Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Στα επτά Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε.) φοιτούν σήμερα περίπου 7.830 Φοιτητές.

Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) της Σ.Θ.Ε. το ακαδημαϊκό έτος 2018 ανήλθε σε 291 άτομα: 118 Καθηγητές, 84 Αναπληρωτές Καθηγητές, 86 Επίκουροι Καθηγητές και 3 Λέκτορες. Το προσωπικό αυτό κατανεμήθηκε στα Τμήματα ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ & ΒΑΘΜΙΔΑ

Τμήμα Καθηγητές Αναπληρωτές Καθηγητές
Επίκουροι Καθηγητές
Λέκτορες Σύνολο
Τμήματος
Βιολογίας 13 14 12 0 39
Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος 17 8 18 0 43
Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης 14 4 5 0 23
Μαθηματικών 22 11 10 1 44
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 23 7 7 0 37
Φυσικής 18 27 17 2 64
Χημείας 11 13 17 0 41
Σύνολο Σχολής
118 84 86 3 291 

 

Το έργο των μελών Δ.Ε.Π. συνεπικουρούν 107 μέλη Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού) και 39 μέλη Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού). Τέλος, άλλα 86 άτομα απασχολούνται ως διοικητικοί υπάλληλοι είτε μόνιμοι είτε με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.