφείο: 235 (...)
  E-mail: doug[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6311 - Fax: 210 727 6398

Νικόλαος Μ. Μισυρλής Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Αριθμητικής Ανάλυσης (06/04/95) Γραφείο: Α 36
  E-mail: nmis[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5103 - Fax: 210 727 5114

Ανδρέας Δ. Πολύδωρος Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Ηλεκτρονικής - Συστημάτων (23/08/96) Γραφείο: 19 (...)
  E-mail: polydoros[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6871 - Fax: 210 727 6802

Σέργιος Α. Θεοδωρίδης Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Επεξεργασίας Σήματος & Γραφείο: Β 21
Ψηφιακών Επικοινωνιών (23/10/98) E-mail: stheodor[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5328 - Fax: 210 727 5214

Θωμάς Ο. Σφηκόπουλος Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Οπτικών & Μικροκυματικών Γραφείο: Β 17
Επικοινωνιών (23/10/98) E-mail: thomas[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5313 - Fax: 210 727 5601

Ευάγγελος Α. Λάγιος Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγητής Γεωφυσικής - Εφαρμοσμένης Γραφείο: ...
Γεωφυσικής (04/10/99) E-mail: lagios[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4424 - Fax: 210 727 4787

Ευστράτιος Σ. Μανουσάκης Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής Γραφείο: 10 (ΙΙ-4)
Συμπυκνωμένης Ύλης (30/06/00) E-mail: emanous[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6783 - Fax: 210 727 6711

Κωνσταντίνος Ι. Δημητρακόπουλος Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Καθηγητής Λογικής (09/10/00) Γραφείο: ...
  E-mail: cdimitr[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5523 - Fax: 210 727 5530

Σοφοκλής Κ. Μερκουράκης Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Μαθηματικής Ανάλυσης: Συναρτησιακής Ανάλυσης, Γραφείο: 311 (...)
Θεωρίας Μέτρου, Συνολοθεωρητικής Τοπολογίας (21/12/00) E-mail: smercour[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6318 - Fax: 210 727 6398

Παρασκευάς Α. Σφήκας Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Πειραματικής Φυσικής Γραφείο: ...
Στοιχειωδών Σωματιδίων (29/12/00) E-mail: sphicas[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6883 - Fax: 210 727 6747

Ολυμπία Π. Ταλέλλη Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγήτρια Άλγεβρας (31/01/01) Γραφείο: 321 (...)
  E-mail: otalelli[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6309 - Fax: 210 727 6378

Κανάρης Χ. Τσιγκάνος Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Αστροφυσικής (03/04/01) Γραφείο: ...
  E-mail: tsingan[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6915 - Fax: 210 727 6915

Βασίλειος Σ. Καρακίτσος Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγητής Ιστορικής Γεωλογίας (09/05/01) Γραφείο: ...
  E-mail: vkarak[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4171 - Fax: 210 727 4296

Μιλτιάδης Α. Τύπας Τμήμα: Βιολογίας
Καθηγητής Γενετικής - Μικροβιακής Γενετικής (11/06/01) Γραφείο: 19 (VΙ+8)
  E-mail: matypas[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4633 - Fax: 210 727 4318

Χαράλαμπος Θ. Παπαγεωργίου Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Στατιστικής & Πιθανοτήτων (26/06/01) Γραφείο: 335 (...)
  E-mail: hpapageo[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6323 - Fax: 210 727 6381

Ιωάννης Ε. Ιωαννίδης Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Υπολογιστικών Συστημάτων & Γραφείο: Β 12
Εφαρμογών (26/06/01) E-mail: yannis[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5224 - Fax: 210 727 5214

Μιχαήλ Π. Μαλιάκας Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Θεωρίας Ομάδων (11/07/01) Γραφείο: 323 (...)
  E-mail: mmaliak[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6321 - Fax: 210 727 6378

Βασίλειος Ν. Νεστορίδης Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Μαθηματικής Ανάλυσης: Γενικής Τοπολογίας, Γραφείο: 307 (...)
Θεωρίας Μέτρου, Μιγαδικής Ανάλυσης (11/07/01) E-mail: vnestor[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6304 - Fax: 210 727 6398

Αριστείδης Δ. Κατάβολος Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Μαθηματικής Ανάλυσης: Συναρτησιακής Ανάλυσης, Γραφείο: 305 (...)
Θεωρίας Τελεστών, Θεωρίας Μέτρου (13/09/01) E-mail: akatavol[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6316 - Fax: 210 727 6398

Αντώνιος Κ. Καλοκαιρινός Τμήμα: Χημείας
Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας (07/08/02) Γραφείο: 17 (...)
  E-mail: calokerinos[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4316 - Fax: 210 727 4750

Άγγελος Κ. Κατσάγγελος Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Πολυμέσων, Επεξεργασίας & Γραφείο: 19 (...)
Μετάδοσης Σημάτων (11/09/02) E-mail: akatsag[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6863 - Fax: 210 727 6801

Ιωάννης Ε. Σταυρακάκης Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Δικτύων Επικοινωνιών Ευρείας Ζώνης: Γραφείο: Α 50
Σχεδιασμός, Μοντελοποίηση, Ανάλυση Απόδοσης (18/12/02) E-mail: istavrak[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5315 - Fax: 210 727 5140

Γεώργιος - Ισίδωρος Χ. Κοκοτός Τμήμα: Χημείας
Καθηγητής Οργανικής Χημείας (21/08/03) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: gkokotos[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4462 - Fax: 210 727 4761

Αντώνιος Δ. Μελάς Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Γεωμετρίας (09/06/04) Γραφείο: 331 (...)
  E-mail: amelas[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6371 - Fax: 210 727 6378

Τηλέμαχος Ε. Χατζηαφράτης Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Μαθηματικής Ανάλυσης: Μιγαδικής Ανάλυσης, Γραφείο: 205 (...)
Θεωρίας Διαφορικών Τελεστών (18/06/04) E-mail: thatziaf[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6384 - Fax: 210 727 6398

Ιωάννης Γ. Στρατής Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων (16/12/04) Γραφείο: 233 (...)
  E-mail: istratis[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6373 - Fax: 210 727 6398

Μιχαήλ Γ. Σταματάκης Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγητής Βιομηχανικών Ορυκτών (19/04/05) Γραφείο: ...
  E-mail: stamatakis[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4213 - Fax: 210 727 4849

Ευθύμιος Λ. Λέκκας Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γραφείο: ... (...)
Γεωλογίας (23/05/05) E-mail: elekkas[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4410 - Fax: 210 727 4783

Στυλιανός Ι. Βιρβιδάκης Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Καθηγητής Γνωσιολογίας & Ηθικής Φιλοσοφίας (03/08/05) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: svirvid[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5536 - Fax: 210 727 5530

Σταύρος Α. Δρακόπουλος Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Καθηγητής Μεθοδολογίας της Οικονομικής (20/09/05) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: sdrakop[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5545 - Fax: 210 727 5530

Ιωάννης Ν. Σάμιος Τμήμα: Χημείας
Καθηγητής Φυσικοχημείας - Υγράς Κατάστασης (24/08/06) Γραφείο: 19 (...)
  E-mail: isamios[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4534 - Fax: 210 727 4752

Βασίλειος Α. Ζησιμόπουλος Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Αλγοριθμικής Επιχειρησιακής Έρευνας (20/12/06) Γραφείο: Β 55
  E-mail: vassilis[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5156 - Fax: 210 727 5114

Ιωάννης Ζ. Εμίρης Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Αλγεβρικών & Γεωμετρικών Γραφείο: Β 20
Αλγορίθμων (16/08/07) E-mail: emiris[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5105 - Fax: 210 727 5114

Γεώργιος Κ. Αναστασάκης Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγητής Λιθοστρωματογραφίας - Γραφείο: ... (...)
Ιζηματολογίας (08/11/07) E-mail: anastasakis[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4161 - Fax: 210 727 4296

Δημήτριος Κ. Συβρίδης Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Συστημάτων Οπτικών Επικοινωνιών (27/12/07) Γραφείο: Α 44
  E-mail: dsyvridi[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5322 - Fax: 210 727 5333

Γεώργιος Ε. Θεοδώρου Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγητής Παλαιοντολογίας - Στρωματογραφίας (28/02/08) Γραφείο:
  E-mail: gtheodor[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4163 - Fax: 210 727 4296

Κωνσταντίνος Α. Βαρώτσος Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας (06/06/08) Γραφείο: 10 (...)
  E-mail: covar[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6929 - Fax: 210 727 6838

Αγγελική - Άρτεμις Ε. Νικολαΐδου Τμήμα: Βιολογίας
Καθηγήτρια Θαλάσσιας Βιολογίας (06/08/08) Γραφείο: 26 (IV+12)
  E-mail: anikol[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4359 - Fax: 210 727 4359

Γεώργιος Χ. Βερροιόπουλος Τμήμα: Βιολογίας
Καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας (28/08/08) Γραφείο: 8 (IV+12)
  E-mail: gverriop[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4608 - Fax: 210 727 4608

Αλέξιος Α. Δελής Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Λογισμικού Συστήματος: Λειτουργικά Συστήματα, Γραφείο: Α 37
Κατανεμημένα Συστήματα, Τεχνολογία Λογισμικού (17/10/08) E-mail: ad[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5212 - Fax: 210 727 5214

Αντώνιος Μ. Πασχάλης Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Λογικής Σχεδίασης & Αρχιτεκτονικής (17/10/08) Γραφείο: Α 39
  E-mail: paschalis[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5231 - Fax: 210 727 5214

Κωνσταντίνος Ε. Βοργιάς Τμήμα: Βιολογίας
Καθηγητής Βιοχημείας (29/12/08) Γραφείο: 9 (V+8)
  E-mail: cvorgias[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4514 - Fax: 210 727 4158

Παναγιώτης Θ. Παπάζογλου Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Άλγεβρας (31/12/08) Γραφείο: 315 (...)
  E-mail: panos[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6464 - Fax: 210 727 6378

Γεώργιος Π. Τριμπέρης Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής Γραφείο: 11 (IV-4)
Στερεάς Κατάστασης (14/01/09) E-mail: gtriber[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6809 - Fax: 210 727 6711

Αικατερίνη Ι. Γαϊτανάκη Τμήμα: Βιολογίας
Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ζώων (21/01/09) Γραφείο: 46α (VIIIb+12)
  E-mail: cgaitan[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4136 - Fax: 210 727 4635

Παναγιώτης Δ. Αποστολάκος Τμήμα: Βιολογίας
Καθηγητής Μορφολογίας Φυτών (17/02/09) Γραφείο: 70 (VΙ+0)
  E-mail: papostol[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4628 - Fax: 210 727 4702

Χρήστος Ι. Κατσαρός Τμήμα: Βιολογίας
Καθηγητής Δομής & Ανάπτυξης Φυτών - Γραφείο: 10 (VΙ+4)
Φυκολογίας (17/02/09) E-mail: ckatsaro[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4652 - Fax: 210 727 4702

Αμαλία Δ. Καραγκούνη - Κύρτσου Τμήμα: Βιολογίας
Καθηγήτρια Μικροβιολογίας (26/02/09) Γραφείο: 34 (V+4)
  E-mail: akar[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4526 - Fax: 210 727 4901

Ματθαίος Ι. Σανταμούρης Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος (08/04/09) Γραφείο: 15 (...)
  E-mail: msantam[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6847 - Fax: 210 727 5282

Γεώργιος Β. Κάλλος Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Δυναμικής της Ατμόσφαιρας (08/05/09) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: kallos[at]mg.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6835 - Fax: 210 727 6765

Ευστάθιος Δ. Ψύλλος Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Καθηγητής Φιλοσοφίας της Επιστήμης - Γραφείο: ... (...)
Μεταφυσικής (14/05/09) E-mail: psillos[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5538 - Fax: 210 727 5530

Απόστολος Α. Γιαννόπουλος Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Μαθηματικής Ανάλυσης: Συναρτησιακής Ανάλυσης, Γραφείο: 229 (...)
Κυρτής Ανάλυσης, Πιθανοθ/κών Μεθόδων Ανάλυσης (03/06/09) E-mail: apgiannop[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6429 - Fax: 210 727 6398

Χριστίνα - Άννα Δ. Μητσοπούλου Τμήμα: Χημείας
Καθηγήτρια Ανόργανης Χημείας (08/07/09) Γραφείο: 1 (...)
  E-mail: cmitsop[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4452 - Fax: 210 727 4435

Χριστίνα Π. Κουρκουμέλη Τμήμα: Φυσικής
Καθηγήτρια Πειραματικής Φυσικής Στοιχειωδών Γραφείο: ... (...)
Σωματιδίων (30/07/09) E-mail: hkourkou[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6947 - Fax: 210 727 6987

Βασιλική Ι. Φαρμάκη Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγήτρια Μαθηματικής Ανάλυσης: Συναρτησιακής Ανάλυσης, Γραφείο: 219 (...)
Γενικής Τοπολογίας, Απειροσυνδιαστικής (01/02/10) E-mail: vfarmaki[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6385 - Fax: 210 727 6385

Αθανάσιος Ε. Κατερινόπουλος Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγητής Ορυκτολογίας - Πετρολογίας: Μαγματικών Γραφείο: ... (...)
Πετρωμάτων (17/02/10) E-mail: akaterin[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4124 - Fax: 210 727 4883

Θεόδωρος Ν. Γκουρνέλος Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγητής Φυσικής Γεωγραφίας: Γραφείο: ... (...)
Γεωμορφολογίας (02/03/10) E-mail: gournelos[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4151 - Fax: 210 727 4569

Νικόλαος Ι. Στεφάνου Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής Στερεάς Γραφείο: 13 (ΙΙ-8)
Κατάστασης (17/03/10) E-mail: nstefan[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6762 - Fax: 210 727 6711

Ανδρέας Κ. Μαγκανάς Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγητής Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Γραφείο: ... (...)
Ορυκτοχημείας (31/05/10) E-mail: amagganas[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4150 - Fax: 210 727 ...

Δημήτριος Κ. Αχλιόπτας Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Αλγοριθμικής Θεωρίας Γραφών στην Γραφείο: Β 24
Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες (07/06/10) E-mail: optas[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5134 - Fax: 210 727 5114

Χρυσόστομος Γ. Μαντζαβίνος Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Καθηγητής Μεθοδολογίας, Φιλοσοφίας & Ιστορίας των Γραφείο: ... (...)
Κοινωνικών Επιστημών (07/06/10) E-mail: cmantzavinos[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5578 - Fax: 210 727 5530

Χρήστος Α. Αθανασιάδης Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Άλγεβρας, Γεωμετρίας (19/07/10) Γραφείο: 135 (...)
  E-mail: caath[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6367 - Fax: 210 727 6378

Κωνσταντίνος Α. Θάνος Τμήμα: Βιολογίας
Καθηγητής Φυσιολογίας Φυτών (31/08/10) Γραφείο: 24 (VΙ+4)
  E-mail: cthanos[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4655 - Fax: 210 727 4654

Φωτεινή Α. Πομόνη - Παπαϊωάννου Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγήτρια Ιζηματολογίας - Γραφείο: ... (...)
Λιθοστρωματογραφίας (31/08/10) E-mail: fpomoni[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4187 - Fax: 210 727 4187

Δημήτριος Α. Βάρσος Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Θεωρίας Ομάδων (06/10/10) Γραφείο: 213 (...)
  E-mail: dvarsos[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6345 - Fax: 210 727 6378

Ευάγγελος Σ. Ράπτης Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Θεωρίας Ομάδων (06/10/10) Γραφείο: 211 (...)
  E-mail: eraptis[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6347 - Fax: 210 727 6378

Θεοχάρης Α. Θεοχάρης Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Αλγορίθμων Γραφικών & Βιομετρίας (04/11/10) Γραφείο: Α 34
  E-mail: theotheo[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5106 - Fax: 210 727 ...

Ελευθέριος Μ. Κυρούσης Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Μαθηματικής Λογικής (31/12/10) Γραφείο: 223 (...)
  E-mail: lkirousis[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6377 - Fax: 210 727 6398

Εμμανουήλ Σ. Κουμπαράκης Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης: Τεχνολογίες Γραφείο: Β 10
Συμπερασμών & Αναπαράσταση Γνώσης (23/03/11) E-mail: koubarak[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5213 - Fax: 210 727 5214

Θεοδόσιος Ι. Ζαχαριάδης Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Διδακτικής των Μαθηματικών - Γραφείο: 217 (...)
Συναρτησιακής Ανάλυσης (21/04/11) E-mail: tzaharia[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6380 - Fax: 210 727 6410

Δημήτριος Ε. Μαρούλης Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Αναλογικών & Ψηφιακών Συστημάτων Γραφείο: Α 53
Συλλογής & Επεξεργασίας Δεδομένων (21/04/11) E-mail: dmarou[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5307 - Fax: 210 727 5333

Νικόλαος Δ. Γιόκαρης Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Πειραματικής Φυσικής Στοιχειωδών Γραφείο: 36 (V...)
Σωματιδίων (05/05/11) E-mail: ngiokar[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6939 - Fax: 210 727 6987

Γεώργιος Σ. Τόμπρας Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Ηλεκτρονικής Φυσικής (05/05/11) Γραφείο: 17 (IV...)
  E-mail: gtombras[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6784 - Fax: 210 727 6801

Μαργαρίτα Π. Αριανούτσου - Φαραγγιτάκη Τμήμα: Βιολογίας
Καθηγήτρια Οικολογίας & Γραφείο: 17 (VIIIb+4)
Χερσαίων Οικοσυστημάτων (19/05/11) E-mail: marianou[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4352 - Fax: 210 727

Κωνσταντίνος Γ. Κυριακόπουλος Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγητής Πετρολογίας - Ηφαιστειολογίας (19/05/11) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: ckiriako[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4155 - Fax: 210 727 ...

Αγγελική Θ. Αραπογιάννη - Θεοφάνους Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγήτρια Οπτικοηλεκτρονικής & Μικροηλεκτρονικής: Σχεδία- Γραφείο: Β 19
σης Κυκλωμάτων Υψηλής Κλίμακας Ολοκλήρωσης (30/08/11) E-mail: arapoyanni[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5314 - Fax: 210 727 5214

Εμμανουήλ Ι. Δασενάκης Τμήμα: Χημείας
Καθηγητής Χημείας Περιβάλλοντος - Γραφείο: ... (...)
Χημικής Ωκεανογραφίας (30/08/11) E-mail: edasenak[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4269 - Fax: 210 727 4945

Ευρύκλεια Σ. Λιανίδου Τμήμα: Χημείας
Καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας - Γραφείο: 1 (...)
Κλινικής Ανάλυσης (30/08/11) E-mail: lianidou[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4319 - Fax: 210 727 4750

Απόστολος Ν. Μπουρνέτας Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Στοχαστικής Επιχειρησιακής Έρευνας (15/02/12) Γραφείο: 320 (...)
  E-mail: aburnetas[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6437 - Fax: 210 727 6381

Δημήτριος Ι. Φραντζεσκάκης Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Ηλεκτρονικής Φυσικής (30/03/12) Γραφείο: 18 (IV...)
  E-mail: dfrantz[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6714 - Fax: 210 727 6716

Ιωάννης Π. Εμμανουήλ Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Άλγεβρας (11/04/12) Γραφείο: 326 (...)
  E-mail: emmanoui[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6358 - Fax: 210 727 6378

Νικόλαος Α. Τετράδης Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής Στοιχειωδών Γραφείο: ... (...)
Σωματιδίων (12/07/12) E-mail: ntetrad[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6907 - Fax: 210 727 6987

Δημήτριος Χ. Γουνόπουλος Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Προηγμένων Τεχνολογιών Γραφείο: B 9
Πληροφοριών (02/08/12) E-mail: dg[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5227 - Fax: 210 727 5214

Θωμάς Μ. Μαυρομούστακος Τμήμα: Χημείας
Καθηγητής Οργανικής Χημείας - Φαρμακοχημείας (09/08/12) Γραφείο: ...(...)
  E-mail: tmavrom[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4471 - Fax: 210 727 4761

Ιωάννης Α. Δαγκλής Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Διαστημικής Φυσικής (13/02/13) Γραφείο: 52 (ΙΙ+3)
  E-mail: iadaglis[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6857 - Fax: 210 727 6753

Κωνσταντίνος Α. Σφέτσος Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής Γραφείο: 35 (V...)
Στοιχειωδών Σωματιδίων (21/11/13) E-mail: ksfetsos[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6938 - Fax: 210 727 6987

Παναγιώτης Π. Μαθιόπουλος Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Ψηφιακών Επικοινωνιών (12/12/13) Γραφείο: Α33 (...)
  E-mail: mathio[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5118 - Fax: 210 727

Ιωάννης Π. Χριστιανίδης Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Καθηγητής Ιστορίας των Μαθηματικών (25/02/14) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: ichrist[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5527 - Fax: 210 727 5530

Ανδρέας Δ. Σκορίλας Τμήμα: Βιολογίας
Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας (20/03/14) Γραφείο: 10 (V+8)
  E-mail: ascorilas[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4306 - Fax: 210 727 4158

Σπυρίδων Ευθυμιόπουλος Τμήμα: Βιολογίας
Καθηγητής Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου: Γραφείο: 44 (VIIIb+51)
Νευροβιολογίας (31/03/14) E-mail: efthis[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4890 - Fax: 210 727 4635

Θεόδωρος Α. Αραμπατζής Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Καθηγητής Ιστορίας & Φιλοσοφίας Γραφείο: ... (...)
της Επιστήμης (06/05/14) E-mail: tarabatz[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5524 - Fax: 210 727 5530

Παναγιώτα Κ. Μουτεβελή - Μηνακάκη Τμήμα: Χημείας
Καθηγήτρια Οργανικής Χημείας - Γραφείο: ... (...)
Χημείας Αμινοξέων & Πεπτιδίων (02/06/14) E-mail: pminakak[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4484 - Fax: 210 727 4761

Ισιδώρα Σ. Παπασιδέρη Τμήμα: Βιολογίας
Καθηγήτρια Κυτταρικής & Αναπτυξιακής Βιολογίας (02/07/14) Γραφείο: 33 (Χ+8)
  E-mail: ipapasid[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4546 - Fax: 210 727 4742

Γεώργιος Π. Διαλλινάς Τμήμα: Βιολογίας
Καθηγητής Μοριακής Μικροβιολογίας (11/07/14) Γραφείο: 42 (V+4)
  E-mail: diallina[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4649 - Fax: 210 727 4702

Παναγιώτης Θ. Νάστος Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγητής Κλιματολογίας (28/08/14) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: nastos[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4191 - Fax: 210 284 3008

Κυριακή Α. Παπαδοπούλου - Βρυνιώτη Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγήτρια Γεωμορφολογίας - Καρστικής Γραφείο: ... (...)
Γεωμορφολογίας (28/08/14) E-mail: papadopoulou[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4132 - Fax: 210 727 4569

Ιωάννης Γ. Τίγκελης Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Ηλεκτρονικής Φυσικής (29/12/14) Γραφείο: 17 (V...)
  E-mail: itigelis[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6860 - Fax: 210 727 6989

Νικόλαος Σ. Βούλγαρης Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγητής Σεισμολογίας - Τεχνικής Γραφείο: ... (...)
Σεισμολογίας (30/12/14) E-mail: voulgaris[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4431 - Fax: 210 727 4063

Παναγιώτης Δ. Παπαδημητρίου Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγητής Σεισμολογίας - Γραφείο: ... (...)
Σεισμοτεκτονικής (20/02/15) E-mail: ppapadim[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4437 - Fax: 210 724 3217

Λεώνη - Άννα Ν. Ευαγγελάτου - Δάλλα Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγήτρια Μαθηματικής Ανάλυσης: Συναρτησιακής Ανάλυσης, Γραφείο: 207 (...)
Κυρτής Γεωμετρικής Ανάλυσης, Γεωμετρίας Fractals (10/03/15) E-mail: ldalla[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6375 - Fax: 210 727 6398

Γεώργιος Ι. Παπαϊωάννου Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Πειραματικής Φυσικής Γραφείο: 7 (IV-4)
Στερεάς Κατάστασης (10/03/15) E-mail: gpapaioan[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6722 - Fax: 210 727 6711

Αικατερίνη Χ. Ιεροδιακόνου Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας (10/03/15) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: ierokaterina[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5533 - Fax: 210 727 5530

Απόστολος Φ. Μαστιχιάδης Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Αστροφυσικής Υψηλών Ενεργειών (29/04/15) Γραφείο: 30 (IV...)
  E-mail: amastich[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6909 - Fax: 210 727 6753

Ερμόλαος Π. Ιατρού Τμήμα: Χημείας
Αν. Καθηγητής Βιομηχανικής Χημείας - Γραφείο: 5 (...)
Πολυμερών (22/05/15) E-mail: iatrou[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4440 - Fax: 210 727 4438

Μαρίνος Χ. Πιτσικαλής Τμήμα: Χημείας
Καθηγητής Βιομηχανικής Χημείας - Γραφείο: 5 (...)
Πολυμερών (22/05/15) E-mail: pitsikalis[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4768 - Fax: 210 722 1800

Δημήτριος Μ. Θηλυκός Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Αλγορίθμων & Πολυπλοκότητας (10/07/15) Γραφείο: 303 (...)
  E-mail: sedthilk[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6481 - Fax: 210 727 6398

Δημήτριος Ν. Γκιζόπουλος Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών (09/10/15) Γραφείο: Α 32
  E-mail: dgizop[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5145 - Fax: 210 727 5214

Στέφανος Π. Κίλιας Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγητής Κοιτασματολογίας (13/11/15) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: kilias[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4211 - Fax: 210 727 4399

Μαρία Β. Τριανταφύλλου Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγήτρια Μικροπαλαιοντολογίας - Γραφείο: ... (...)
Παλαιοπεριβάλλοντος (16/12/15) E-mail: mtriant[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4893 - Fax: 210 727 ...

Δέσποινα Γ. Πόταρη Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγήτρια Διδακτικής των Μαθηματικών (16/12/15) Γραφείο: 121 (...)
  E-mail: dpotari[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6512 - Fax: 210 727 6410