Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

 

Στα εννέα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε.) φοιτούν σήμερα περίπου 7.830 Φοιτητές.

Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) της Σ.Θ.Ε. ανέρχεται σε 299 άτομα: 128 Καθηγητές, 94 Αναπληρωτές Καθηγητές, 76 Επίκουροι Καθηγητές και 1 Λέκτορας. Το προσωπικό αυτό κατανέμεται στα Τμήματα ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ & ΒΑΘΜΙΔΑ

Τμήμα Καθηγητές Αναπληρωτές Καθηγητές
Επίκουροι Καθηγητές
Λέκτορες Σύνολο
Τμήματος
Αεροδιαστημικής Επιστήμης & Τεχνολογίας 4 1 4 0 9
Βιολογίας 10 14 11 0 35
Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος 18 13 9 0 40
Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης 16 6 4 0 26
Μαθηματικών 17 13 10 0 40
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 19 6 10 0 35
Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας 4 2 5 0 11
Φυσικής 22 22 14 1 59
Χημείας 18 17 9 0 44
Σύνολο Σχολής
128 94 76 1 299

 

Το έργο των μελών Δ.Ε.Π. συνεπικουρούν 106 μέλη Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού) και 42 μέλη Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού). Τέλος, άλλα 88 άτομα απασχολούνται ως διοικητικοί υπάλληλοι είτε μόνιμοι (22) είτε με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (66).