Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Αναπληρωτές Καθηγητές

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 31/08/2018)

Δημήτριος Δ. Φακίνoς Τμήμα: Μαθηματικών
Αν. Καθηγητής Εφαρμοσμένων Πιθανοτήτων - Γραφείο: 334 (...)
Επιχειρησιακής Έρευνας (05/06/91) E-mail: dfakinos[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6356 - Fax: 210 727 6381

Μαρία Κ. Παπατριανταφύλλου Τμήμα: Μαθηματικών
Αν. Καθηγήτρια Ολικής Ανάλυσης, Τοπολογικών Αλγεβρών & Γραφείο: 203 (...)
Θεωρίας Δραγμάτων (25/07/91) E-mail: mpapatr[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6349 - Fax: 210 727 6398

Νικόλαος Ν. Παπαδάτος Τμήμα: Μαθηματικών
Αν. Καθηγητής Πιθανοτήτων & Στατιστικής (10/10/95) Γραφείο: 328 (...)
  E-mail: npapadat[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6353 - Fax: 210 727 6381

Κωνσταντίνος Α. Μηλολιδάκης Τμήμα: Μαθηματικών
Αν. Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας: Γραφείο: 224 (...)
Στοχαστικών Προτύπων (07/07/97) E-mail: cmelol[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6342 - Fax: 210 727 6381

Μαρία Λ. Σακελλαριάδου Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγήτρια Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας (18/02/00) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: msakel[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6905 - Fax: 210 727 ...

Θεοδόσιος Ι. Χριστοδουλάκης Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής Στοιχειωδών Γραφείο: ... (...)
Σωματιδίων & Κβαντικής Βαρύτητος (27/08/03) E-mail: tchris[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6941 - Fax: 210 727 6987

Διονύσιος Δ. Λάππας Τμήμα: Μαθηματικών
Αν. Καθηγητής Ομάδων Μετασχηματισμών - Γραφείο: 210 (...)
Ολικής Γεωμετρίας Riemann (18/06/04) E-mail: dlappas[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6394 - Fax: 210 727 6378

Ανδρέας Δ. Κούτσελος Τμήμα: Χημείας
Αν. Καθηγητής Φυσικοχημείας - Γραφείο: 11 (...)
Στατιστικής Μηχανικής (21/08/06) E-mail: akoutsel[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4536 - Fax: 210 727 4752

Αλεξανδρος Ι. Καρανίκας Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής Γραφείο: 17 (Ι...)
Στοιχειωδών Σωματιδίων (31/01/07) E-mail: akaranik[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6980 - Fax: 210 727 6987

Βασιλική Ι. Κουσκουνά - Τσιμπιδάρου Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Αν. Καθηγήτρια Σεισμολογίας - Γραφείο: ... (...)
Σεισμολογίας Ελλάδος (16/08/07) E-mail: vkouskouna[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4421 - Fax: 210 727 ...

Γεώργιος Θ. Κουρουπέτρογλου Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Αν. Καθηγητής Προσβασιμότητας Συστημάτων Πληρ/κής & Γραφείο: Β 13
Τηλεπικοινωνιών - Τεχνολογίες Σήματος Φωνής (24/12/08) E-mail: koupe[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5305 - Fax: 210 727 5193

Διαμαντής Κ. Σίδερης Τμήμα: Βιολογίας
Αν. Καθηγητής Βιοχημείας Γραφείο: 8 (V+8)
Ευκαριωτικών Οργανισμών (14/05/09) E-mail: dsideris[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4515 - Fax: 210 727 4158

Μαρία Β. Τόμπρου - Τζέλλα Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγήτρια Φυσικής Ατμόσφαιρας - Γραφείο: 16 (V...)
Ατμοσφαιρικού Οριακού Στρώματος (30/07/09) E-mail: mtombrou[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6935 - Fax: 210 729 5281

Ελπίδα Σ. Τζαφέστα Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Αν. Καθηγήτρια Τεχνητής Νοημοσύνης (04/09/09) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: etzafestas[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5522 - Fax: 210 727 5530

Δέσποινα Ε. Χατζηδημητρίου Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Οπτικής (04/09/09) Γραφείο: 16 (IV...)
  E-mail: deshatzi[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6721 - Fax: 210 727 6721

Παναγιώτα Π. Μαρκάκη Τμήμα: Χημείας
Αν. Καθηγήτρια Χημείας Τροφίμων & Γραφείο: 7 (...)
Τοξικολογίας Τροφίμων (11/11/09) E-mail: markaki[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4489 - Fax: 210 727 4476

Γεώργιος Κ. Παπαδογιαννάκης Τμήμα: Χημείας
Αν. Καθηγητής Βιομηχανικής Χημείας & Γραφείο: ... (...)
Κατάλυσης (11/06/10) E-mail: papadogianakis[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4235 - Fax: 210 722 1800

Παναγιώτα Φ. Παπαζαφείρη Τμήμα: Βιολογίας
Αν. Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ζώων (29/07/10) Γραφείο: 47 (VIIIb+12)
  E-mail: ppapaz[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4665 - Fax: 210 727 4635

Κωνσταντίνος Ι. Αϊδίνης Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Ηλεκτρονικής Φυσικής (20/08/10) Γραφείο: 26 (V...)
  E-mail: caidinis[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6875 - Fax: 210 727 ...

Κλεονίκη Μ. Λάμνησου Τμήμα: Βιολογίας
Αν. Καθηγήτρια Γενετικής - Μοριακής Γραφείο: 2 (VΙ+8)
Γενετικής Ανθρώπου (31/08/10) E-mail: klamnis[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4636 - Fax: 210 727 4318

Μαρία Π. Λιούνη Τμήμα: Χημείας
Αν. Καθηγήτρια Βιομηχανικής Χημείας - Γραφείο: ... (...)
Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών (29/11/10) E-mail: mliouni[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4327 - Fax: 210 722 1800

Διδώ Σ. Βασιλακοπούλου Τμήμα: Βιολογίας
Αν. Καθηγήτρια Βιοχημείας Γραφείο: 6 (V+8)
Ευκαρυωτικών Οργανισμών (20/12/10) E-mail: didovass[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4506 - Fax: 210 727 4158

Αθανάσιος Ι. Γκιμήσης Τμήμα: Χημείας
Αν. Καθηγητής Οργανικής Χημείας: Σύνθεσης & Μελέτης Γραφείο: ... (...)
Βιοδραστικών Ενώσεων (01/06/11) E-mail: gimisis[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4298 - Fax: 210 727 4761

Κωνσταντίνος Δ. Μεθενίτης Τμήμα: Χημείας
Αν. Καθηγητής Ανόργανης Χημείας: Γραφείο: ... (...)
Βιοανόργανης - Κατάλυσης (01/06/11) E-mail: methenitis[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4457 - Fax: 210 727 4782

Μαρία Α. Βασιλείου Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγήτρια Πειραματικής Φυσικής Γραφείο: Β 33 (...)
Στοιχειωδών Σωματιδίων (30/08/11) E-mail: mvasili[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6880 - Fax: 210 727 6987

Γεώργιος Μ. Χαλικιάς Τμήμα: Μαθηματικών
Αν. Καθηγητής Μαθηματικής Ανάλυσης: Γραφείο: 328 (...)
Αριθμητικής Γραμμικής Άλγεβρας (12/12/11) E-mail: ghalikias[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 ... - Fax: 210 727 6398

Αφροδίτη Π. Τσαλγατίδου Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Αν. Καθηγήτρια Ανάλυσης & Σχεδίασης Γραφείο: Β 2
Πληροφοριακών Συστημάτων (30/12/11) E-mail: atsalga[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5206 - Fax: 210 727 5214

Ευστάθιος Γ. Στυλιάρης Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Πειραματικής Πυρηνικής Φυσικής (21/06/12) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: stiliaris[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6882 - Fax: 210 727 6987

Γεώργιος Β. Βούλγαρης Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Πειραματικής Φυσικής Γραφείο: B-6 (V...)
Στοιχειωδών Σωματιδίων (04/07/12) E-mail: gvoulgaris[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6949 - Fax: 210 727 6949

Έλενα Α. Φλόκα Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγήτρια Φυσικής της Ατμόσφαιρας (01/08/12) Γραφείο: 19 (V...)
  E-mail: efloca[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6706 - Fax: 210 729 5281

Φώτιος Κ. Διάκονος Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής Γραφείο: 33 (V...)
Στοιχειωδών Σωματιδίων (27/08/12) E-mail: fdiakono[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6952 - Fax: 210 727 6987

Νικόλαος Β. Σαρλής Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Πειραματικής Φυσικής Γραφείο: 2 (IV-8)
Στερεάς Κατάστασης (31/12/12) E-mail: nsarlis[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6736 - Fax: 210 727 6711

Μαριλένα Κ. Μητρούλη Τμήμα: Μαθηματικών
Αν. Καθηγήτρια Αριθμητικής Ανάλυσης: Γραφείο: 228 (...)
Αριθμητικής Γραμμικής Άλγεβρας (30/01/13) E-mail: mmitroul@math.uoa.gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6390 - Fax: 210 727 6398

Ευστάθιος Π. Χατζηευθυμιάδης Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Αν. Καθηγητής Συστημάτων Λογισμικού Γραφείο: Β 14
Υψηλής Κλίμακας (15/02/13) E-mail: shadj[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5148 - Fax: 210 727 5214

Δρακούλης Π. Νικολινάκος Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Αν. Καθηγητής Φιλοσοφίας του Νού (16/04/13) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: dnikolin[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5539 - Fax: 210 727 5530

Ανδρέας Β. Τζάνης Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Αν. Καθηγητής Γεωφυσικής - Εφαρμοσμένης Γραφείο: ... (...)
Γεωφυσικής (21/06/13) E-mail: atzanis[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4785 - Fax: 210 727 4787

Ελένη Α. Αρχοντάκη Τμήμα: Χημείας
Αν. Καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας (15/07/13) Γραφείο: 7α (...)
  E-mail: archontaki[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4756 - Fax: 210 727 4750

Δέσποινα Γ. Δεληγιώργη Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγήτρια Φυσικής της Ατμόσφαιρας (01/08/13) Γραφείο: 5 (V...)
  E-mail: despo[at]phys.uoa[dot]gr
Ιστοθέση Ερευνητικής Ομάδας - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6924 - Fax: 210 601 8677

Γεώργιος Α. Διαμάντης Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής Γραφείο: 7 (I...)
Στοιχειωδών Σωματιδίων (28/08/13) E-mail: gdiam[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6970 - Fax: 210 727 6987

Δημήτριος Α. Φασουλιώτης Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Πειραματικής Φυσικής Γραφείο: 36 (V...)
Στοιχειωδών Σωματιδίων (28/08/13) E-mail: dfassoul[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6955 - Fax: 210 727 6987

Βασίλειος Κ. Γεωργαλάς Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής Γραφείο: ... (...)
Στοιχειωδών Σωματιδίων (06/09/13) E-mail: vgeorgal[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6971 - Fax: 210 727 6987

Κωνσταντίνος Ν. Μουτούσης Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Αν. Καθηγητής Γνωστικής Ψυχολογίας (25/06/14) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: kmoutou[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5529 - Fax: 210 727 5530

Νίκη - Νικολέττα Η. Ευελπίδου Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Αν. Καθηγήτρια Γεωμορφολογίας με Αξιοποίηση Μεθόδων Πλη- Γραφείο: ... (...)
ροφορικής & Γεωγ/κων Συστημάτων Πληροφοριών (30/06/14) E-mail: evelpidou[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4297 - Fax: 210 727 4927

Ουρανία Η. Τσιτσιλώνη Τμήμα: Βιολογίας
Αν. Καθηγήτρια Ανοσολογίας (29/12/14) Γραφείο: 51 (VIIIb+12)
  E-mail: rtsitsil[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4215 - Fax: 210 727 4635

Παναγιώτης Χ. Βουδούρης Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Αν. Καθηγητής Ορυκτολογίας (20/02/15) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: voudouris[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4129 - Fax: 210 727

Βασίλειος Κ. Σπανός Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής Γραφείο: ... (...)
Στοιχειωδών Σωματιδίων (07/04/15) E-mail: vspanos[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6967 - Fax: 210 727 6987

Σπυρίδων Π. Γαρδέλης Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Πειραματικής Φυσικής Γραφείο: 33 (IV-4)
Στερεάς Κατάστασης (07/05/15) E-mail: sgardelis[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6985 - Fax: 210 727 6711

Αντώνιος Ε. Χατζημωϋσής Τμήμα: Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Αν. Καθηγητής Σύγχρονης Φιλοσοφίας (22/05/15) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: ahatzimoysis[at]phs.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5563 - Fax: 210 727 5530

Ασημίνα Π. Αντωναράκου Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Αν. Καθηγήτρια Μικροπαλαιοντολογίας (08/06/15) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: aantonar[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4166 - Fax: 210 727 ...

Ευτέρπη Χ. Κοσκερίδου Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Αν. Καθηγήτρια Παλαιοντολογίας Ασπονδύλων (08/06/15) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: ekosker[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4165 - Fax: 210 724 7322

Άγγελος Ι. Κιαγιάς Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Αν. Καθηγητής Κρυπτογραφίας & Ασφάλειας (08/06/15) Γραφείο: Α 33
  E-mail: aggelos[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5239 - Fax: 210 727 5333

Ιωάννης Κ. Κοτρώνης Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Αν. Καθηγητής Τεχνικών & Εφαρμογών Παράλληλου Γραφείο: Β 2
Προγραμματισμού (08/06/15) E-mail: cotronis[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5223 - Fax: 210 727 5214

Δήμητρα - Ισιδώρα Ν. Ρουσσοπούλου Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Αν. Καθηγήτρια Τεχνολογιών Λογισμικού Κατανεμημένων Γραφείο: Α 38
Υπολογιστικών Συστημάτων (08/06/15) E-mail: mema[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5157 - Fax: 210 727 5214

Διονύσιος Ι. Ρεΐσης Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Οργάνωσης Συστημάτων Γραφείο: 21 (ΙV...)
Υπολογιστών (08/06/15) E-mail: dreisis[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6708 - Fax: 210 727 6801

Περσεφόνη Μεγαλοφώνου Τμήμα: Βιολογίας
Αν. Καθηγήτρια Ιχθυολογίας (07/07/15) Γραφείο: 30 (VI+12)
  E-mail: pmegalo[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4620 - Fax: 210 727 4620

Ιωάννης Τρουγκάκος Τμήμα: Βιολογίας
Αν. Καθηγητής Βιολογίας Ζωϊκού Κυττάρου & Γραφείο: 32 (Χ+8)
Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας (07/07/15) E-mail: itrougakos[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4555 - Fax: 210 727 4742

Παναγιώτης Α. Κυρίτσης Τμήμα: Χημείας
Αν. Καθηγητής Ανόργανης Χημείας (12/08/15) Γραφείο: 4 (...)
  E-mail: kyritsis[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4268 - Fax: 210 727 4782

Παναγούλα Δ. Κόλλια Τμήμα: Βιολογίας
Αν. Καθηγήτρια Μοριακής Γενετικής Ανθρώπου (01/10/15) Γραφείο: 17 (VΙ+8)
  E-mail: pankollia[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4041 - Fax: 210 727 4318

Ιωάννης Α. Ζαμπετάκης Τμήμα: Χημείας
Αν. Καθηγητής Χημείας Τροφίμων (11/11/15) Γραφείο: 3 (...)
  E-mail: izabet[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4663 - Fax: 210 727 4476

Γεώργιος Α. Σουλιώτης Τμήμα: Χημείας
Αν. Καθηγητής Φυσικοχημείας - Γραφείο: 13 (...)
Πυρηνικής Χημείας (13/11/15) E-mail: soulioti[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4539 - Fax: 210 727 4752

Δημοσθένης Ν. Σταμόπουλος Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Πειραματικής Φυσικής Γραφείο: 35 (IV-4)
Στερεάς Κατάστασης (08/12/15) E-mail: densta[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6823- Fax: 210 727 6711

Αριάδνη Π. Αργυράκη Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Αν. Καθηγήτρια Γεωχημείας (16/12/15) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: argyraki[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4314 - Fax: 210 727 4399

Μαρία Χ. Σταυροπούλου Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Αν. Καθηγήτρια Εδαφομηχανικής - Βραχομηχανικής (03/03/16) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: mstavrop[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4778 - Fax: 210 727 4096

Θεοχάρης Α. Αποστολάτος Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Μηχανικής (18/03/16) Γραφείο: 22 (IV...)
  E-mail: thapostol[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6902 - Fax: 210 727 ...

Νεκτάριος Σ. Βλαχάκης Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Θεωρητικής Αστροφυσικής (22/03/16) Γραφείο:
  E-mail: vlahakis[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6903 - Fax: 210 727 6753

Δημήτριος Θ. Χελιώτης Τμήμα: Μαθηματικών
Αν. Καθηγητής Θεωρίας Πιθανοτήτων (19/04/16) Γραφείο: 314 (...)
  E-mail: dcheliotis[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6508- Fax: 210 727 6381

Δημήτριος Χ. Γεωργιάδης Τμήμα: Χημείας
Αν. Καθηγητής Οργανικής Χημείας (30/08/16) Γραφείο: ... (...)
  E-mail: dgeorgia[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4903 - Fax: 210 727 4374

Αθανάσιος Χ. Γκοντελίτσας Τμήμα: Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Αν. Καθηγητής Ορυκτολογίας - Ορυκτοχημείας (30/08/16) Γραφείο: ... (....)
  E-mail: agodel[at]geol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4689 - Fax: 210 727 4883

Θεοφάνης Α. Κωνσταντινίδης Τμήμα: Βιολογίας
Αν. Καθηγητής Συστηματικής Βοτανικής (30/08/16) Γραφείο: 39 (ΙΧ+4)
  E-mail: constgr[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4258 - Fax: 210 727 4885

Άρης Λ. Μουστάκας Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Φυσικής Πληροφοριακών & Τηλεπικοινωνιακών Γραφείο: 29 (V...)
Συστημάτων (06/09/16) E-mail: arislm[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6775 - Fax: 210 727 6775

Έκτορας - Εμμανουήλ Γ. Νισταζάκης Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Οπτικών Επικοινωνιών (06/09/16) Γραφείο: 19 (IV...)
  E-mail: enistaz[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6710 - Fax: 210 727 ...

Ιωάννης Σ. Παπαευσταθίου Τμήμα: Χημείας
Αν. Καθηγητής Ανόργανης Χημείας (06/09/16) Γραφείο: 6 (...)
  E-mail: gspapaef[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4840 - Fax: 210 727 4782

Ιάκωβος Κ. Ανδρουλιδάκης Τμήμα: Μαθηματικών
Αν. Καθηγητής Γεωμετρίας (17/02/17) Γραφείο:
  E-mail: iandroul[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6423 - Fax: 210 727 6378

Ευάγγελος Β. Μπακέας Τμήμα: Χημείας
Αν. Καθηγητής Περιβαλλοντικής Ανάλυσης - Γραφείο: 18 (...)
Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος (04/05/17)  E-mail: bakeas[at]chem.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4154 - Fax: 210 727 4750

Αριστείδης Κ. Παρμακέλης Τμήμα: Βιολογίας
Αν. Καθηγητής Βιοποικιλότητας &  Γραφείο: 41 (ΙΧ+4)
Οικολογίας Πληθυσμών (23/06/17) E-mail: aparmakel[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4736 - Fax: 210 727 4885

Παναγιώτης Δ. Παφίλης Τμήμα: Βιολογίας
Αν. Καθηγητής Ζωϊκης Ποικιλότητας (12/09/17) Γραφείο: 12 (VI+12)
  E-mail: ppafil[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4544 - Fax: 210 727 ...

Δημήτριος Α. Βαρουτάς Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Αν. Καθηγητής Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης & Σχεδιασμού Γραφείο: Β 18
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (22/09/17) E-mail: arkas[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5318 - Fax: 210 727 5214

Κωνσταντίνος Ε. Βελλίδης Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγητής Πειραματικής Φυσικής Γραφείο: ΝΒ 3
Στοιχειωδών Σωματιδίων (27/09/17)  E-mail: cvellid[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6946 - Fax: 210 727 ...

Κωνσταντίνος Γ. Γρυλλάκης Τμήμα: Μαθηματικών
Αν. Καθηγητής Μαθηματικής Ανάλυσης: Γραφείο: 113 (...)
Θεωρίας Μέτρου (09/11/17) E-mail: cgryllak[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6431 - Fax: 210 727 6398

Δημήτριος Γ. Χατζηνικολάου Τμήμα: Βιολογίας
Αν. Καθηγητής Μικροβιακής Βιοτεχνολογίας (27/12/17) Γραφείο: 44 (V+4)
  E-mail: dhatzini[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4140 - Fax: 210 727 4901

Κωνσταντίνος Τύρος Τμήμα: Μαθηματικών
Αν. Καθηγητής Μαθηματικής Ανάλυσης & Εφαρμογών (16/02/18) Γραφείο:
  E-mail: ktyros[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6482 - Fax: 210 727 ...

Κοσμάς Γ. Χαραλαμπίδης Τμήμα: Βιολογίας
Αν. Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Ανάπτυξης Φυτών (12/04/18) Γραφείο: 17 (VΙ+4)
  E-mail: kharalamp[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4131 - Fax: 210 727 4702

Κωνσταντίνος Ε. Χατζηκοκολάκης Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Αν. Καθηγητής Ασφάλειας Υπολογιστικών Γραφείο: Α 52
Συστημάτων - Λογισμικού (09/05/18) E-mail: kostasc[at]di.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 5310 - Fax: 210 727 ...

Παντελής Χ. Δοδός - Ντοντός Τμήμα: Μαθηματικών
Αν. Καθηγητής Συναρτησιακής Ανάλυσης (17/05/18) Γραφείο: 105 (...)
  E-mail: pdodos[at]math.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6340 - Fax: 210 727 6398

Σκαρλάτος Γ. Ντέντος Τμήμα: Βιολογίας
Αν. Καθηγητής Ζωολογίας (21/05/18) Γραφείο: 14 (VI+12)
  E-mail: sdedos[at]biol.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4705 - Fax: 210 727 ...

Μαργαρίτα - Νίκη Δ. Ασημακοπούλου Τμήμα: Φυσικής
Αν. Καθηγήτρια Φυσικής Κτηρίων (20/06/18) Γραφείο: 3 (V...)
  E-mail: masim[at]phys.uoa[dot]gr
Προσωπική Ιστοσελίδα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 6922 - Fax: 210 729 5282