Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Αναπληρωτές Καθηγητές

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 31/12/2015)

Παναγιώτης Γ. Σταυρινός Τμήμα: Μαθηματικών
Αν. Καθηγητής Διαφορικής Γεωμετρίας, Γεωμετρίας των Χώρων Γραφείο: 322 (...)
Finsler και Εφαρμογών της (05/06/91) E-mail: pstavrin[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6416 - Fax: 210 727 6378

Μαρία Κ. Παπατριανταφύλλου Τμήμα: Μαθηματικών
Αν. Καθηγήτρια Ολικής Ανάλυσης, Τοπολογικών Αλγεβρών & Γραφείο: 203 (...)
Θεωρίας Δραγμάτων (25/07/91) E-mail: mpapatr[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6349 - Fax: 210 727 6398

Νικόλαος Ν. Παπαδάτος Τμήμα: Μαθηματικών
Αν. Καθηγητής Πιθανοτήτων & Στατιστικής (10/10/95) Γραφείο: 328 (...)
  E-mail: npapadat[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6353 - Fax: 210 727 6381

Πέτρος Ι. Ιωάννου Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Μη Γραμμικών Γραφείο: 32 (IV...)
Δυναμικών Συστημάτων (23/08/96) E-mail: pjioannou[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6910 - Fax: 210 727 ...

Κωνσταντίνος Α. Μηλολιδάκης Τμήμα: Μαθηματικών
Αν. Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας: Γραφείο: 224 (...)
Στοχαστικών Προτύπων (07/07/97) E-mail: cmelol[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6342 - Fax: 210 727 6381

Μαρία Λ. Σακελλαριάδου Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγήτρια Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας (18/02/00) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: msakel[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6905 - Fax: 210 727 ...

Μαρία - Αικατερίνη Σ. Καλαμιώτου - Φιμερέλη Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγήτρια Πειραματικής Φυσικής Γραφείο: 11 (II-8)
Στερεάς Κατάστασης (06/09/02) E-mail: mcalam[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6778 - Fax: 210 727 6711

Απόστολος Ι. Αλεξόπουλος Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Αν. Καθηγητής Τεκτονικής Γεωλογίας - Γραφείο: ... (...)
Υδρογεωλογίας (24/09/02) E-mail: aalexopoulos[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4447 - Fax: 210 727 4096

Ηλίας Σ. Μανωλάκος Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Αν. Καθηγητής Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος: Γραφείο: Β 23
Αρχιτεκτονικές - Υλοποιήσεις (17/04/03) E-mail: eliasm[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5312 - Fax: 210 727 ...

Βασιλική Γ. Αλεπόρου - Μαρίνου Τμήμα: Βιολογίας
Αν. Καθηγήτρια Βιοχημικής & Μοριακής Γενετικής (21/05/03) Γραφείο: 3 (VΙ+8)
  E-mail: valepor[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4629 - Fax: 210 727 4318

Αθηνούλα Λ. Πέτρου Τμήμα: Χημείας
Αν. Καθηγήτρια Ανόργανης Χημείας (21/08/03) Γραφείο: 12 (...)
  E-mail: athpetrou[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4445 - Fax: 210 727 4782

Θεοδόσιος Ι. Χριστοδουλάκης Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής Στοιχειωδών Γραφείο: ... (...)
Σωματιδίων & Κβαντικής Βαρύτητος (27/08/03) E-mail: tchris[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6941 - Fax: 210 727 6987

Διονύσιος Δ. Λάππας Τμήμα: Μαθηματικών
Αν. Καθηγητής Ομάδων Μετασχηματισμών - Γραφείο: 210 (...)
Ολικής Γεωμετρίας Riemann (18/06/04) E-mail: dlappas[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6394 - Fax: 210 727 6378

Κωνσταντίνος Ι. Καρτάλης Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας (30/06/06) Γραφείο: 7 (V...)
  E-mail: ckartali[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6926 - Fax: 210 727 6774

Κωνσταντίνος Θ. Παπαβασιλείου Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Αν. Καθηγητής Κοιτασματολογίας: Υποθαλάσσιου Γραφείο: ... (...)
Ορυκτού Πλούτου (01/08/06) E-mail: papavas[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4216 - Fax: 210 727 4399

Ανδρέας Δ. Κούτσελος Τμήμα: Χημείας
Αν. Καθηγητής Φυσικοχημείας - Γραφείο: 11 (...)
Στατιστικής Μηχανικής (21/08/06) E-mail: akoutsel[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4536 - Fax: 210 727 4752

Αλεξανδρος Ι. Καρανίκας Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής Γραφείο: 17 (Ι...)
Στοιχειωδών Σωματιδίων (31/01/07) E-mail: akaranik[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6980 - Fax: 210 727 6987

Γεράσιμος Ε. Μπαρμπάτης Τμήμα: Μαθηματικών
Αν. Καθηγητής Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων (19/03/07) Γραφείο: 221 (...)
  E-mail: gbarbatis[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6406 - Fax: 210 727 6398

Αντώνιος Δ. Οικονόμου Τμήμα: Μαθηματικών
Αν. Καθηγητής Στοχαστικής Επιχειρησιακής Γραφείο: 330 (...)
Έρευνας (02/05/07) E-mail: aeconom[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6351 - Fax: 210 727 6381

Βασιλική Ι. Κουσκουνά - Τσιμπιδάρου Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Αν. Καθηγήτρια Σεισμολογίας - Γραφείο: ... (...)
Σεισμολογίας Ελλάδος (16/08/07) E-mail: vkouskouna[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4421 - Fax: 210 727 ...

Αλέξανδρος Ζ. Ελευθεριάδης Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Αν. Καθηγητής Τεχνολογιών Υπηρεσιών Γραφείο: Α 40
Πληροφορικής & Επικοινωνιών (31/10/07) E-mail: eleft[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5210 - Fax: 211 268 6853

Κυριάκος Χ. Γεωργίου Τμήμα: Βιολογίας
Αν. Καθηγητής Φυσιολογίας Φυτών (28/08/08) Γραφείο: 26 (VΙ+4)
  E-mail: kgeorghi[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4656 - Fax: 210 727 4702

Παναγιώτης Α. Ροντογιάννης Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Αν. Καθηγητής Θεωρίας Γλωσσών Γραφείο: Β 8
Προγραμματισμού (28/08/08) E-mail: prondo[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5102 - Fax: 210 727 ...

Νικόλαος Σ. Χριστοδουλάκης Τμήμα: Βιολογίας
Αν. Καθηγητής Ανατομίας Φυτών (29/08/08) Γραφείο: 19 (VΙ+4)
  E-mail: nchristo[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4650 - Fax: 210 727 4702

Γεώργιος Θ. Κουρουπέτρογλου Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Αν. Καθηγητής Προσβασιμότητας Συστημάτων Πληρ/κής & Γραφείο: Β 13
Τηλεπικοινωνιών - Τεχνολογίες Σήματος Φωνής (24/12/08) E-mail: koupe[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5305 - Fax: 210 727 5193

Διαμαντής Κ. Σίδερης Τμήμα: Βιολογίας
Αν. Καθηγητής Βιοχημείας Γραφείο: 8 (V+8)
Ευκαριωτικών Οργανισμών (14/05/09) E-mail: dsideris[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4515 - Fax: 210 727 4158

Μαρία Β. Τόμπρου - Τζέλλα Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγήτρια Φυσικής Ατμόσφαιρας - Γραφείο: 16 (V...)
Ατμοσφαιρικού Οριακού Στρώματος (30/07/09) E-mail: mtombrou[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6935 - Fax: 210 729 5281

Γεώργιος Μ. Χαλικιάς Τμήμα: Μαθηματικών
Αν. Καθηγητής Μαθηματικής Ανάλυσης: Γραφείο: 328 (...)
Αριθμητικής Γραμμικής Άλγεβρας (02/09/09) E-mail: ghalikias[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 ... - Fax: 210 727 6398

Ιωάννης Μ. Σμαραγδάκης Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Αν. Καθηγητής Τεχνολογίας Λογισμικού: Αρχιτεκτονικές, Γραφείο: Α 55
Σχεδίαση, Τεχνικές, Εργαλεία, Περιβάλλοντα (04/09/09) E-mail: smaragd[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5311 - Fax: 210 727 ...

Δέσποινα Ε. Χατζηδημητρίου Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Οπτικής (04/09/09) Γραφείο: 16 (IV...)
  E-mail: deshatzi[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6721 - Fax: 210 727 6721

Ελπίδα Σ. Τζαφέστα Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Αν. Καθηγήτρια Τεχνητής Νοημοσύνης (04/09/09) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: etzafestas[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5522 - Fax: 210 727 5530

Παναγιώτα Π. Μαρκάκη Τμήμα: Χημείας
Αν. Καθηγήτρια Χημείας Τροφίμων & Γραφείο: 7 (...)
Τοξικολογίας Τροφίμων (11/11/09) E-mail: markaki[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4489 - Fax: 210 727 4476

Σοφία Θ. Ριζοπούλου Τμήμα: Βιολογίας
Αν. Καθηγήτρια Οικοφυσιολογίας Φυτών (28/04/10) Γραφείο: 8 (VI+4)
  E-mail: srhizop[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4513 - Fax: 210 727 4702

Ευστράτιος Δ. Βαλάκος Τμήμα: Βιολογίας
Αν. Καθηγητής Συγκριτικής Φυσιολογίας Ζώων: Γραφείο: 69 (IX+12)
Οικοφυσιολογίας (31/05/10) E-mail: evalakos[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4376 - Fax: 210 727 4635

Αριστείδης Ι. Κοντογεώργης Τμήμα: Μαθηματικών
Αν. Καθηγητής Θεωρίας Αριθμών με έφαση στη Στοιχειώδη Γραφείο: 201 (...)
Αριθμοθεωρία και στις Διοφαντικές Εξισώσεις (07/06/10) E-mail: kontogar[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6509 - Fax: 210 727 6378

Αθανάσιος Χ. Πρωτόπαπας Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Αν. Καθηγητής Γνωσιακής Επιστήμης (07/06/10) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: aprotopapas[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5540 - Fax: 210 727 5530

Γεώργιος Κ. Παπαδογιαννάκης Τμήμα: Χημείας
Αν. Καθηγητής Βιομηχανικής Χημείας & Γραφείο: ... (...)
Κατάλυσης (11/06/10) E-mail: papadogianakis[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4235 - Fax: 210 722 1800

Γεώργιος Ν. Γκότσης Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Αν. Καθηγητής Μεθοδολογίας & Ιστορίας της Πολιτικής Γραφείο: ... (...)
Επιστήμης & Οικονομικής (07/07/10) E-mail: ggotsis[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5537 - Fax: 210 727 5530

Αναστάσιος Α. Λεγάκις Τμήμα: Βιολογίας
Αν. Καθηγητής Ζωϊκής Ποικιλότητας (19/07/10) Γραφείο: 28 (IV+12)
  E-mail: alegakis[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4372 - Fax: 210 727 4604

Παναγιώτα Φ. Παπαζαφείρη Τμήμα: Βιολογίας
Αν. Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ζώων (29/07/10) Γραφείο: 47 (VIIIb+12)
  E-mail: ppapaz[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4665 - Fax: 210 727 4635

Κωνσταντίνος Ι. Αϊδίνης Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Ηλεκτρονικής Φυσικής (20/08/10) Γραφείο: 26 (V...)
  E-mail: caidinis[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6875 - Fax: 210 727 ...

Κλεονίκη Μ. Λάμνησου Τμήμα: Βιολογίας
Αν. Καθηγήτρια Γενετικής - Μοριακής Γραφείο: 2 (VΙ+8)
Γενετικής Ανθρώπου (31/08/10) E-mail: klamnis[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4636 - Fax: 210 727 4318

Βασίλειος Ε. Καρακώστας Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Αν. Καθηγητής Μεθοδολογίας & Φιλοσοφίας Γραφείο: ... (...)
της Φυσικής (31/08/10) E-mail: karakost[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5534 - Fax: 210 727 5530

Βασιλική Π. Κιντή Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Αν. Καθηγήτρια Αναλυτικής Φιλοσοφίας του 20ου Αιώνα Γραφείο: ... (...)
και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (31/08/10) E-mail: vkindi[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5535 - Fax: 210 727 5530

Σταύρος Γ. Κολλιόπουλος Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Αν. Καθηγητής Σχεδιασμού & Γραφείο: Β 6
Ανάλυσης Αλγορίθμων (02/11/10) E-mail: sgk[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5108 - Fax: 210 727 5114

Μαρία Π. Λιούνη Τμήμα: Χημείας
Αν. Καθηγήτρια Βιομηχανικής Χημείας - Γραφείο: ... (...)
Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών (29/11/10) E-mail: mliouni[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4327 - Fax: 210 722 1800

Διδώ Σ. Βασιλακοπούλου Τμήμα: Βιολογίας
Αν. Καθηγήτρια Βιοχημείας Γραφείο: 6 (V+8)
Ευκαρυωτικών Οργανισμών (20/12/10) E-mail: didovass[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4506 - Fax: 210 727 4158

Σεραφείμ Ε. Πούλος Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Αν. Καθηγητής Ωκεανογραφίας & Γραφείο: ... (...)
Γεωμορφολογίας (25/01/11) E-mail: poulos[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4143 - Fax: 210 724 7569

Χαρίκλεια Γ. Ντρίνια Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Αν. Καθηγήτρια Παλαιοοικολογίας - Γραφείο: ... (...)
Οικοστρωματογραφίας (19/05/11) E-mail: cntrinia[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4394 - Fax: 210 724 7322

Αθανάσιος Ι. Γκιμήσης Τμήμα: Χημείας
Αν. Καθηγητής Οργανικής Χημείας: Σύνθεσης & Μελέτης Γραφείο: ... (...)
Βιοδραστικών Ενώσεων (01/06/11) E-mail: gimisis[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4298 - Fax: 210 727 4761

Κωνσταντίνος Δ. Μεθενίτης Τμήμα: Χημείας
Αν. Καθηγητής Ανόργανης Χημείας: Γραφείο: ... (...)
Βιοανόργανης - Κατάλυσης (01/06/11) E-mail: methenitis[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4457 - Fax: 210 727 4782

Σωτήριος Θ. Νοτάρης Τμήμα: Μαθηματικών
Αν. Καθηγητής Αριθμητικής Ανάλυσης: Θεωρίας Γραφείο: 225 (...)
Προσεγγίσεων & Αριθμητικής Ολοκλήρωσης (01/06/11) E-mail: notaris[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6389 - Fax: 210 727 6398

Αριστείδης Ν. Χατζής Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Αν. Καθηγητής Φιλοσοφίας & Θεωρίας Γραφείο: ... (...)
Θεσμών & Δικαίου (18/08/11) E-mail: ahatzis[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5565 - Fax: 210 727 5530

Μαρία Α. Βασιλείου Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγήτρια Πειραματικής Φυσικής Γραφείο: Β 33 (...)
Στοιχειωδών Σωματιδίων (30/08/11) E-mail: mvasili[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6880 - Fax: 210 727 6987

     
Δημήτριος Δ. Φακίνoς Τμήμα: Μαθηματικών
Αν. Καθηγητής Εφαρμοσμένων Πιθανοτήτων - Γραφείο: 334 (...)
Επιχειρησιακής Έρευνας (12/12/11) E-mail: dfakinos[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6356 - Fax: 210 727 6381

Αφροδίτη Π. Τσαλγατίδου Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Αν. Καθηγήτρια Ανάλυσης & Σχεδίασης Γραφείο: Β 2
Πληροφοριακών Συστημάτων (30/12/11) E-mail: atsalga[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5206 - Fax: 210 727 5214

Δανιήλ Β. Δανιηλίδης Τμήμα: Βιολογίας
Αν. Καθηγητής Οικολογίας & Γραφείο: 15 (VIIIb+4)
Συστηματικής Μικροφυκών (11/04/12) E-mail: ddaniel[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4353 - Fax: 210 727 4885

Ευστάθιος Γ. Στυλιάρης Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Πειραματικής Πυρηνικής Φυσικής (21/06/12) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: stiliaris[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6882 - Fax: 210 727 6987

Γεώργιος Β. Βούλγαρης Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Πειραματικής Φυσικής Γραφείο: B-6 (V...)
Στοιχειωδών Σωματιδίων (04/07/12) E-mail: gvoulgaris[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6949 - Fax: 210 727 6949

Έλενα Α. Φλόκα Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγήτρια Φυσικής της Ατμόσφαιρας (01/08/12) Γραφείο: 19 (V...)
  E-mail: efloca[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6706 - Fax: 210 729 5281

Ευθυμία Π. Βερυκίου - Παπασπυριδάκου Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Αν. Καθηγήτρια Φυσικής Γεωγραφίας (09/08/12) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: verikiou[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4145 - Fax: 210 727 ...

Φώτιος Κ. Διάκονος Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής Γραφείο: 33 (V...)
Στοιχειωδών Σωματιδίων (27/08/12) E-mail: fdiakono[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6952 - Fax: 210 727 6987

Νικόλαος Β. Σαρλής Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Πειραματικής Φυσικής Γραφείο: 2 (IV-8)
Στερεάς Κατάστασης (31/12/12) E-mail: nsarlis[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6736 - Fax: 210 727 6711

Μαριλένα Κ. Μητρούλη Τμήμα: Μαθηματικών
Αν. Καθηγήτρια Αριθμητικής Ανάλυσης: Γραφείο: 228 (...)
Αριθμητικής Γραμμικής Άλγεβρας (30/01/13) E-mail: mmitroul@math.uoa.gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6390 - Fax: 210 727 6398

Ευστάθιος Π. Χατζηευθυμιάδης Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Αν. Καθηγητής Συστημάτων Λογισμικού Γραφείο: Β 14
Υψηλής Κλίμακας (15/02/13) E-mail: shadj[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5148 - Fax: 210 727 5214

Αναστάσιος Σ. Οικονόμου Τμήμα: Χημείας
Αν. Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας - Γραφείο: 7 (...)
Χημικής Οργανολογίας (29/03/13) E-mail: aeconomo[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4298 - Fax: 210 727 4750

Δρακούλης Π. Νικολινάκος Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Αν. Καθηγητής Φιλοσοφίας του Νού (16/04/13) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: dnikolin[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5539 - Fax: 210 727 5530

Αριστοτέλης Α. Τύμπας Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Αν. Καθηγητής Ιστορίας της Τεχνολογίας στους Γραφείο: ... (...)
Νεότερους Χρόνους (16/04/13) E-mail: tympas[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5544 - Fax: 210 727 5530

Εμμανουήλ Π. Πατηνιώτης Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Αν. Καθηγητής Ιστορίας των Επιστημών και των Γραφείο: ... (...)
Τεχνικών στους Νεότερους Χρόνους (18/04/13) E-mail: mpatin[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5514 - Fax: 210 727 5530

Ανδρέας Β. Τζάνης Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Αν. Καθηγητής Γεωφυσικής - Εφαρμοσμένης Γραφείο: ... (...)
Γεωφυσικής (21/06/13) E-mail: atzanis[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4785 - Fax: 210 727 4787

Νικόλαος Σ. Θωμαΐδης Τμήμα: Χημείας
Αν. Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας (21/06/13) Γραφείο: 10 (...)
  E-mail: ntho[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4317 - Fax: 210 727 4750

Ελένη Α. Αρχοντάκη Τμήμα: Χημείας
Αν. Καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας (15/07/13) Γραφείο: 7α (...)
  E-mail: archontaki[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4756 - Fax: 210 727 4750

Δέσποινα Γ. Δεληγιώργη Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγήτρια Φυσικής της Ατμόσφαιρας (01/08/13) Γραφείο: 5 (V...)
  E-mail: despo[at]phys.uoa[dot]gr
Ιστοθέση Ερευνητικής Ομάδας - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6924 - Fax: 210 601 8677

Γεώργιος Α. Διαμάντης Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής Γραφείο: 7 (I...)
Στοιχειωδών Σωματιδίων (28/08/13) E-mail: gdiam[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6970 - Fax: 210 727 6987

Δημήτριος Α. Φασουλιώτης Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Πειραματικής Φυσικής Γραφείο: 36 (V...)
Στοιχειωδών Σωματιδίων (28/08/13) E-mail: dfassoul[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6955 - Fax: 210 727 6987

Βασίλειος Κ. Γεωργαλάς Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής Γραφείο: ... (...)
Στοιχειωδών Σωματιδίων (06/09/13) E-mail: vgeorgal[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6971 - Fax: 210 727 6987

Κωνσταντίνος Ν. Μουτούσης Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Αν. Καθηγητής Γνωστικής Ψυχολογίας (25/06/14) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: kmoutou[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5529 - Fax: 210 727 5530

Νίκη - Νικολέττα Η. Ευελπίδου Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Αν. Καθηγήτρια Γεωμορφολογίας με Αξιοποίηση Μεθόδων Πλη- Γραφείο: ... (...)
ροφορικής & Γεωγ/κων Συστημάτων Πληροφοριών (30/06/14) E-mail: evelpidou[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4297 - Fax: 210 727 4927

Ουρανία Η. Τσιτσιλώνη Τμήμα: Βιολογίας
Αν. Καθηγήτρια Ανοσολογίας (29/12/14) Γραφείο: 51 (VIIIb+12)
  E-mail: rtsitsil[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4215 - Fax: 210 727 4635

Παναγιώτης Χ. Βουδούρης Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Αν. Καθηγητής Ορυκτολογίας (20/02/15) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: voudouris[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4129 - Fax: 210 727

Βασίλειος Κ. Σπανός Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής Γραφείο: ... (...)
Στοιχειωδών Σωματιδίων (07/04/15) E-mail: vspanos[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6967 - Fax: 210 727 6987

Σπυρίδων Π. Γαρδέλης Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Πειραματικής Φυσικής Γραφείο: 33 (IV-4)
Στερεάς Κατάστασης (07/05/15) E-mail: sgardelis[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6985 - Fax: 210 727 6711

Αντώνιος Ε. Χατζημωϋσής Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Αν. Καθηγητής Σύγχρονης Φιλοσοφίας (22/05/15) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: ahatzimoysis[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5563 - Fax: 210 727 5530

Ασημίνα Π. Αντωναράκου Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Αν. Καθηγήτρια Μικροπαλαιοντολογίας (08/06/15) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: aantonar[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4166 - Fax: 210 727 ...

Ευτέρπη Χ. Κοσκερίδου Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Αν. Καθηγήτρια Παλαιοντολογίας Ασπονδύλων (08/06/15) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: ekosker[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4165 - Fax: 210 724 7322

Άγγελος Ι. Κιαγιάς Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Αν. Καθηγητής Κρυπτογραφίας & Ασφάλειας (08/06/15) Γραφείο: Α 33
  E-mail: aggelos[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5239 - Fax: 210 727 5333

Ιωάννης Κ. Κοτρώνης Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Αν. Καθηγητής Τεχνικών & Εφαρμογών Παράλληλου Γραφείο: Β 2
Προγραμματισμού (08/06/15) E-mail: cotronis[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5223 - Fax: 210 727 5214

Δήμητρα - Ισιδώρα Ν. Ρουσσοπούλου Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Αν. Καθηγήτρια Τεχνολογιών Λογισμικού Κατανεμημένων Γραφείο: Α 38
Υπολογιστικών Συστημάτων (08/06/15) E-mail: mema[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5157 - Fax: 210 727 5214

Διονύσιος Ι. Ρεΐσης Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Οργάνωσης Συστημάτων Γραφείο: 21 (ΙV...)
Υπολογιστών (08/06/15) E-mail: dreisis[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6708 - Fax: 210 727 6801

Περσεφόνη Μεγαλοφώνου Τμήμα: Βιολογίας
Αν. Καθηγήτρια Ιχθυολογίας (07/07/15) Γραφείο: 30 (VI+12)
  E-mail: pmegalo[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4620 - Fax: 210 727 4620

Ιωάννης Τρουγκάκος Τμήμα: Βιολογίας
Αν. Καθηγητής Βιολογίας Ζωϊκού Κυττάρου & Γραφείο: 32 (Χ+8)
Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας (07/07/15) E-mail: itrougakos[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4555 - Fax: 210 727 4742

Παναγιώτης Α. Κυρίτσης Τμήμα: Χημείας
Αν. Καθηγητής Ανόργανης Χημείας (12/08/15) Γραφείο: 4 (...)
  E-mail: kyritsis[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4268 - Fax: 210 727 4782

Παναγούλα Δ. Κόλλια Τμήμα: Βιολογίας
Αν. Καθηγήτρια Μοριακής Γενετικής Ανθρώπου (01/10/15) Γραφείο: 17 (VΙ+8)
  E-mail: pankollia[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4041 - Fax: 210 727 4318

Ιωάννης Α. Ζαμπετάκης Τμήμα: Χημείας
Αν. Καθηγητής Χημείας Τροφίμων (11/11/15) Γραφείο: 3 (...)
  E-mail: izabet[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4663 - Fax: 210 727 4476

Γεώργιος Α. Σουλιώτης Τμήμα: Χημείας
Αν. Καθηγητής Φυσικοχημείας - Γραφείο: 13 (...)
Πυρηνικής Χημείας (13/11/15) E-mail: soulioti[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4539 - Fax: 210 727 4752

Δημοσθένης Ν. Σταμόπουλος Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Πειραματικής Φυσικής Γραφείο: 35 (IV-4)
Στερεάς Κατάστασης (08/12/15) E-mail: densta[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6823- Fax: 210 727 6711

Αριάδνη Π. Αργυράκη Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Αν. Καθηγήτρια Γεωχημείας (16/12/15) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: argyraki[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4314 - Fax: 210 727 4399

Σπυρίδων Κοΐνης Τμήμα: Χημείας
Αν. Καθηγητής Ανόργανης Χημείας - Κατάλυσης (22/03/16) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: koinis[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4458 - Fax: 210 727 4782