Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Καθηγητές

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 31/08/2018)

Νικόλαος Γ. Καλουπτσίδης
Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Επεξεργασίας Σημάτων & Γραφείο: Β 22
Θεωρίας Συστημάτων (19/09/88) E-mail: kalou[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5304 - Fax: 210 727 ...

Λάζαρος Φ. Μεράκος Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (14/05/93) Γραφείο: Β 15
  E-mail: merakos[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5323 - Fax: 210 727 5601

Νικόλαος Δ. Αλικάκος Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Διαφορικών Εξισώσεων με Γραφείο: 313 (...)
Μερικές Παραγώγους (08/09/94) E-mail: nalikako[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6325 - Fax: 210 727 6398

Νικόλαος Μ. Μισυρλής Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Αριθμητικής Ανάλυσης (06/04/95) Γραφείο: Α 36
  E-mail: nmis[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5103 - Fax: 210 727 5114

Ανδρέας Δ. Πολύδωρος Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Ηλεκτρονικής - Συστημάτων (23/08/96) Γραφείο: 19 (...)
  E-mail: polydoros[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6871 - Fax: 210 727 6802

Σέργιος Α. Θεοδωρίδης Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Επεξεργασίας Σήματος & Γραφείο: Β 21
Ψηφιακών Επικοινωνιών (23/10/98) E-mail: stheodor[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5328 - Fax: 210 727 5214

Θωμάς Ο. Σφηκόπουλος Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Οπτικών & Μικροκυματικών Γραφείο: Β 17
Επικοινωνιών (23/10/98) E-mail: thomas[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5313 - Fax: 210 727 5601

Ευστράτιος Σ. Μανουσάκης Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής Γραφείο: 10 (ΙΙ-4)
Συμπυκνωμένης Ύλης (30/06/00) E-mail: emanous[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6783 - Fax: 210 727 6711

Κωνσταντίνος Ι. Δημητρακόπουλος Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Καθηγητής Λογικής (09/10/00) Γραφείο: ...
  E-mail: cdimitr[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5523 - Fax: 210 727 5530

Σοφοκλής Κ. Μερκουράκης Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Μαθηματικής Ανάλυσης: Συναρτησιακής Ανάλυσης, Γραφείο: 311 (...)
Θεωρίας Μέτρου, Συνολοθεωρητικής Τοπολογίας (21/12/00) E-mail: smercour[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6318 - Fax: 210 727 6398

Παρασκευάς Α. Σφήκας Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Πειραματικής Φυσικής Γραφείο: ...
Στοιχειωδών Σωματιδίων (29/12/00) E-mail: sphicas[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6883 - Fax: 210 727 6747

Βασίλειος Σ. Καρακίτσιος Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγητής Ιστορικής Γεωλογίας (09/05/01) Γραφείο: ...
  E-mail: vkarak[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4171 - Fax: 210 727 4296

Ιωάννης Ε. Ιωαννίδης Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Υπολογιστικών Συστημάτων & Γραφείο: Β 12
Εφαρμογών (26/06/01) E-mail: yannis[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5224 - Fax: 210 727 5214

Μιχαήλ Π. Μαλιάκας Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Θεωρίας Ομάδων (11/07/01) Γραφείο: 323 (...)
  E-mail: mmaliak[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6321 - Fax: 210 727 6378

Ιωάννης Ε. Σταυρακάκης Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Δικτύων Επικοινωνιών Ευρείας Ζώνης: Γραφείο: Α 50
Σχεδιασμός, Μοντελοποίηση, Ανάλυση Απόδοσης (18/12/02) E-mail: istavrak[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5315 - Fax: 210 727 5140

Γεώργιος - Ισίδωρος Χ. Κοκοτός Τμήμα: Χημείας
Καθηγητής Οργανικής Χημείας (21/08/03) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: gkokotos[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4462 - Fax: 210 727 4761

Αντώνιος Δ. Μελάς Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Γεωμετρίας (09/06/04) Γραφείο: 331 (...)
  E-mail: amelas[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6371 - Fax: 210 727 6378

Τηλέμαχος Ε. Χατζηαφράτης Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Μαθηματικής Ανάλυσης: Μιγαδικής Ανάλυσης, Γραφείο: 205 (...)
Θεωρίας Διαφορικών Τελεστών (18/06/04) E-mail: thatziaf[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6384 - Fax: 210 727 6398

Ιωάννης Γ. Στρατής Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων (16/12/04) Γραφείο: 233 (...)
  E-mail: istratis[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6373 - Fax: 210 727 6398

Μιχαήλ Γ. Σταματάκης Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγητής Βιομηχανικών Ορυκτών (19/04/05) Γραφείο: ...
  E-mail: stamatakis[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4213 - Fax: 210 727 4849

Ευθύμιος Λ. Λέκκας Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γραφείο: ... (...)
Γεωλογίας (23/05/05) E-mail: elekkas[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4410 - Fax: 210 727 4783

Στυλιανός Ι. Βιρβιδάκης Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Καθηγητής Γνωσιολογίας & Ηθικής Φιλοσοφίας (03/08/05) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: svirvid[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5536 - Fax: 210 727 5530

Σταύρος Α. Δρακόπουλος Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Καθηγητής Μεθοδολογίας της Οικονομικής (20/09/05) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: sdrakop[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5545 - Fax: 210 727 5530

Βασίλειος Α. Ζησιμόπουλος Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Αλγοριθμικής Επιχειρησιακής Έρευνας (20/12/06) Γραφείο: Β 55
  E-mail: vassilis[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5156 - Fax: 210 727 5114

Ιωάννης Ζ. Εμίρης Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Αλγεβρικών & Γεωμετρικών Γραφείο: Β 20
Αλγορίθμων (16/08/07) E-mail: emiris[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5105 - Fax: 210 727 5114

Γεώργιος Κ. Αναστασάκης Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγητής Λιθοστρωματογραφίας - Γραφείο: ... (...)
Ιζηματολογίας (08/11/07) E-mail: anastasakis[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4161 - Fax: 210 727 4296

Δημήτριος Κ. Συβρίδης Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Συστημάτων Οπτικών Επικοινωνιών (27/12/07) Γραφείο: Α 44
  E-mail: dsyvridi[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5322 - Fax: 210 727 5333

Κωνσταντίνος Α. Βαρώτσος Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας (06/06/08) Γραφείο: 10 (...)
  E-mail: covar[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6929 - Fax: 210 727 6838

Αλέξιος Α. Δελής Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Λογισμικού Συστήματος: Λειτουργικά Συστήματα, Γραφείο: Α 37
Κατανεμημένα Συστήματα, Τεχνολογία Λογισμικού (17/10/08) E-mail: ad[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5212 - Fax: 210 727 5214

Αντώνιος Μ. Πασχάλης Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Λογικής Σχεδίασης & Αρχιτεκτονικής (17/10/08) Γραφείο: Α 39
  E-mail: paschalis[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5231 - Fax: 210 727 5214

Κωνσταντίνος Ε. Βοργιάς Τμήμα: Βιολογίας
Καθηγητής Βιοχημείας (29/12/08) Γραφείο: 9 (V+8)
  E-mail: cvorgias[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4514 - Fax: 210 727 4158

Αικατερίνη Ι. Γαϊτανάκη Τμήμα: Βιολογίας
Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ζώων (21/01/09) Γραφείο: 46α (VIIIb+12)
  E-mail: cgaitan[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4136 - Fax: 210 727 4635

Ευστάθιος Δ. Ψύλλος Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Καθηγητής Φιλοσοφίας της Επιστήμης - Γραφείο: ... (...)
Μεταφυσικής (14/05/09) E-mail: psillos[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5538 - Fax: 210 727 5530

Απόστολος Α. Γιαννόπουλος Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Μαθηματικής Ανάλυσης: Συναρτησιακής Ανάλυσης, Γραφείο: 229 (...)
Κυρτής Ανάλυσης, Πιθανοθ/κών Μεθόδων Ανάλυσης (03/06/09) E-mail: apgiannop[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6429 - Fax: 210 727 6398

Χριστίνα - Άννα Δ. Μητσοπούλου Τμήμα: Χημείας
Καθηγήτρια Ανόργανης Χημείας (08/07/09) Γραφείο: 1 (...)
  E-mail: cmitsop[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4452 - Fax: 210 727 4435

Χριστίνα Π. Κουρκουμέλη Τμήμα: Φυσικής
Καθηγήτρια Πειραματικής Φυσικής Στοιχειωδών Γραφείο: ... (...)
Σωματιδίων (30/07/09) E-mail: hkourkou[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6947 - Fax: 210 727 6987

Βασιλική Ι. Φαρμάκη Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγήτρια Μαθηματικής Ανάλυσης: Συναρτησιακής Ανάλυσης, Γραφείο: 219 (...)
Γενικής Τοπολογίας, Απειροσυνδιαστικής (01/02/10) E-mail: vfarmaki[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6385 - Fax: 210 727 6385

Θεόδωρος Ν. Γκουρνέλος Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγητής Φυσικής Γεωγραφίας: Γραφείο: ... (...)
Γεωμορφολογίας (02/03/10) E-mail: gournelos[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4151 - Fax: 210 727 4569

Νικόλαος Ι. Στεφάνου Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής Στερεάς Γραφείο: 13 (ΙΙ-8)
Κατάστασης (17/03/10) E-mail: nstefan[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6762 - Fax: 210 727 6711

Ανδρέας Κ. Μαγκανάς Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγητής Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Γραφείο: ... (...)
Ορυκτοχημείας (31/05/10) E-mail: amagganas[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4150 - Fax: 210 727 ...

Δημήτριος Κ. Αχλιόπτας Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Αλγοριθμικής Θεωρίας Γραφών στην Γραφείο: Β 24
Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες (07/06/10) E-mail: optas[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5134 - Fax: 210 727 5114

Χρυσόστομος Γ. Μαντζαβίνος Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Καθηγητής Μεθοδολογίας, Φιλοσοφίας & Ιστορίας των Γραφείο: ... (...)
Κοινωνικών Επιστημών (07/06/10) E-mail: cmantzavinos[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5578 - Fax: 210 727 5530

Χρήστος Α. Αθανασιάδης Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Άλγεβρας, Γεωμετρίας (19/07/10) Γραφείο: 135 (...)
  E-mail: caath[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6367 - Fax: 210 727 6378

Κωνσταντίνος Α. Θάνος Τμήμα: Βιολογίας
Καθηγητής Φυσιολογίας Φυτών (31/08/10) Γραφείο: 24 (VΙ+4)
  E-mail: cthanos[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4655 - Fax: 210 727 4654

Δημήτριος Α. Βάρσος Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Θεωρίας Ομάδων (06/10/10) Γραφείο: 213 (...)
  E-mail: dvarsos[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6345 - Fax: 210 727 6378

Ευάγγελος Σ. Ράπτης Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Θεωρίας Ομάδων (06/10/10) Γραφείο: 211 (...)
  E-mail: eraptis[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6347 - Fax: 210 727 6378

Θεοχάρης Α. Θεοχάρης Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Αλγορίθμων Γραφικών & Βιομετρίας (04/11/10) Γραφείο: Α 34
  E-mail: theotheo[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5106 - Fax: 210 727 ...

Εμμανουήλ Σ. Κουμπαράκης Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης: Τεχνολογίες Γραφείο: Β 10
Συμπερασμών & Αναπαράσταση Γνώσης (23/03/11) E-mail: koubarak[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5213 - Fax: 210 727 5214

Θεοδόσιος Ι. Ζαχαριάδης Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Διδακτικής των Μαθηματικών - Γραφείο: 217 (...)
Συναρτησιακής Ανάλυσης (21/04/11) E-mail: tzaharia[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6380 - Fax: 210 727 6410

Γεώργιος Σ. Τόμπρας Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Ηλεκτρονικής Φυσικής (05/05/11) Γραφείο: 17 (IV...)
  E-mail: gtombras[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6784 - Fax: 210 727 6801

Μαργαρίτα Π. Αριανούτσου - Φαραγγιτάκη Τμήμα: Βιολογίας
Καθηγήτρια Οικολογίας & Γραφείο: 17 (VIIIb+4)
Χερσαίων Οικοσυστημάτων (19/05/11) E-mail: marianou[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4352 - Fax: 210 727

Κωνσταντίνος Γ. Κυριακόπουλος Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγητής Πετρολογίας - Ηφαιστειολογίας (19/05/11) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: ckiriako[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4155 - Fax: 210 727 ...

Εμμανουήλ Ι. Δασενάκης Τμήμα: Χημείας
Καθηγητής Χημείας Περιβάλλοντος - Γραφείο: ... (...)
Χημικής Ωκεανογραφίας (30/08/11) E-mail: edasenak[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4269 - Fax: 210 727 4945

Ευρύκλεια Σ. Λιανίδου Τμήμα: Χημείας
Καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας - Γραφείο: 1 (...)
Κλινικής Ανάλυσης (30/08/11) E-mail: lianidou[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4319 - Fax: 210 727 4750

Απόστολος Ν. Μπουρνέτας Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Στοχαστικής Επιχειρησιακής Έρευνας (15/02/12) Γραφείο: 320 (...)
  E-mail: aburnetas[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6437 - Fax: 210 727 6381

Δημήτριος Ι. Φραντζεσκάκης Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Ηλεκτρονικής Φυσικής (30/03/12) Γραφείο: 18 (IV...)
  E-mail: dfrantz[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6714 - Fax: 210 727 6716

Ιωάννης Π. Εμμανουήλ Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Άλγεβρας (11/04/12) Γραφείο: 326 (...)
  E-mail: emmanoui[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6358 - Fax: 210 727 6378

Νικόλαος Α. Τετράδης Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής Στοιχειωδών Γραφείο: ... (...)
Σωματιδίων (12/07/12) E-mail: ntetrad[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6907 - Fax: 210 727 6987

Δημήτριος Χ. Γουνόπουλος Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Προηγμένων Τεχνολογιών Γραφείο: B 9
Πληροφοριών (02/08/12) E-mail: dg[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5227 - Fax: 210 727 5214

Θωμάς Μ. Μαυρομούστακος Τμήμα: Χημείας
Καθηγητής Οργανικής Χημείας - Φαρμακοχημείας (09/08/12) Γραφείο: ...(...)
  E-mail: tmavrom[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4471 - Fax: 210 727 4761

Ιωάννης Α. Δαγκλής Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Διαστημικής Φυσικής (13/02/13) Γραφείο: 52 (ΙΙ+3)
  E-mail: iadaglis[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6857 - Fax: 210 727 6753

Κωνσταντίνος Α. Σφέτσος Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής Γραφείο: 35 (V...)
Στοιχειωδών Σωματιδίων (21/11/13) E-mail: ksfetsos[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6938 - Fax: 210 727 6987

Παναγιώτης Π. Μαθιόπουλος Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Ψηφιακών Επικοινωνιών (12/12/13) Γραφείο: Α33 (...)
  E-mail: mathio[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5118 - Fax: 210 727

Ιωάννης Π. Χριστιανίδης Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Καθηγητής Ιστορίας των Μαθηματικών (25/02/14) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: ichrist[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5527 - Fax: 210 727 5530

Ανδρέας Δ. Σκορίλας Τμήμα: Βιολογίας
Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας (20/03/14) Γραφείο: 10 (V+8)
  E-mail: ascorilas[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4306 - Fax: 210 727 4158

Σπυρίδων Ευθυμιόπουλος Τμήμα: Βιολογίας
Καθηγητής Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου: Γραφείο: 44 (VIIIb+51)
Νευροβιολογίας (31/03/14) E-mail: efthis[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4890 - Fax: 210 727 4635

Θεόδωρος Α. Αραμπατζής Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Καθηγητής Ιστορίας & Φιλοσοφίας Γραφείο: ... (...)
της Επιστήμης (06/05/14) E-mail: tarabatz[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5524 - Fax: 210 727 5530

Παναγιώτα Κ. Μουτεβελή - Μηνακάκη Τμήμα: Χημείας
Καθηγήτρια Οργανικής Χημείας - Γραφείο: ... (...)
Χημείας Αμινοξέων & Πεπτιδίων (02/06/14) E-mail: pminakak[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4484 - Fax: 210 727 4761

Ισιδώρα Σ. Παπασιδέρη Τμήμα: Βιολογίας
Καθηγήτρια Κυτταρικής & Αναπτυξιακής Βιολογίας (02/07/14) Γραφείο: 33 (Χ+8)
  E-mail: ipapasid[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4546 - Fax: 210 727 4742

Γεώργιος Π. Διαλλινάς Τμήμα: Βιολογίας
Καθηγητής Μοριακής Μικροβιολογίας (11/07/14) Γραφείο: 42 (V+4)
  E-mail: diallina[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4649 - Fax: 210 727 4702

Παναγιώτης Θ. Νάστος Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγητής Κλιματολογίας (28/08/14) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: nastos[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4191 - Fax: 210 284 3008

Ιωάννης Γ. Τίγκελης Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Ηλεκτρονικής Φυσικής (29/12/14) Γραφείο: 17 (V...)
  E-mail: itigelis[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6860 - Fax: 210 727 6989

Νικόλαος Σ. Βούλγαρης Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγητής Σεισμολογίας - Τεχνικής Γραφείο: ... (...)
Σεισμολογίας (30/12/14) E-mail: voulgaris[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4431 - Fax: 210 727 4063

Παναγιώτης Δ. Παπαδημητρίου Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγητής Σεισμολογίας - Γραφείο: ... (...)
Σεισμοτεκτονικής (20/02/15) E-mail: ppapadim[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4437 - Fax: 210 724 3217

Αικατερίνη Χ. Ιεροδιακόνου Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας (10/03/15) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: ierokaterina[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5533 - Fax: 210 727 5530

Απόστολος Φ. Μαστιχιάδης Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Αστροφυσικής Υψηλών Ενεργειών (29/04/15) Γραφείο: 30 (IV...)
  E-mail: amastich[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6909 - Fax: 210 727 6753

Ερμόλαος Π. Ιατρού Τμήμα: Χημείας
Καθηγητής Βιομηχανικής Χημείας - Πολυμερών (22/05/15) Γραφείο: 5 (...)
  E-mail: iatrou[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4440 - Fax: 210 727 4438

Μαρίνος Χ. Πιτσικαλής Τμήμα: Χημείας
Καθηγητής Βιομηχανικής Χημείας - Γραφείο: 5 (...)
Πολυμερών (22/05/15) E-mail: pitsikalis[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4768 - Fax: 210 722 1800

Δημήτριος Μ. Θηλυκός Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Αλγορίθμων & Πολυπλοκότητας (10/07/15) Γραφείο: 303 (...)
  E-mail: sedthilk[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6481 - Fax: 210 727 6398

Δημήτριος Ν. Γκιζόπουλος Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών (09/10/15) Γραφείο: Α 32
  E-mail: dgizop[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5145 - Fax: 210 727 5214

Στέφανος Π. Κίλιας Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγητής Κοιτασματολογίας (13/11/15) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: kilias[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4211 - Fax: 210 727 4399

Δημήτριος Ν. Γατζούρας Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Μαθηματικής Ανάλυσης - Συναρτησιακής Ανάλυσης -  Γραφείο: 227
Θεωρίας Τελεστών - Θεωρίας Μέτρου (04/12/15) E-mail: dgatzouras[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6320 - Fax: 210 727 6398

Μαρία Β. Τριανταφύλλου Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγήτρια Μικροπαλαιοντολογίας - Γραφείο: ... (...)
Παλαιοπεριβάλλοντος (16/12/15) E-mail: mtriant[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4893 - Fax: 210 727 ...

Δέσποινα Γ. Πόταρη Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγήτρια Διδακτικής των Μαθηματικών (16/12/15) Γραφείο: 121 (...)
  E-mail: dpotari[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6512 - Fax: 210 727 6410

Πέτρος Ι. Ιωάννου Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Μη Γραμμικών Δυναμικών Συστημάτων (08/03/16) Γραφείο: 32 (IV...)
  E-mail: pjioannou[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6910 - Fax: 210 727 ...

Σεραφείμ Ε. Πούλος Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγητής Ωκεανογραφίας & Φυσικής Γεωγραφίας (08/03/16) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: poulos[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4143 - Fax: 210 724 7569

Βασιλική Π. Κιντή Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Επιστήμης και Αναλυτικής Γραφείο: ... (...)
Φιλοσοφίας του 20ου Αιώνα (09/06/16) E-mail: vkindi[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5535 - Fax: 210 727 5530

Βασίλειος Ε. Καρακώστας Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Καθηγητής Φιλοσοφίας της Φυσικής (10/06/16) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: karakost[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5534 - Fax: 210 727 5530

Ηλίας Σ. Μανωλάκος Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος: Αρχιτεκτονικές -  Γραφείο: Β 23
Υλοποιήσεις - Διεπιστημονικές Εφαρμογές (27/06/16) E-mail: eliasm[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5312 - Fax: 210 727 ...

Χαρίκλεια Γ. Ντρίνια Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγήτρια Παλαιοοικολογίας - Στρωματογραφίας  Γραφείο: ... (...)
Ιζηματογενών Ακολουθιών (29/06/16) E-mail: cntrinia[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4394 - Fax: 210 724 7322

Κωνσταντίνος Ι. Καρτάλης Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας (13/07/16) Γραφείο: 7 (V...)
  E-mail: ckartali[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6926 - Fax: 210 727 6774

Βασιλική Γ. Αλεπόρου - Μαρίνου Τμήμα: Βιολογίας
Καθηγήτρια Βιοχημικής Γενετικής & Γενετικής Ανθρώπου (04/08/16) Γραφείο: 3 (VΙ+8)
  E-mail: valepor[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4629 - Fax: 210 727 4318

Σωτήριος Θ. Νοτάρης Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Αριθμητικής Ανάλυσης με έμφαση στην Γραφείο: 225 (...)
Προσεγγιστική Θεωρία (29/08/16) E-mail: notaris[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6389 - Fax: 210 727 6398

Ευστράτιος Δ. Βαλάκος Τμήμα: Βιολογίας
Καθηγητής Συγκριτικής Φυσιολογίας Ζώων: Γραφείο: 69 (IX+12)
Οικοφυσιολογίας (30/08/16) E-mail: evalakos[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4376 - Fax: 210 727 4635

Αριστείδης Ι. Κοντογεώργης Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Άλγεβρας (31/08/16) Γραφείο: 201 (...)
  E-mail: kontogar[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6509 - Fax: 210 727 6378

Νικόλαος Σ. Χριστοδουλάκης Τμήμα: Βιολογίας
Καθηγητής Ανατομίας Φυτών (31/08/16) Γραφείο: 19 (VΙ+4)
  E-mail: nchristo[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4650 - Fax: 210 727 4702

Σταύρος Γ. Κολλιόπουλος Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Σχεδιασμού & Ανάλυσης Αλγορίθμων (06/09/16) Γραφείο: Β 6
  E-mail: sgk[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5108 - Fax: 210 727 5114

Αντώνιος Δ. Οικονόμου Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας (06/09/16) Γραφείο: 330 (...)
  E-mail: aeconom[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6351 - Fax: 210 727 6381

Παναγιώτης Α. Ροντογιάννης Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Θεωρίας Γλωσσών Προγραμματισμού (06/09/16) Γραφείο: Β8
  E-mail: prondo[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5102 - Fax: 210 727 ...

Ιωάννης Μ. Σμαραγδάκης Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Καθηγητής Τεχνολογίας Λογισμικού: Αρχιτεκτονικές, Γραφείο: Α 55
Σχεδίαση, Τεχνικές, Εργαλεία, Περιβάλλοντα (06/09/16) E-mail: smaragd[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5311 - Fax: 210 727 ...

Γεράσιμος Π. Τσελέντης Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγητής Σεισμολογίας - Ιστορικής Σεισμολογίας (22/12/16) Γραφείο: ...
  E-mail: gtselentis[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4428 - Fax: 210 727 ...

Φοίβος Π. Μαυρόπουλος Τμήμα: Φυσικής
Καθηγητής Στατιστικής Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης (22/08/17) Γραφείο: 14 (ΙΙ-2)
  E-mail: fmavrop[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6893 - Fax: 210 727 6711

Αναστάσιος Α. Λεγάκις Τμήμα: Βιολογίας
Καθηγητής Ζωϊκής Ποικιλότητας (13/09/17) Γραφείο: 28 (IV+12)
  E-mail: alegakis[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4372 - Fax: 210 727 4604

Σοφία Θ. Ριζοπούλου Τμήμα: Βιολογίας
Καθηγήτρια Οικοφυσιολογίας Φυτών (13/09/17) Γραφείο: 8 (VI+4)
  E-mail: srhizop[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4513 - Fax: 210 727 4702

Γεώργιος Ν. Γκότσης Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Καθηγητής Μεθοδολογίας & Ιστορίας της Οικονομικής (13/09/17) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: ggotsis[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5537 - Fax: 210 727 5530

Γεράσιμος Κ. Μπαρμπάτης Τμήμα: Μαθηματικών
Καθηγητής Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων (13/09/17) Γραφείο: 221 (...)
  E-mail: gbarbatis[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6406 - Fax: 210 727 6398

Αναστάσιος Σ. Οικονόμου Τμήμα: Χημείας
Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας - Χημικής Οργανολογίας (03/11/17) Γραφείο: 7 (...)
  E-mail: aeconomo[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4298 - Fax: 210 727 4750

Νικόλαος Σ. Θωμαΐδης Τμήμα: Χημείας
Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας (09/02/18) Γραφείο: 10 (...)
  E-mail: ntho[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4317 - Fax: 210 727 4750

Απόστολος Ι. Αλεξόπουλος Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Καθηγητής Τεκτονικής Γεωλογίας - Υδρογεωλογίας (12/04/18) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: aalexopoulos[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4447 - Fax: 210 727 4096

Εμμανουήλ Π. Πατηνιώτης Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Καθηγητής Ιστορίας των Επιστημών και των Γραφείο: ... (...)
Τεχνικών στους Νεότερους Χρόνους (12/04/18) E-mail: mpatin[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5514 - Fax: 210 727 5530

Ανδρέας Α. Δανόπουλος Τμήμα: Χημείας
Καθηγητής Ανόργανης Χημείας (16/05/18) Γραφείο: ...
  E-mail: adanop[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4434 - Fax: 210 727 4782

Αριστείδης Ν. Χατζής Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Καθηγητής Φιλοσοφίας & Θεωρίας Θεσμών & Δικαίου (17/07/18) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: ahatzis[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5565 - Fax: 210 727 5530

Αριστοτέλης Α. Τύμπας Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Καθηγητής Ιστορίας της Τεχνολογίας στους Γραφείο: ... (...)
Νεότερους Χρόνους (10/08/18) E-mail: tympas[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5544 - Fax: 210 727 5530